Kurtović mora Periću isplatiti 165 tisuća kuna

Slika korisnika admin

Ante Kurtović, javnosti poznat kao glavni akter afere "leasing", mora Davoru Periću, kupcu broda, isplatiti 165 tisuća kuna sa zateznim kamatama i trošak parničnog postupka jer je od njega uzeo novac, a brod mu nije isporučio. Tako je presudila sutkinja Općinskog suda u Zadru, Katja Morić Arambašić, nakon provedenog dokaznog postupka u privatnoj parnici koju je radi naknade štete Perić prvotno, osim protiv Ante Kurtovića, podnio i protiv njegovih roditelja te bivše supruge.

Davor Perić je u tužbi naveo da je bio u izvanrednim prijateljskim odnosima s ocem Ante Kurtovića te da je na njegov nagovor i poticaj Anti 2009. godine isplatio 22.000 eura za kupnju broda, ali da mu on nikada nije isporučio taj brod, niti vratio novac.

U odgovoru na tužbu Ante Kurtović je Perićeve navode nazvao netočnima i u cijelosti neistinitima, a neosnovanost tužbenog zahtjeva potkrijepio je činjenicom što Perić uz tužbu nije priložio nikakav dokaz da mu je isplatio bilo kakav novčani iznos, pa tako ni 22.000 eura za kupnju broda.

- Nakon provedenog dokaznog postupka, Sud je utvrdio da je zaista kod Ante Kurtovića došlo do stjecanja bez osnove pa ga je obvezao da tužitelju vratiti primljeni novac. Uvidom u kazneni spis ovog Suda utvrđeno je da je protiv Ante Kurtovića 24. listopada 2011. godine podignuta optužnica kojom mu se u točki 8. stavlja na teret da je u prosincu 2008. godine u Zadru, kako bi se domogao iznosa od 167.000 kuna, Davora Perića uvjerio da mu može nabaviti brod „Benetou", tip Antares 8 po znatno manjoj cijeni, stoji u obrazloženju ove nepravomoćne presude gdje se nadalje navodi kako u optužnici stoji da je Perić 17. prosinca 2008. godine u TC „Konzum" predao Kurtoviću 10.000 eura, a ovaj mu obećano da će mu, nakon što uplati cijeli iznos od 22.000 eura, isporučiti brod. Nekoliko dana kasnije Kurtović je Periću ponudio drugi tip broda marke „Jeanneau Mery Fisher 8,15" za iznos od 24.000 eura, uvjeravajući ga da je tako povoljna cijena formirana jer se radi o plovilu iz chartera. Perić je pristao preuzeti taj skuplji brod, nakon što ga je pogledao u Marini Dalmacija u Sukošanu. Dao je Kurtoviću još 5.000 eura no brod nije dobio za 10-ak dana kako mu je bilo obećano. U optužnici stoji da se Kurtović stalno izgovarao, nalazeći druga plovila istog tipa, pa mu je Perić isplatio i preostalih 7.000 eura, a preostale dvije tisuće trebao mu je dati nakon isporuke.

- Uvidom u kazneni spis utvrđeno je kako je na ročištu održanom 13. studenog 2015. godine okrivljenik Ante Kurtović, ovdje tuženik, na zapisnik priznao kako je počinio ovo kazneno djelo, navela je sutkinja Morić Arambašić ocjenjujući Kurtovićeve navode iz odgovora na Perićevu tužbu neuvjerljivima i usmjerenima ostvarenju uspjeha u parnici.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno