Uskoro natječaj za veleposlanika kulture

Slika korisnika admin
Zvonko KUCELIN

Zadarska županija ove godine kreće s novim projektom nazvanim "Veleposlanik kulture za Zadarsku županiju", kojim žele poboljšati decentralizaciju kulturnih sadržaja te njihovo premiještanje iz Zadra u druge dijelove županije.

- Uskoro bi Kulturno vijeće trebalo raspisati natječaj za izbor veleposlanika kulture, koji bi se trebao baviti osmišljavanjem, upravljanjem i provedbom programa kulturnih događanja za sezonu 2017./2018. godine koji je predložila udruga prilikom prijave kandidata, a za provedbu projekta osigurano je 50.000 kuna, pojasnio je Ivan Šimunić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Zadarske županije i istaknuo kako je činjenica da se većina kulturnih programa u županiji održava na području Zadra, a čak je i unutar Zadra većina kulturnih događaja koncentrirana na Poluotok. Ovim projektom želimo potaknuti mobilnost tih kulturnih sadržaja na cijelu županiju, rekao je Šimunić, dodavši kako su ciljevi promoviranje kulture, mobilnost kulturnih programa, poticanje interesa za kulturu, odgoj za kulturu s naglaskom na djecu i mlade, suradnja i umrežavanje javnih ustanova i udruga.

Projekt će se provoditi na temelju odabranog Programa kulturnih događanja na području Zadarske županije za sezonu 2017./2018. koji minimalno mora sadržavati događaje koji pokrivaju najmanje četiri kulturne djelatnosti, najmanje deset kulturnih događaja u sezoni, najmanje jedan kulturni događaj mjesečno, te najmanje šest jedinica lokalne samouprave s područja Zadarske županije gdje će se provoditi kulturni događaji.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno