Stipe Zrilić: Nisam popuštao onima koji su vlastite interese stavljali ispred općih

Slika korisnika admin
Vedran SITNICA

U četvrtak će se u Arsenalu održati svečana sjednica Županijske skupštine u povodu obilježavanja Dana županije. Tim povodom razgovaramo sa zadarskim županom Stipom Zrilićem.

Od osnutka 1993. godine Zadarska županija prolazila je kroz različite procese. Što je po Vama obilježilo ove 24 godine?

- Kroz godine postojanja Županije morali smo se boriti s raznim iskušenjima, tegobama, prijetnjama... Od one najteže na samom početku - rata pa do gospodarske krize, preko nerazumijevanja pojedinih Vlada do najava promjena upravno-teritorijalnog ustroja prema kojima bi naša županija mogla izgubiti svoj integritet. No, naš pristup uvijek je bio vrlo konkretan. Odgovorno smo prihvatili svoju zadaću upravljanja razvojem te sve ostale zakonom propisane zadaće. Koliko smo uspješni u tome, podložno je procjeni drugih, no ono što je sigurno jest da se pokušavamo prilagođavati promjenama, ulažemo u kadrovske kapacitete, usvojili smo metodologiju EU u pripremi projekata i dokazali se u njihovoj i pripremi i provedbi. Puno je uloženo u educiranje i informiranje; spomenut ću ovdje naše tri razvojne agencije koje rade na pripremi projekata, kao i informacijski centar Europe Zadar koji daje informacije građanima o otvorenim natječajima. Rezultat svega vrlo je konkretan, a to je činjenica da je vrijednost projekata koji su provedeni ili su u provedbi na području Zadarske županije preko 173 milijuna eura, od čega je Županija bila nositeljem ili partnerom u njih sedamdesetak ukupne vrijednosti preko 134 milijuna eura. Temelj za povlačenje sredstava svakako je dobro strateško planiranje, a ono počiva na najvažnijem strateškom dokumentu - Županijskoj razvojnoj strategiji. Nova Strategija izrađivana je tijekom prošle godine i čeka usvajanje.

LAG-ovi i FLAG-ovi

Često spominjemo potrebu ravnomjernog razvoja županije, njezinog morskog i kopnenog dijela. Koliko se u tom sijelu uspjelo napraviti?

- Gospodarski razvoj, pri čemu bih istaknuo marikulturu kao jednu od naših jačih gospodarskih grana, želimo potaknuti uspostavom triju centara kompetencija: Centra novih tehnologija, Plavo-zelenog centra te Centra kreativne industrije. Metaloprerađivačka te prehrambeno-prerađivačka industrija imaju dugu tradiciju u našoj županiji, dok je kreativna industrija prepoznata kao sektor koji ima značajan potencijal za rast u Zadarskoj županiji i Republici Hrvatskoj. Uspostava ovih centara značajna je kako bi se osnažila povezanost između javne uprave, znanstvenog sektora i obrazovnih institucija te gospodarskog sektora i razvila potrebna poslovna infrastruktura. Projekti su u visokoj fazi pripremljenosti i sada čekamo otvaranje natječaja.

S obzirom na činjenicu da je najveći dio naše županije ruralno područje, puno se radi na poticanju njegova razvoja. Osobito se to odnosi na poticanje poljoprivrede kao tradicionalne djelatnosti toga kraja, ali i novih djelatnosti poput ruralnog turizma. U kontekstu poljoprivrede spomenut ću da smo dobili sredstva za razminiranje poljoprivrednih površina iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Također, nastavili smo aktivnosti i na projektima navodnjavanja, a kroz Potpore u ruralnom razvoju, ribarstvu i marikulturi te Program poticanja zelenog poduzetništva podijeljeno je 1.268.000 kuna. Pokrenuto je i nekoliko projekata u spomenutim djelatnostima poput: Revitalizacije proizvodnje češnjaka, Identifikacije autohtonih sorata maslina, Bee promoted, Brendiranje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Zadarske županije, Valorizacija, promocija i plasman autohtonih i tradicionalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Zadarske županije, Pilot projekt formiranje organizacije proizvođača u povrtlarstvu, a radi se i na uspostavi Poljoprivredno-edukacijskog centra. Na području ruralnog razvoja istaknuo bih ulogu LAG-ova, a osnovani su i FLAG-ovi za područje ribarstva.

Turisti žele doživljaj

Čini se da je motor razvoja najvećeg dijela županije ipak turizam?

- Svakako. Prošla godina završila je s brojkama od oko 1,6 milijuna gostiju i oko 11,5 milijuna noćenja. U nedostatku posla u drugim sektorima, mnoge su se obitelji okrenule turizmu. Tako danas u županiji postoji preko 160 tisuća ležajeva od čega je njih preko 100 tisuća u domaćinstvima. Udio privatnog smještaja u ukupnom broju smještajnih jedinica iznosi preko 60%, a broj aktivnih iznajmljivača prelazi 12 tisuća. Prošle godine čak je 42,11 % gostiju boravilo u objektima u domaćinstvu ostvarivši oko 4,8 milijuna noćenja. Današnji gosti žele puno više od mora i sunca, žele doživljaj i stoga je važno osmišljavati kvalitetne projekte koji će im to i ponuditi, a koji će na pravi način kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i zaštititi i staviti u funkciju turističke ponude. Radeći na razvoju selektivnih oblika turizma, počeli smo s projektom Zadar Bike te pripremom projektne dokumentacije za projekt Posjetiteljski centar Bukovica - zemlja krša, vila i pastira, kao i projekt Kulturna ruta putevima liburnskog, rimskog i hrvatskog nasljeđa Zadarske županije, a svakako i SPARC - Speleološki park Crnopac i Centar izvrsnosti Cerovačke špilje.

Zračna luka Zadar svojim povećanjem broja letova prema nizu europskih odredišta, a kroz suradnju s niskotarifnim avioprijevozničkim kompanijama te uz provedbu projekta udruženog oglašavanja, iz godine u godinu biva mjestom dolaska sve većeg broja gostiju na područje Zadarske županije.

Uhvatili razvojni ritam

S obzirom da se na ovim izborima nećete natjecati za mjesto župana, možete li se osvrnuti na svoj rad u proteklim godinama?

- Zahvaljujem svima koji su bili dio županijskog sustava i doprinijeli uspjehu županije u ovim ne lakim vremenima. Moj početak obavljanja dužnosti župana poklapa se s nastankom krize, a završava se sa krajem krize i početkom opravka. Kao nositelj izvršne funkcije nastojao sam svoju ulogu ispuniti na najbolji mogući način vodeći se općim interesima, poštujući moralna načela koja prethode i nužna su za razvoj pravila koja nam daju osjećaj pravde i ne popuštajući onima koji su vlastite interese stavljali ispred općih. Nastojao sam razvijati partnerski pristup i suradnju sa svim dionicima županije i jačati razinu demokracije. Županija je danas uređen sustav koji posluje transparentno, zakonito i racionalno te ispunjava zakonom propisane i ugovorom preuzete obveze. Županija je uspjela uhvatiti razvojni ritam, pripremiti se planski i organizacijski za današnje i buduće vrijeme. Nastojali smo biti socijalno osjetljivi prema ugroženim skupinama, prema onima koje je kriza najviše pogodila, a naravno opet suradnjom i u okviru vlastitih financijskih mogućnosti. Nažalost, nije se dogodila najavljivana fiskalna decentralizacija kako bi županija imala značajnije mogućnosti kreiranja razvoja, ali nisu ni one o ukidanju županija. Nadam se da će županija i dalje imati na prvom mjestu interese svojih građana, a ne pojedinaca i da će političke strukture, a mislim na aktivnosti stranaka, voditi računa o općem interesu.

Autor: 
Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno