kolegij zupana

Srijeda, Travanj 22, 2015 00:00

Zadarska županija je u 2014. godini poslovala stabilno. Godina je završena s 22 milijuna kuna u plusu. Od tih je sredstava većina namjenska, rečeno je na kolegiju župana Stipe Zrilića.

Srijeda, Ožujak 18, 2015 00:00

Na kolegiju župana prihvaćena su programska i financijska izvješća Narodnog muzeja i Kazališta lutaka Zadar za 2014. godinu.

Srijeda, Veljača 4, 2015 00:00

Na jučerašnjem kolegiju župana prihvaćen je program rada i  financijski plan Županijske lučke uprave Zadar za 2015. godinu, koja u  ovoj godini planira uprihoditi 9,9 milijuna kuna pri čemu prihodi od djelatnosti iznose 5,4 milijuna kuna, a transferi Zadarske županije kao osnivača 3,7 milijuna kuna. Tu su i sredstva proračuna Grada Biograda na  Moru od 800 tisuća kuna kojima se sufinancira obnova Glavnog mula.

Srijeda, Prosinac 24, 2014 00:00

Od 15 točaka dnevnog reda na posljednjem ovogodišnjem kolegiju župana, većina ih se odnosila na raspored sredstava županijskim proračunskim korisnicima. Župan Stipe Zrilić nije propustio napomenuti kako je Zadarska županija uz stabilno financijsko stanje i ovu godinu uspješno privela kraju.

Srijeda, Listopad 15, 2014 00:00

Na dnevnom redu jučerašnjeg kolegija župana Stipe Zrilića  našlo se polugodišnje izvješće o radu Županijske uprave za ceste Zadarske županije, u kojem se kaže kako se poslovanje odvijalo u planiranim  okvirima kroz sva tri programa: redovitog održavanja, izvanrednog  održavanja i programu građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih  cesta.

Srijeda, Listopad 30, 2013 00:00

To znači da smo se u trošenju proračunskih sredstava ponašali zakonito, racionalno i transparentno što u današnjim vremenima nije česta pojava, kazao je župan Stipe Zrilić

Četvrtak, Lipanj 20, 2013 00:00 1

Četvrtak, Ožujak 14, 2013 00:00

Negativni rezultati poslovanja ovih ustanova nisu rezultat lošeg poslovanja i menadžmenta već propisa i neplaćanja obavljenog posla. Naime, napravljeno je do 200 milijuna kuna posla koji nikada neće biti plaćen, zaključio je dr. Kraljić objasnivši kako se ovaj dug nakupio kroz četiri godine. Stvorio se paradoks jer su smanjeni limiti, a rastu troškovi i količina posla

Srijeda, Prosinac 12, 2012 00:00

Za realizaciju programa javnih potreba u kulturi Zadarske županije u 2013. godini osigurava se ukupno 13.060,794 kuna

Stranice