Zaštita privatnosti

Zadarskilist.hr će poštivati anonimnost i privatnost korisnika portala. Svi osobni podaci korisnika poput imena, e-maila, spola i dobi. Korisnici su u skladu s uvjetima korištenja dužni unijeti točne podatke.

Zadarskilist.hr može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru) ili podatke unesene u postupku registracije.

Zadarskilist.hr će navedene podatke koristiti isključivo u cilju pružanja kvalitetnijih usluga korisnicima, te ih neće davati na uvid bilo kojoj trećoj strani, ukoliko to ne zahtijevaju nadležne institucije u slučaju kršenja zakonskih normi.

Prijavom na portal zadarskilist.hr prihvaćate korištenje kolačića (eng. Cookies) u svrhu boljeg korisničkog iskustva. Kolačić koji portal sprema je >login sessija< koja vas ostavlja prijavljenim u vaš korisnički račun i nakon što zatvorite i otvorite web preglednik. Ostali kolačići koje zadarskilist.hr može postaviti su oglasni kolačići radi prikupljanja anonimnih statistika za oglasni server zadarskog lista.

Više se možete informirati na sljedećim linkovima: