Jakov Boglić,

Slika korisnika admin

U Hvaru je 12. lipnja 1826. rođen Jakov Boglić, povjesničar. Osnovnu naobrazbu dobio je u Hvaru, srednje škole pohađao je u Splitu i Zadru gdje je studirao bogosloviju koju je završio u Dubrovniku. Od 1853. do umirovljenja 1883. radio je na zadarskoj gimnaziji s talijanskim nastavnim jezikom, a predavao je katolički vjeronauk, latinski i talijanski jezik, prirodoslovlje, povijest, vjeronauk i pedagogiju. Godine 1865. imenovan je upraviteljem Pokrajinske gimnazijske knjižnice. Također je istovremeno bio i profesor pokrajinskog latinskog bogoslovnog sjemeništa i predavao je vjeronauk i metodiku (1868.-1869. i 1873.-1897.). Među inim bio je član Pokrajinskog školskog vijeća, a bio je i dopisni član Arheološkog društva u Rimu itd. Objavio je popis gimnazijskog knjižničkog fonda, a bavio se i umjetnim uzgojem spužava te prirodoslovljem. Napisao je nekoliko vrijednih djela, a najpoznatije mu je Povijest Hvara. Umro je 3. prosinca 1897. u Hvaru.

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno