Impressum

Slika korisnika admin
Autor: 

Zadarski list

Izdavač

RTD d.o.o. Zadar

Grgura Mrganića 6

23000 ZADAR

urednistvo@zadarskilist.hr

uprava
Neven Klarin, predsjednik

urednik i administrator
Luka Perić

prodaja oglasnog prostora

023/314-667023/314-667

Telefaks: 023/314-635

E-mail: rtd@zd.t-com.hr

Žiroračun kod Raiffeissenbank Austria d.d., poslovnica Zadar

2484008-1100403115

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno