Ponuda poslova u Zadarskoj županiji

Slika korisnika admin
Autor: 
nezaposleni
Ivan JAMIČIĆ

Naziv: DALMACIJA SERVIS d.o.o. za poslovne usluge i djelatnost turističke agencije Adresa: 23234 VIR, Put Podvornic 37

BARMEN M/Ž Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1313400-1016312

Mjesto rada: VIR

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 36 mj., mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: e-mailom: luka_zadar@yahoo.com Posebni uvjeti:znanje jednog stranog jezika, potrebno radno iskustvo ili škola za barmena

Rok za podnošenje prijave: 19.4.2013

 

Naziv: DALMACIJA SERVIS d.o.o. za poslovne usluge i djelatnost turističke agencije Adresa: 23234 VIR, Put Podvornic 37

BARMEN M/Ž Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313400-1016321

Mjesto rada: PRIVLAKA

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 36 mj., mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: e-mailom: luka_zadar@yahoo.com Posebni uvjeti: znanje jednog stranog jezika, potrebno radno iskustvo ili škola za barmena

Rok za podnošenje prijave: 19.4.2013

 

Naziv: HOTEL ALAN, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Adresa: 23244 STARIGRAD PAKLENICA, ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 14

ČISTAČ/ČISTAČICA KAMPA, HOTELA I OKOLIŠA Broj traženih osoba: 8

Reg. broj: 1313400-1013484

Mjesto rada: STARIGRAD

Uvjeti: razina obrazovanja: Završena osnovna škola Srednja škola 3 godine , radno vrijeme: puno radno vrijeme, nije potrebno radno iskustvo, mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, prijevoz na rad: U cijelosti, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: pismena zamolba: Dr. Franje Tuđmana 14 23244 Starigrad Posebni uvjeti:sezonski rad u trajanju od 6 mjeseci-prijave putem web stranice:www.bluesunhotels.com/sezonsko-zaposljavanje.aspxili pismenim putem

Rok za podnošenje prijave: 10.4.2013

 

Naziv: U.O.FRANE Adresa: 23250 PAG, DUBROVAČKA1

ČISTAČICA Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1313363-1007877

Mjesto rada: PAG

Uvjeti: razina obrazovanja: Završena osnovna škola, radno vrijeme: puno radno vrijeme, nije potrebno radno iskustvo, mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.) način javljanja: najava na telefon: mobitel: 091 5939381- e-mailom: info@hotel-frane.com

Rok za podnošenje prijave: 30.4.2013

 

Poljoprivredni, šumarski, ribarski stručnjaci

 

Naziv: VRANA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu hranom Adresa: 23210 BIOGRAD NA MORU, Jankolovica

DIPLOMIRANI VETERINAR/KA NA GOVEDARSKOJ I PERADARSKOJ FARMI Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313303-1018740

Mjesto rada: BIOGRAD NA MORU

Uvjeti: razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat , strani jezici: Engleski jezik, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno poznavanje osnova informatike, potreban položen stručni ispit: , potrebno radno iskustvo: 60 mj., vozački ispit: B , prijevoz na rad: Djelomično, vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: pismena zamolba: JANKOLOVICA BB, 23210 BIOGRAD N/M- e-mailom: uprava@vrana.hr Posebni uvjeti:

Rok za podnošenje prijave: 12.4.2013

 

Zdravstvo, socijalna skrb, njega

 

Naziv: DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE Adresa: 23000 ZADAR, I. MAŽURANIĆA 28 A

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313400-1017924

Mjesto rada: ZADAR

Uvjeti: razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potreban položen stručni ispit: potrebno radno iskustvo: 12 mj., prijevoz na rad: U cijelosti, vrsta ugovora: određeno - zamjena( mj.), način javljanja: pismena zamolba: I. MAŽURANIĆA 28 A ZADAR 23 000 Posebni uvjeti:- ODOBRENJE ZA SAMOSTALNI RAD- POČETAK RADA 29.04.2013.

Rok za podnošenje prijave: 5.4.2013

 

Naziv: DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE Adresa: 23000 ZADAR, I. MAŽURANIĆA 28 A

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE - SPECIJALIZANT MEDICINE RADA Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1313400-1015685

Mjesto rada: ZADAR

Uvjeti: razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potreban položen stručni ispit: , potrebno radno iskustvo: 12 mj., prijevoz na rad: U cijelosti, vrsta ugovora: neodređeno - novootvoreni posao, način javljanja: pismena zamolba: I. MAŽURANIĆA 28 A ZADAR 23000 Posebni uvjeti:- POTREBNO JE ODOBRENJE ZA SAMOSTALNI RADSVI UVJETI IZ NATJEČAJA PO PRAVILNIKU O SPECIJALIZACIJAMA IZ JUTARNJEG LISTA OD 20.03.2013. I NA SLUŽBENIM WEB STRANICAMA DOMA ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE

Rok za podnošenje prijave: 3.4.2013

 

Ekonomisti, pravnici, administrativci

 

Naziv: TRGOVAČKI OBRT IVAN, VL. ŽELJKO MARIJANOVIĆ, GRAČAC, DR.M. BUDAKA Adresa: 23440 GRAČAC, DR.M. BUDAKA0

EKONOMIST/ICA Broj traženih osoba: 3

Reg. broj: 1313327-1017339

Mjesto rada: PAG

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, nije potrebno radno iskustvo, mogućnost stanovanja: Samački smještaj, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: osobni dolazak: TRGOVAČKI OBRT IVAN DR. MILE BUDAKA b.b 23440 GRAČ Posebni uvjeti:Ekonomist/ica za rad Kamp Šimuni Pag. Mogu se ravnopravno javiti i prodavači/ice.

Rok za podnošenje prijave: 5.4.2013

 

Zdravstvo, socijalna skrb, njega

 

Naziv: LJEKARNA KAŠTEL FARM Adresa: 23420 BENKOVAC, Trg Alojzija Stepinca

FARMACEUTSKI TEHNIČAR Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1313302-1007577

Mjesto rada: IKA

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potreban položen stručni ispit: ZA FARMACEUTSKOG TEHNIČARA, potrebno radno iskustvo: 12 mj., vrsta ugovora: neodređeno - novootvoreni posao, način javljanja: najava na telefon: 023 681935 mobitel: 098 9966725

Rok za podnošenje prijave: 18.4.2013

 

Usluge u kući, ostale usluge, komunalne usluge, zaštitari

 

Naziv: GRAD OBROVAC Adresa: 23450 OBROVAC, Trg dr. Franje Tuđmana 1

GERONTODOMAĆICA Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313355-1018751

Mjesto rada: OBROVAC

Uvjeti: razina obrazovanja: Završena osnovna škola Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, nije potrebno radno iskustvo, vozački ispit: B prijevoz na rad: U cijelosti, vrsta ugovora: određeno - zamjena( mj.), način javljanja: pismena zamolba: Trg dr. F. Tuđmana 1 Posebni uvjeti:- U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11). a oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici Grada Obrovca www.obrovac.hr. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. a službenoj internetskoj stranici Grada Obrovca www.obrovac.hr i oglasnoj ploči gradske uprave Grada Obrovca objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na oglas. S obzirom da u upravnim tijelima Grada Obrovca nije osigurana zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, kandidat pripadnik srpske nacionalne manjine ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i pod uvjetom da se kandidat u prijavi na oglas pozove na to pravo. Uz prijavu je potrebno priložiti:- životopis- presliku domovnice- presliku svjedodžbe o stečenoj SSS - dokaz o položenom vozačkom ispitu - uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Rok za podnošenje prijave: 9.4.2013

 

Ugostitelji, radnici u turizmu

 

Naziv: HOTEL ALAN, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Adresa: 23244 STARIGRAD PAKLENICA, ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 14

HOTELSKA SOBARICA Broj traženih osoba: 12

Reg. broj: 1313400-1013435

Mjesto rada: STARIGRAD

Uvjeti: razina obrazovanja: Završena osnovna škola Srednja škola 3 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 4 mj., mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, prijevoz na rad: U cijelosti, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: pismena zamolba: Dr. Franje Tuđmana 14 23244 Starigrad Posebni uvjeti:-sezonski rad u trajanju od 4 mjeseca-potrebno je poznavanje njemačkog i engleskog na razini potrebe posla-prijave putem web stranice:www.bluesunhotels.com/sezonsko-zaposljavanje.aspxilui pismenim putem

Rok za podnošenje prijave: 10.4.2013

 

Naziv: HOTEL VICKO COMMERCE, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i građevinarstvo Adresa: 23244 STARIGRAD PAKLENICA, JOSE DOKOZE 20

KONOABR/KONOBARICA Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1313400-1016691

Mjesto rada: STARIGRAD

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 6 mj., prijevoz na rad: Djelomično, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: najava na telefon: 023 369304 mobitel: 091 5101161- e-mailom: info@hotel-vicko.hr

Rok za podnošenje prijave: 31.5.2013

 

Naziv: DALMACIJA SERVIS d.o.o. za poslovne usluge i djelatnost turističke agencije Adresa: 23234 VIR, Put Podvornic 37

KONOBAR M/Ž Broj traženih osoba: 14

Reg. broj: 1313400-1015825

Mjesto rada: VIR

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 36 mj., mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: e-mailom: luka_zadar@yahoo.com Posebni uvjeti:znanje jednog stranog jezika

Rok za podnošenje prijave: 19.4.2013

 

Naziv: DALMACIJA SERVIS d.o.o. za poslovne usluge i djelatnost turističke agencije Adresa: 23234 VIR, Put Podvornic 37

KONOBAR M/Ž Broj traženih osoba: 6

Reg. broj: 1313400-1016286

Mjesto rada: PRIVLAKA

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 36 mj., mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao(mj.), način javljanja: e-mailom: luka_zadar@yahoo.com Posebni uvjeti:znanje jednog stranog jezika

Rok za podnošenje prijave: 19.4.2013

 

Naziv: VODOPRIVREDNE USLUŽNE DJELATNOSTI društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje objekata i pružanje ugostiteljskih usluga Adresa: 23207 SVETI FILIP I JAKOV, Sveti Filip i Jakov

KONOBAR/ICA Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1313303-1014364

Mjesto rada: SVETI FILIP I JAKOV

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine , radno vrijeme: puno radno vrijeme, nije potrebno radno iskustvo, mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, prijevoz na rad: U cijelosti, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: pismena zamolba: PUT PRIMORJA 131, 23207 Sv. FILIP I JAKOV Posebni uvjeti:postoji mogućnost smještaja; životopis poslati na adresu: TN "Margarita Maris", Sv. Filip i Jakov

Rok za podnošenje prijave: 12.4.2013

 

Naziv: ADRIATIC SERVIS d.o.o. za usluge čišćenja i održavanja poslovnih prostora i okoliša Adresa: 23000 ZADAR, DOMOVINSKOG RATA 3

KONOBAR/ICA Broj traženih osoba: 5

Reg. broj: 1313400-1017203

Mjesto rada: PRIVLAKA

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 36 mj., prijevoz na rad: Djelomično, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: najava na telefon: 023 493830, pismena zamolba: DOMOVINSKOG RATA 3, ZADAR- e-mailom: servis@adriatic-servis.com Posebni uvjeti:potrebno poznavanje stranog jezika, poznavanje osnova informatike

Rok za podnošenje prijave: 10.4.2013

 

Naziv: UGOSTITELJSKI OBRT "RAMAZZOTI" Adresa: 23210 BIOGRAD NA MORU, KRALJA P. KREŠIMIRA 8

KONOBAR/ICA U CAFFE BARU SILVER Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313303-1015627

Mjesto rada: BIOGRAD NA MORU

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine Viša ili prvostupanjska, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 3 mj., vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: osobni dolazak: JURJA DALMATINCA 15, 23210 BIOGRAD N/M, najava na telefon: mobitel: 098 9001895- e-mailom: esaponja@gmail.com Posebni uvjeti:ravnopravno i ostala zanimanja

Rok za podnošenje prijave: 16.4.2013

 

Naziv: UGOSTITELJSKI OBRT "STARI GRAD" Adresa: 23210 BIOGRAD NA MORU, G. NINSKOG 11

KONOBAR/ICA U RESTORANU Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1313303-1015905

Mjesto rada: BIOGRAD NA MORU

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 24 mj., mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: najava na telefon: mobitel: 091 7844545 Posebni uvjeti:znanje njemačkog, talijanskog ili engleskog jezika

Rok za podnošenje prijave: 18.4.2013

 

Naziv: DALMATINO, obrt za ugostiteljstvo, vl. Marko Jelić, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 12 Adresa: 23210 BIOGRAD NA MORU, TRG KRALJA TOMISLAVA12

KONOBAR/ICA U RESTORANU Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1313303-1016469

Mjesto rada: BIOGRAD NA MORU

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 12 mj., mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: najava na telefon: mobitel: 098 836145- e-mailom: marko.jelic@zd.t-com.hr Posebni uvjeti:ravnopravno i ostala zanimanja sa iskustvom na navedenim poslovima; znanje jednog stranog jezika; kontaktirati na mob. iza 16 h

Rok za podnošenje prijave: 20.4.2013

 

Naziv: Ugostiteljski obrt "PRISTAN", vl. Mira Eškinja, Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 10 Adresa: 23207 SVETI FILIP I JAKOV, Obala kralja Tomislava10

KONOBAR/ICA U RESTORANU Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313303-1017853

Mjesto rada: SVETI FILIP I JAKOV

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 24 mj., mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, prijevoz na rad: Djelomično, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao(mj.), način javljanja: najava na telefon: mobitel: 091 5936505, pismena zamolba: OBALA KR. TOMISLAVA BB, 23207 SV. FILIP I JAKOV- e-mailom: taverna@net.hr Posebni uvjeti:ravnopravno i ostala zanimanja sa iskustvom; stan i hrana osigurani

Rok za podnošenje prijave: 26.4.2013

 

Naziv: UO "MARKO POLO" VL.IVAN SABNI Adresa: 23000 ZADAR, IVANA MAŽURANIĆA 24

KONOBAR/KONOBARICA Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313400-1007213

Mjesto rada: ZADAR

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 24 mj., vrsta ugovora: određeno - sezonski posao(mj.), način javljanja: osobni dolazak: IVANA MAŽURANIĆA 24, najava na telefon: mobitel: 091 2042503

Rok za podnošenje prijave: 15.4.2013

 

Naziv: U.O.FRANE Adresa: 23250 PAG, DUBROVAČKA 1

KONOBAR/KONOBARICA Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313363-1007870

Mjesto rada: PAG

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine , strani jezici: Engleski jezik, Njemački jezik, Talijanski jezik, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 24 mj., mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao(mj.), način javljanja: najava na telefon: mobitel: 091 5939381- e-mailom: info@hotel-frane.com

Rok za podnošenje prijave: 30.4.2013

 

Naziv: U.O "KRUŠKE I JABUKE" Adresa: 23232 ZATON, TN ZATON0

KONOBAR/KONOBARICA Broj traženih osoba: 3

Reg. broj: 1313400-1013886

Mjesto rada: ZATON

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 24 mj., vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: pismena zamolba: TN ZATON 23232 NIN Posebni uvjeti: prijevoz osiguran

Rok za podnošenje prijave: 15.4.2013

 

Naziv: ZARA-TURIST d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Adresa: 23000 ZADAR, Ulica Miroslava Krleže 5/A

KUHAR Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313400-1014456

Mjesto rada: SVETI PETAR NA MORU

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 24 mj., mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, prijevoz na rad: Djelomično, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: najava na telefon: 023 391420 mobitel: 098 416785- e-mailom: info@marenostrum-hr.com Posebni uvjeti:-ZA RAD U RESTORANUC MARE NOSTRUM U SV.PETRU NA MORU

Rok za podnošenje prijave: 26.4.2013

 

Naziv: RIVA RAFTING CENTAR, putnička agencija, društvo s ograničenom odgovornošću za turizam, usluge i proizvodnju Adresa: 23450 OBROVAC, Kruševo, Drage bb; Obrovac, Obala hrvatskog časnika Senada Župana 6

KUHAR (M/Ž) Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313355-1010976

Mjesto rada: KRUŠEVO

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 36 mj., vozački ispit: B , mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: e-mailom: uprava@riva-rafting-centar.hr Posebni uvjeti:• POZNAVANJE OSNOVNOG RADA NA RAČUNALU • PRIPREMA I POSLUŽIVANJE TOPLIH I HLADNIH JELA• PLANIRANJE POSTUPKA I TIJEK RADA OD PRIPREMNIH POSLOVA DO GOTOVIH JELA• NABAVA NAMIRNICA I ROBE , TE ODGOVORNOST ZA ZALIHE• IZRADA CJENIKA I NORMATIVA• VOĐENJE I BRIGA O KUHINJI

Rok za podnošenje prijave: 10.4.2013

 

Naziv: DALMACIJA SERVIS d.o.o. za poslovne usluge i djelatnost turističke agencije Adresa: 23234 VIR, Put Podvornic 37

KUHAR M/Ž Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1313400-1016297

Mjesto rada: VIR

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 36 mj., mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: e-mailom: luka_zadar@yahoo.com Posebni uvjeti:

Rok za podnošenje prijave: 19.4.2013

 

Naziv: DALMACIJA SERVIS d.o.o. za poslovne usluge i djelatnost turističke agencije Adresa: 23234 VIR, Put Podvornic 37

KUHAR M/Ž Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1313400-1016308

Mjesto rada: PRIVLAKA

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 36 mj. mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao(mj.), način javljanja: e-mailom: luka_zadar@yahoo.com Posebni uvjeti:

Rok za podnošenje prijave: 19.4.2013

 

Naziv: VODOPRIVREDNE USLUŽNE DJELATNOSTI društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje objekata i pružanje ugostiteljskih usluga Adresa: 23207 SVETI FILIP I JAKOV, Sveti Filip i Jakov

KUHAR/ICA Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1313303-1014330

Mjesto rada: SVETI FILIP I JAKOV

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, nije potrebno radno iskustvo, mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, prijevoz na rad: U cijelosti, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: pismena zamolba: PUT PRIMORJA 131, 23207 SV. FILIP I JAKOV Posebni uvjeti:postoji mogućnost smještaja; životopis poslati na adresu: TN "Margarita Maris", Sv. Filip i Jakov

Rok za podnošenje prijave: 12.4.2013

 

 

 

Naziv: ADRIATIC SERVIS d.o.o. za usluge čišćenja i održavanja poslovnih prostora i okoliša Adresa: 23000 ZADAR, DOMOVINSKOG RATA 3

KUHAR/ICA Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1313400-1017381

Mjesto rada: PRIVLAKA

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 12 mj., traženo zvanje: kuhar, prijevoz na rad: Djelomično, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: najava na telefon: 023 493830, pismena zamolba: DOMOVINSKOG RATA 3, ZADAR- e-mailom: servis@adriatic-servis.com Posebni uvjeti:

Rok za podnošenje prijave: 10.4.2013

 

Naziv: HOTEL VICKO COMMERCE, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i građevinarstvo Adresa: 23244 STARIGRAD PAKLENICA, JOSE DOKOZE 20

KUHAR/-ICA ROŠTILJ MAJSTOR Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1313400-1016693

Mjesto rada: STARIGRAD

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 6 mj., prijevoz na rad: Djelomično, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: najava na telefon: 023 369304 mobitel: 091 5101161- e-mailom: info@hotel-vicko.hr

Rok za podnošenje prijave: 31.5.2013

 

Naziv: 'MD-GALEŠIĆ' PODUZEĆE ZA TRGOVINU,TURIZAM I GRADITELJSTVO D.O.O. Adresa: 23207 SVETI FILIP I JAKOV, Sveti Petar Na Moru

KUHAR/ICA U RESTORANU Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313303-1012101

Mjesto rada: SVETI PETAR NA MORU

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 6 mj., mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, prijevoz na rad: Djelomično, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: najava na telefon: mobitel: 098 330965 Posebni uvjeti:stan i hrana osigurani; kontaktirati u vremenu od 08-16 h

Rok za podnošenje prijave: 5.4.2013

 

Naziv: UGOSTITELJSKI OBRT "STARI GRAD" Adresa: 23210 BIOGRAD NA MORU, G. NINSKOG 11

KUHAR/ICA U RESTORANU Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313303-1015878

Mjesto rada: BIOGRAD NA MORU

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 24 mj., mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao (mj.), način javljanja: najava na telefon: mobitel: 091 7844545 Posebni uvjeti:

Rok za podnošenje prijave: 18.4.2013

 

Naziv: DALMATINO, obrt za ugostiteljstvo, vl. Marko Jelić, Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 12 Adresa: 23210 BIOGRAD NA MORU, TRG KRALJA TOMISLAVA12

KUHAR/ICA U RESTORANU Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1313303-1016444

Mjesto rada: BIOGRAD NA MORU

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 12 mj., mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao(mj.), način javljanja: najava na telefon: mobitel: 098 836145 - e-mailom: marko.jelic@zd.t-com.hr Posebni uvjeti:kontaktirati na mobitel poslije 16 h

Rok za podnošenje prijave: 20.4.2013

 

Naziv: Ugostiteljski obrt "PRISTAN", vl. Mira Eškinja, Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 10 Adresa: 23207 SVETI FILIP I JAKOV, Obala kralja Tomislava10

KUHAR/ICA U RESTORANU Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313303-1017865

Mjesto rada: SVETI FILIP I JAKOV

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 24 mj., mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, prijevoz na rad: Djelomično, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: najava na telefon: mobitel: 091 5936505, pismena zamolba: OBALA KRALJA TOMISLAVA BB,23207 SV.FILIP I JAKOV- e-mailom: taverna@net.hr Posebni uvjeti:stan i hrana osigurani

Rok za podnošenje prijave: 26.4.2013

 

Naziv: U.O.FRANE Adresa: 23250 PAG, DUBROVAČKA1

KUHAR/KUHARICA Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313363-1007862

Mjesto rada: PAG

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 24 mj., mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: najava na telefon: mobitel: 091 5939381- e-mailom: info@hotel-frane.com

Rok za podnošenje prijave: 30.4.2013

 

Naziv: HOTEL ALAN, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Adresa: 23244 STARIGRAD PAKLENICA, ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 14

KUHAR/KUHARICA Broj traženih osoba: 10

Reg. broj: 1313400-1013361

Mjesto rada: STARIGRAD

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 6 mj., traženo zvanje: kuhar, mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, prijevoz na rad: U cijelosti, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: pismena zamolba: Dr. Franje Tuđmana 14 23244 Starigrad Posebni uvjeti:-POTREBNO JE POZNAVANJ EENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA U OKVIRU POTRENA POSLA-SEZONSKI RAD U TRAJANJU OD 5 MJESECI- PRIJAVE PUTEM WEB STRANICE:www.bluesunhotels.com/sezonsko-zaposljavanje.aspxILI PISANIM PUTEM NA ADRESU

Rok za podnošenje prijave: 10.4.2013

 

Naziv: U.O "KRUŠKE I JABUKE" Adresa: 23232 ZATON, TN ZATON0

KUHAR/KUHARICA Broj traženih osoba: 4

Reg. broj: 1313400-1013871

Mjesto rada: ZATON

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 24 mj., vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: pismena zamolba: TN ZATON 23232 NIN Posebni uvjeti: prijevoz osiguran

Rok za podnošenje prijave: 15.4.2013

 

Naziv: HOTEL VICKO COMMERCE, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i građevinarstvo Adresa: 23244 STARIGRAD PAKLENICA, JOSE DOKOZE 20

KUHAR/KUHARICA Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1313400-1016692

Mjesto rada: STARIGRAD

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 9 mj., prijevoz na rad: Djelomično, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: najava na telefon: 023 369304 mobitel: 091 5101161- e-mailom: info@hotel-vicko.hr

Rok za podnošenje prijave: 31.5.2013

 

Naziv: SLATKA TAJNA, obrt za ugostiteljstvo, vl. Đurđica Vuletić, Zadar, Miroslava Krleže 3 a Adresa: 23000 ZADAR, MIROSLAVA KRLEŽE3 a

KUHAR/KUHARICA Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313400-1017851

Mjesto rada: ZADAR

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, nije potrebno radno iskustvo, vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao( mj.), način javljanja: najava na telefon: mobitel: 095 8548625

Rok za podnošenje prijave: 5.4.2013

 

Naziv: PUNTA SKALA društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam Adresa: 23000 ZADAR, Zrinsko - Frankopanska Ulica 38

KUHAR/KUHARICA Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1313400-1018492

Mjesto rada: PETRČANE

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 24 mj., prijevoz na rad: U cijelosti, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: najava na telefon: 023 555975- e-mailom: career.puntaskala@falkensteiner.com

Rok za podnošenje prijave: 5.4.2013

 

Naziv: VODOPRIVREDNE USLUŽNE DJELATNOSTI društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje objekata i pružanje ugostiteljskih usluga Adresa: 23207 SVETI FILIP I JAKOV, Sveti Filip i Jakov

KUHINJSKI RADNIK/ICA Broj traženih osoba: 4

Reg. broj: 1313303-1014404

Mjesto rada: SVETI FILIP I JAKOV

Uvjeti: razina obrazovanja: Završena osnovna škola Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, nije potrebno radno iskustvo, mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, prijevoz na rad: U cijelosti, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: pismena zamolba: PUT PRIMORJA 131, 23207 SVETI FILIP I JAKOV Posebni uvjeti:postoji mogućnost smještaja; životopis poslati na adresu: TN "Margarita Maris", Sv. Filip i Jakov

Rok za podnošenje prijave: 12.4.2013

 

Naziv: 'MD-GALEŠIĆ' PODUZEĆE ZA TRGOVINU, TURIZAM I GRADITELJSTVO D.O.O. Adresa: 23207 SVETI FILIP I JAKOV, Sveti Petar Na Moru

KUHINJSKI RADNIK/ICA U RESTORANU Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313303-1012114

Mjesto rada: SVETI PETAR NA MORU

Uvjeti: razina obrazovanja: Završena osnovna škola Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, nije potrebno radno iskustvo, mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, prijevoz na rad: Djelomično, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: najava na telefon: mobitel: 098 330965 Posebni uvjeti: stan i hrana osigurani; kontaktirati u vremenu od 08-16 h

Rok za podnošenje prijave: 5.4.2013

 

Naziv: HOTEL ALAN, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Adresa: 23244 STARIGRAD PAKLENICA, ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 14

KUHINJSKI RADNIK/KUHINJSKA RADNICA Broj traženih osoba: 5

Reg. broj: 1313400-1013369

Mjesto rada: STARIGRAD

Uvjeti: razina obrazovanja: Završena osnovna škola Srednja škola 3 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 4 mj., mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, prijevoz na rad: U cijelosti, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: pismena zamolba: Dr. Franje Tuđmana 14 23244 Starigrad Posebni uvjeti:-sezonski rad u trajanju od 4 mjeseca-prijave putem web stranice:www.bluesunhotels.com/sezonsko-zaposljavanje.aspxili pismenim putem

Rok za podnošenje prijave: 10.4.2013

 

Naziv: U.O "KRUŠKE I JABUKE" Adresa: 23232 ZATON, TN ZATON0

KUHINJSKI RADNIK/RADNICA Broj traženih osoba: 3

Reg. broj: 1313400-1013880

Mjesto rada: ZATON

Uvjeti: razina obrazovanja: Završena osnovna škola, radno vrijeme: puno radno vrijeme, nije potrebno radno iskustvo, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: pismena zamolba: TN ZATON 23232 NIN Posebni uvjeti:prijevoz osiguran

Rok za podnošenje prijave: 15.4.2013

 

Naziv: AMBULANTA OPĆE MEDICINE DR. ŽELJKO GUMZEJ Adresa: 23312 NOVIGRAD (DALMACIJA), NOVIGRAD

MEDICINSKA SESTRA Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313400-1016479

Mjesto rada: GRAČAC

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, nije potrebno radno iskustvo, traženo zvanje: medicinska sestra medicinski tehničar, vrsta ugovora: određeno - zamjena( mj.), način javljanja: najava na telefon: mobitel: 091 1969243 Posebni uvjeti:

zamjena za bolovanje, znanje rada na CEZIH-u

Rok za podnošenje prijave: 4.4.2013

 

Naziv: STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR ANTE LUCIN Adresa: 23234 VIR, ŠUŠINA 1

MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313400-1017222

Mjesto rada: VIR

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno poznavanje osnova informatike, potreban položen stručni ispit: , potrebno radno iskustvo: 12 mj., prijevoz na rad: Djelomično, vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao( mj.), način javljanja: najava na telefon: mobitel: 091 5013062 Posebni uvjeti:- POŽELJNO RADNO ISKUSTVO U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI- POŽELJNO ZNANJE STRANOG JEZIKA (NJEM./ TALIJ./ENGL.)

Rok za podnošenje prijave: 10.4.2013

 

Naziv: SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU Adresa: 23210 BIOGRAD NA MORU, ZADARSKA BB

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1313303-1018144

Mjesto rada: BIOGRAD NA MORU

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine Viša ili prvostupanjska, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potreban položen stručni ispit: , nije potrebno radno iskustvo, prijevoz na rad: Djelomično, vrsta ugovora: određeno - zamjena( mj.), način javljanja: pismena zamolba: ZADARSKA 62, 23210 BIOGRAD N/M Posebni uvjeti:na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci; ravnopravno sss/všs za medicinsku sestru; uz prijavu u neovjerenoj preslici priložiti: diplomu ili svjedodžbu o završenoj školi, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad, domovnicu i rodni list

Rok za podnošenje prijave: 4.4.2013

 

Kemijski i prehrambeni tehnolozi, proizvođači građevnih materijala

 

Naziv: HOTEL ALAN, dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam Adresa: 23244 STARIGRAD PAKLENICA, ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 14

MESAR/MESARICA Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1313400-1013377

Mjesto rada: STARIGRAD

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 6 mj., traženo zvanje: mesar, mogućnost stanovanja: Zajednički smještaj, prijevoz na rad: U cijelosti, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: pismena zamolba: Dr. Franje Tuđmana 14 23244 Starigrad Posebni uvjeti:-sezonski rad u trajanju od 6 mjeseci-prijave putem web stranice:www.bluesunhotels.com/sezonsko-zaposljavanje.aspxili pismenim putem

Rok za podnošenje prijave: 10.4.2013

 

Učitelji, profesori

 

Naziv: GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA Adresa: 23000 ZADAR, PERIVIJ VLADIMIRA NAZORA 3

NASTAVNIK/ICA GLAZBENE UMJETNOSTI Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313400-1017487

Mjesto rada: ZADAR

Uvjeti: razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat, radno vrijeme: radno vrijeme 6 sati tjedno, nije potrebno radno iskustvo, prijevoz na rad: Djelomično, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla( mj.), način javljanja: pismena zamolba: 23000 ZADAR , PERIVOJ V. NAZORA 3 Posebni uvjeti: GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA Zadar, Perivoj V. Nazora 3/2raspisuje NATJEČAJ za radno mjestoNASTAVNIK GLAZBENE UMJETNOSTI - 1 izvršitelj/ca na određeno, nepuno radno vrijeme (6 sati nastave tjedno) do 31. kolovoza 2013. godineKandidati trebaju ispunjavati uvjete za nastavnika prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti kratak životopis, diplomu-preslik, domovnicu-preslik i uvjerenje o nekažnjavanju. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijavu sa dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta u roku 8 dana od dana objave natječaja dostaviti na adresu Škole.

Rok za podnošenje prijave: 4.4.2013

 

Ugostitelji, radnici u turizmu

 

Naziv: ADRIATIC SERVIS d.o.o. za usluge čišćenja i održavanja poslovnih prostora i okoliša Adresa: 23000 ZADAR, DOMOVINSKOG RATA 3

NATKONOBAR/ICA Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313400-1017211

Mjesto rada: PRIVLAKA

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno radno iskustvo: 36 mj., prijevoz na rad: Djelomično, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao( mj.), način javljanja: najava na telefon: 023 493830, pismena zamolba: DOMOVINSKOG RATA 3, ZADAR- e-mailom: servis@adriatic-servis.com Posebni uvjeti: potrebno poznavanje stranog jezika, poznavanje osnova informatike

Rok za podnošenje prijave: 10.4.2013

 

Zdravstvo, socijalna skrb, njega

 

Naziv: OBITELJSKI DOM VEDRAN VUKOVIĆ Adresa: 23000 ZADAR, CRNO 32 ZADAR

NJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313400-1013323

Mjesto rada: ZADAR

Uvjeti: razina obrazovanja: Završena osnovna škola, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potreban položen stručni ispit: ZAVRŠEN TEČAJ ZA NJEGOVATELJICE, potrebno radno iskustvo: 6 mj., vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao( mj.), način javljanja: osobni dolazak: CRNO 22 ZADAR, najava na telefon: 023 646473 mobitel: 099 2498095, pismena zamolba: CRNO 22 ZADAR 23000

Rok za podnošenje prijave: 15.4.2013

 

Učitelji, profesori

 

Naziv: DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI - ZADAR Adresa: 23000 ZADAR, Bana Josipa Jelačića 8

ODGAJATELJ/ODGAJATELJICA U DOMU Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313400-1017928

Mjesto rada: ZADAR

Uvjeti: razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat, strani jezici: Engleski jezik, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno poznavanje osnova informatike, potreban položen stručni ispit: POLOŽEN STRUČNI ISPIT, nije potrebno radno iskustvo, vozački ispit: B , traženo zvanje: defektologija,psihologija,socijalni rad,Socijalna pedagogija, prijevoz na rad: U cijelosti, vrsta ugovora: neodređeno - upražnjeni posao, način javljanja: pismena zamolba: UL. BANA J. JELAČIĆA 8 ZADAR 23000

Rok za podnošenje prijave: 3.4.2013

 

Naziv: OSNOVNA ŠKOLA ZADARSKI OTOCI - ZADAR Adresa: 23000 ZADAR, TRG DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 2

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313400-1017684

Mjesto rada: OLIB

Uvjeti: razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat, radno vrijeme: puno radno vrijeme, nije potrebno radno iskustvo, prijevoz na rad: Djelomično, vrsta ugovora: određeno - zamjena( mj.), način javljanja: pismena zamolba: 23000 ZADAR, TRG DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 2 Posebni uvjeti: Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12. i 86/12.) Osnovna škola Zadarski otoci-Zadar, raspisujeNATJEČAJza slijedeća radna mjesta : 2. Učitelj razredne nastave- PRO Olib , (m/ž)- određeno, puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje - 1 izvršiteljUVJETI:Za radna mjesta od 1.i 2. prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („NN 59/90; 27/93. i 7/96.). Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Škole nakon donošenja odluke o izboru.Uz zamolbu potrebno je priložiti: 1. životopis 2. domovnicu (preslik)3. javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme (preslik)4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzimati u razmatranje. Pismene ponude dostaviti na adresu OŠ Zadarski otoci-Zadar, Trg Damira Tomljanovića Gavrana 2, 23 000 Zadar.

Rok za podnošenje prijave: 3.4.2013

 

Naziv: OSNOVNA ŠKOLA ZADARSKI OTOCI - ZADAR Adresa: 23000 ZADAR, TRG DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 2

UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313400-1017675

Mjesto rada: ZADAR

Uvjeti: razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat, radno vrijeme: puno radno vrijeme, nije potrebno radno iskustvo, prijevoz na rad: Djelomično, vrsta ugovora: određeno - zamjena(mj.), način javljanja: pismena zamolba: 23000 ZADAR, TRG DAMIRA TOMLJANOVIĆA GAVRANA 2 Posebni uvjeti: Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12. i 86/12.) Osnovna škola Zadarski otoci-Zadar, raspisujeNATJEČAJza slijedeća radna mjesta: 1. Učitelj hrvatskog jezika (m/ž) - određeno, puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje - 1 izvršitelj UVJETI: Za radna mjesta od 1.i 2. prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („NN 59/90; 27/93. i 7/96.). Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Škole nakon donošenja odluke o izboru. Uz zamolbu potrebno je priložiti: 1. životopis 2. domovnicu (preslik) 3. javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme (preslik) 4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) Zaprimljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i nepravovremene zamolbe neće se uzimati u razmatranje. Pismene ponude dostaviti na adresu OŠ Zadarski otoci-Zadar, Trg Damira Tomljanovića Gavrana 2, 23 000 Zadar.

Rok za podnošenje prijave: 3.4.2013

 

žEkonomisti, pravnici, administrativci

 

Naziv: GRAD BENKOVAC Adresa: 23420 BENKOVAC, Šetalište kneza Branimira 12

VIŠI STRUČNI SURADNIK/SURADNICA ZA GOSPODARSTVO I SOCIJALNU SKRB Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313302-1018493

Mjesto rada: BENKOVAC

Uvjeti: razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat , radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno poznavanje osnova informatike, potreban položen stručni ispit: , potrebno radno iskustvo: 12 mj., traženo zvanje: Ekonomija, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla( mj.), način javljanja: pismena zamolba: Šetalište kneza Branimira 12,23420 BENKOVAC Posebni uvjeti:Radno mjesto:-Viši stručni suradnik za gospodarstvo i socijalnu skrb-u Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Benkovca-na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova u trajanju od 6 mjesci(1 izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od dva mjeseca Opći uvjeti za prijam u službu za radno mjesto:-punoljetnost-hrvatsko državljanstvo-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima Osim navedenih općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: -magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke-najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima-položen državni stručni ispit-osnovno znanje u MS Office-u Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:- životopis-preslik diplome-preslik radne knjižice(kao dokaz o radnom iskustvu)-preslik domovnice)-preslik osobne iskaznice-preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu-uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan za kaznena djela (u izvorniku, ne starije od 6mjeseci-vlastoručno potpisana izjava da za prijem ne postoje zapreke iz čl.15.I 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati) Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na HZZ-u Područna služba Zadar, Ispostava Benkovac s naznakom "Za oglas-za prijem višeg stručnog suradnika", i to neposredno u pisarnici gradaske uprave grada Benkovca ili preporučeno poštom na adresu: Grad Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12, 23420 Benkovac 

Rok za podnošenje prijave: 5.4.2013

 

Učitelji, profesori

 

Naziv: Dječji vrtić Radost Adresa: 23000 ZADAR, Ulica Bartula Kašića 3

VODITELJ/ICA SPORTSKOG PROGRAMA Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313400-1017371

Mjesto rada: ZADAR

Uvjeti: razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat, radno vrijeme: puno radno vrijeme, nije potrebno radno iskustvo, prijevoz na rad: Djelomično, vrsta ugovora: neodređeno - novootvoreni posao, način javljanja: pismena zamolba: 23000 ZADAR, BARTOLA KAŠIĆA 3/I Posebni uvjeti: Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97 i 107/07), a u skladu sa člankom 6. Kolektivnog ugovora za radnike u Dječjem vrtiću Radost i Dječjem vrtiću Sunce, Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Radost» Zadar raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto- VODITELJ SPORTSKOG PROGRAMA - 1 izvršitelj/ica - na neodređeno puno radno vrijeme Uvjeti: - sveučilišni studij kineziologije: magistar/ra kineziologije ili prof. kineziologije- za sportskog voditelja može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97 i 107/07) te članka 6. stavak 1. točka 4. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97)- položen stručni ispit (dostaviti presliku dokaza) ili bez položenog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu kandidati moraju priložiti: 1. životopis 2. presliku radne knjižice 3. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi 4. presliku domovnice 5. preslika uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 6 mjeseci). Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od osam ( 8 ) dana od objave natječaja, na adresu: DJEČJI VRTIĆ „RADOST" ZADAR, Bartola Kašića 3/I, s naznakom: «za natječaj».Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati. Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju na kojem treba pokazati opće znanje iz područja Državnog pedagoškog standarda za predškolski odgoj (Narodne novine, broj 63/08 i 90/10) i Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97 i 10707). O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Rok za podnošenje prijave: 3.4.2013

 

Naziv: Dječji vrtić SUNCE Adresa: 23000 ZADAR, VESLAČKA 1

VODITELJ/ICA SPORTSKOG PROGRAMA Broj traženih osoba: 1

Reg. broj: 1313400-1017387

Mjesto rada: ZADAR

Uvjeti: razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat, radno vrijeme: puno radno vrijeme, nije potrebno radno iskustvo, prijevoz na rad: Djelomično, vrsta ugovora: neodređeno - novootvoreni posao, način javljanja: pismena zamolba: 23000 ZADAR. VESLAČKA 1 Posebni uvjeti: Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97 i 107/07), a u skladu s člankom 6. Kolektivnog ugovora za radnike u Dječjem vrtiću „Radost" i Dječjem vrtiću „Sunce", Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sunce" Zadar r a s p i s u j e N A T J E Č A J ZA RADNO MJESTOVODITELJA SPORTSKOG PROGRAMA - 1 izvršitelj m/ž-- na neodređeno vrijemeUVJETI: Sveučilišni studij kineziologije: magistar/ ra kineziologije iliprof. kineziologije - Za sportskog voditelja može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97 i 107/07) te članka 6. stavka 1.točke 4. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjim vrtićima ( N.N, 133/97)- Položen stručni ispit (dostaviti presliku dokaza) ili bez položenog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom rokuNa natječaj se mogu javiti osobe oba spola. UZ PRIJAVU KANDIDATI MARAJU PRILOŽITI: 1. Životopis 2. Presliku radne knjižice 3. Presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi 4. Presliku domovnice 5. Presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od šest (6) mjeseci) Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, na adresu: DJEČJI VRTIĆ «SUNCE»,Z ADAR, Veslačka 1, s naznakom „za natječaj". Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati. Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju na kojem treba pokazati opće znanje iz područja Državnog pedagoškog standarda za predškolski odgoj i Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi. O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni pismenim putem u zakonskom roku.

Rok za podnošenje prijave: 4.4.2013

 

 

 

Naziv: EUROPA 92 d.o.o. za trgovinu Adresa: 10000 ZAGREB, Dr. Franje Tuđmana 6, SVETA NEDELJA, 10431

PRODAVAČ/ICA Broj traženih osoba: 5

Reg. broj: 1321501-1016143

Mjesto rada: ZADAR

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine, radno vrijeme: puno radno vrijeme, nije potrebno radno iskustvo, prijevoz na rad: U cijelosti, vrsta ugovora: određeno - povećani opseg posla( mj.), način javljanja: e-mailom: europa@europa92.biz Posebni uvjeti: Poželjno znanje stranog jezika ali nije uvjet. Pismena zamolba na e-mail, obavezna naznaka: prodavač-ZADAR

Rok za podnošenje prijave: 20.4.2013

 

Ekonomisti, pravnici, administrativci

 

Naziv: ALLIANZ ZAGREB d.d. za osiguranje Adresa: 10000 ZAGREB, SELSKA CESTA 136-138

SAVJETNIK/ICA U PRODAJI OSIGURANJA Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1321508-1017096

Mjesto rada: ZADAR

Uvjeti: razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine Viša ili prvostupanjska, radno vrijeme: puno radno vrijeme, potrebno poznavanje osnova informatike, nije potrebno radno iskustvo, prijevoz na rad: U cijelosti, vrsta ugovora: određeno - novootvoreni posao( mj.), način javljanja: e-mailom: franka.colina@allianz.hr Posebni uvjeti: Potrebno posjedovanje osobnog automobila.

Rok za podnošenje prijave: 15.4.2013

 

Ugostitelji, radnici u turizmu

Naziv: JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta Adresa: 51000 RIJEKA, Riva 16

SERVIRKA Broj traženih osoba: 2

Reg. broj: 1308372-1017180

Mjesto rada: RIJEKA

Uvjeti: razina obrazovanja: Završena osnovna škola , radno vrijeme: puno radno vrijeme, nije potrebno radno iskustvo, vrsta ugovora: određeno - sezonski posao ( mj.), način javljanja: pismena zamolba: RIVA 16, 51000 RIJEKA- e-mailom: kadrovi.dept@jadrolinija.hr Posebni uvjeti: SERVIRKA - završena osmogodišnja škola II. Pored gore navedenih uvjeta iz Točke I. kandidati moraju posjedovati i važeću: 1. Pomorsku knjižicu sa upisanom krvnom grupom i važećim liječničkim pregledom, 2. Potrebne svjedodžbe po Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama pomoraca, 3. Svjedodžba: mjere sigurnosti na putničkom i ro-ro putničkom brodu, 4. Sanitarnu knjižicu i tečaj higijenskog minimuma (za službu ugostiteljstva ). III: Uz zamolbu kandidat je dužan priložiti:- detaljan životopis- presliku domovnice- presliku radne knjižice- presliku dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Točke I. i II.- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana- preporuke bivših poslodavaca (ukoliko ih posjeduje). Prednost pri zapošljavanju imaju pomorci koji su već plovili na brodovima Jadrolinije Rijeka. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme. Razmatrat će se samo zamolbe zaprimljene po ovom Oglasu. Jadrolinija Rijeka zadržava pravo popune i u smanjenom broju izvršitelja. Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 12.30 do 14.30 sati na telefon (051) 666 181, 666 182, 666 179. Zamolbe s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta potrebno je dostaviti u roku na adresu: Služba za prijem pošte "Povjerenstvo za prijem pomoraca" (s naznakom radnog mjesta za koje se predaje zamolba) ili na e- mail:

Rok za podnošenje prijave: 8.4.2013

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno