Gradu Zadru ovlasti za koncesioniranje Kolovara

Slika korisnika admin
Autor: 
kolegij_zupana
Vedran SITNICA
S jučer održanog kolegija zadarskog župana

Župan zadarski Stipe Zrilić na svojem je jučer održanom kolegiju dao zeleno svjetlo prijedlogu da se Gradu Zadru dodijele ovlasti za davanje koncesija na plažama na području grada. Iako će prijedlog na snagu moći stupiti nakon što ga potvrdi Županijska skupština, odluka sa županova kolegija može se smatrati velikom prekretnicom u načinu upravljanja gradskim plažama.

Njome je otvoren prostor Gradu da preuzme upravljanje nad plažom Kolovare i ostalim gradskim plažama, izuzev hotelskih, koje 1. siječnja 2010. godine nisu bile pod koncesijom.

Podsjetimo i da je na nedavno održanom kolegiju zadarskog gradonačelnika bilo govora o tomu da će Grad koncesiju nad plažom Kolovare, Vitrenjak te plažama na području Dikla, Kožina i Petrčana dati svom poduzeću Obala i lučice.

 Zdravstvu 17,9 milijuna kuna

Ovu odluku prokomentirao je dožupan Stanko Zrilić te je proglasio veoma važnom. On je konstatirao da nema turizma bez plaža, ali da su plaže čisti trošak, koji se može kompenzirati davanjem potkoncesija za druge sadržaje.

- Izgleda da dosadašnji koncesionar Hoteli Zadar nije imao potencijal za uređenje Kolovara. Ovo je super odluka te predlažem da se i drugim općinama i gradovima sugerira da preuzmu brigu o barem jednoj plaži na svojem području, kazao je dožupan Zrilić.

Pročelnik za turizam i pomorstvo Jerolim Uroda podsjetio je da već ima dosta općina i gradova koji plažama upravljaju preko svojih komunalnih poduzeća.

Osim Grada Zadra ovlasti za davanje koncesija na pomorskom dobru dobit će i Općina Starigrad.

I u ovom će slučaju, kao i uvijek kad je o koncesijama riječ, konačnu odluku donijeti Skupština Zadarske županije. Općina Starigrad zatražila je ovlasti za koncesioniranje autokampa na području K.O. Seline.

Župan Stipe Zrilić podržao je prijedlog kriterija i mjerila te način financiranja zdravstvenih ustanova u segmentu decentraliziranih funkcija u 2010. godine.

Vlada Republike Hrvatske utvrdila je iznos sredstava Zadarske županije u dijelu decentraliziranih funkcija od 17.92 milijuna kuna.

Najveći "dio kolača" i ove će godine pripasti Općoj bolnici Zadar - 9,5 milijuna kuna.

Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru trebalo bi biti dodijeljeno 1.7 milijuna kuna, Domu zdravlja Zadarske županije 4.8 milijuna kuna, Zavodu za javno zdravstvo Zadar 370.250 kuna, a Psihijatrijskoj bolnici Ugljan 1.4 milijuna kuna. Za Ljekarnu Zadar ove godine nisu predviđena sredstva u dijelu decentraliziranih funkcija.

Naknada za ogrjev 850 kuna

Na kolegiju je utvrđen prijedlog o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2010. godini, prema kojemu se samcu ili obitelji, korisnicima socijalne pomoći, dodjeljuje po 950 kuna.

Novci će biti dodijeljeni korisnicima koji se griju na drva.

Dio sredstava za ogrjev osigurava se u Županijskom proračunu, dio iz Fonda poravnanja.

Treba spomenuti i da je župan jučer imenovao Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za kreditiranje poduzetnika iz projekta "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" za 2009. godinu te je usvojio Poslovnik o radu Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja.

Za predsjednika je imenovan Dario Ivankov, a za članove Povjerenstva potvrđeni su Ana Vincent Šepić, Dinko Basioli, Ognjen Blaslov, Šime Kevrić i Marin Magaš. Tajnicom Povjerenstva imenovana je Julijana Matešić.

Na županovu kolegiju predloženi su i kriteriji, mjerila i način financiranja materijalnih rashoda, nefinancijske imovine i hitnih intervencija, investicijskog i tekućeg održavanja Doma za starije i nemoćne osobe Zadar u 2010. godini.

Ukupni planirani rashodi za 2010. godinu Doma za starije i nemoćne Zadar iznose 20.350.000 kuna, a planirani vlastiti prihodi iznose 10.400.000 kuna. Razlika sredstava između ukupnih rashoda i planiranih vlastitih prihoda koje osigurava Županija iznosi 9.950.000 kuna.

U nastavku je župan Stipe Zrilić dipl. oecc. Majdu Korljan imenovao članicom Povjerenstva za provedbu postupka javnog nadmetanja za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Centra za socijalnu skrb Benkovac.

Donesena je i odluka o sufinanciranju premija osiguranja usjeva i nasada te troškova stručnog nadzora u ekološkoj proizvodnji za 2010. godinu. Za sufinanciranje premije osiguranja usjeva i nasada osigurano je 200.000 kuna, a za sufinanciranje troškova stručnog nadzora u ekološkoj poljoprivredi 40.000 kuna.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno