Predlaže se zaključenje stečajnog postupka Regionalne veletržnice Benkovac

Slika korisnika admin
Fabio ŠIMIĆEV

Novi stečajni upravitelj Regionalne veletržnice Benkovac (RVTB) Ante Poljak najavio je Trgovačkom sudu u Zadru kako će im u prvoj polovici ožujka podnijeti prijedlog za zaključenje stečajnog postupka i nastavak vođenja istog u korist stečajne mase. Stečaj ove tvrtke otvoren je u ožujku 2013. godine. Utvrđene tražbine tada su iznosile 57,8 milijuna kuna, od čega je na tražbine razlučnih vjerovnika otpadalo 25 milijuna kuna.

- Neizvjesno je kada će doći do prodaje nekretnina u vlasništvu Regionalne veletržnice, budući da o uvjetima prodaje odluke donose razlučni vjerovnici, a tekući prihodi nisu dostatni za isplatu nepodmirenih obveza iz 2013. godine u iznosu od oko 750 tisuća kuna. Zbog toga će vjerojatno doći do ponovne blokade žiroračuna dužnika, tako da se nameće potreba pristupanja zaključenju stečajnog postupka, sukladno zakonu, zbog nedostatnosti mase za ispunjenje ostalih obveza stečajne mase, navodi Poljak, koji time u djelo provodi lanjsku najavu prethodnog stečajnog upravitelja Edvina Šimunova.

Poljak ističe kako se obveze nastale do kraja 2013. odnose na dio neisplaćenih plaća zaposlenika, komunalnu naknadu, vodnu naknadu i dio odvjetničkih usluga.

- U zadnjih nekoliko mjeseci određena je četvrta prodaja nekretnina Pršutane u Šopotu. Sudu je dan i prijedlog o prodaji imovine /nekretnina stečajnog dužnika, putem usmene javne dražbe. Prodala bi se strojarnica, sortirnica voća i povrća i noseća vaga, navodi stečajni upravitelj, dodajući kako je 1. prosinca 2016. potpisan je aneks br. 7. ugovora o zakupu poslovnog prostora Regionalne s Ostreom iz Stankovaca do 30. travnja 2017., pod istim uvjetima kao aneks 6.

- Na skupštini vjerovnika u svibnju 2014. donesena je odluka po kojoj je ovlašten stečajni upravitelj da izda Ostrei potrebne suglasnosti u postupku ishodenja gradevinske dozvole, kao i pristup hidrantu i prolazu vozila, kako bi ta tvrtka mogla izvršiti nužnu adaptaciju kupljenih hladnjača od Regionalne veletržnice. Adaptacija još nije završena, postupak je u tijeku, a neizvjesno je kada će biti završen, piše Poljak, koji navodi i kako su u prosincu 2016. isplaćene dvije minimalne plaće, na teret troškova stečajnog postupka, za zaposlenike koji su bili u radnom odnosu u razdoblju od travnja do lipnja 2013.

Stečajni upravitelj je izvijestio i kako su bili prisiljeni platiti odvjetničke troškove u dva parnična postupka koje su pokrenuli. Jedan je protiv tvrtke Sladoled iz Glavice, a drugi protiv Agro Lika trgovine, ali su oba postupka prekinuta, budući da su obje tvrtke brisane iz sudskog registra.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno