Prof.dr.sc. Neven Skitarelić: "Ulaganje u znanost pokazalo se najisplativije!"

Poruka greške

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls u _taxonomy_menu_trails_menu_breadcrumb_alter() (linija 436 od /opt/nginx-1.17.9/htdocs/zadarskilist.hr/sites/all/modules/taxonomy_menu_trails/taxonomy_menu_trails.inc).
Slika korisnika mkvanja
O Znanstvenoj jedinici u Općoj bolnici Zadar:
Opća bolnica Zadar nakon 13 godina ponovno je dobila Znanstvenu jedinicu, koja je prethodno, nakon 30 godina rada, bila ugašena 2007. Osim znanstveno-stručnoga rada sada se otvaraju i mogućnosti povlačenja novca za projekte, nabavku sofisticirane i skupe opreme, zapošljavanja...
VEDRAN SITNICA
Prof.dr.sc. Neven Skitarelić: Znanstvenom jedinicom otvaraju se mogućnosti povlačenja sredstava za nova istraživanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 5. svibnja 2020. godine Općoj bolnici Zadar izdalo dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti u području biomedicine i zdravstva. Time je zadarska bolnica nakon trinaest godina dobila Znanstvenu jedinicu, koja je inače osnovana 1977. godine. Kako je uz dr. Željka Čulinu, ravnatelja zadarske bolnice, za to zaslužan i redoviti profesor otorinolaringologije prof.dr.sc. Neven Skitarelić, koji je s doc.prim.dr.sc. Natašom Skitarelić i doc.dr.sc. Ivanom Bačićem izradio »Strateški program znanstvenih istraživanja u Znanstvenoj jedinici Opće bolnice Zadar u razdoblju od 2019.-2024.god.«, te prikupio potrebnu dokumentaciju za pokretanje postupka i ishodovanja dopusnice, s njim smo razgovarali o mogućnostima koje otvara Znanstvena jedinica kojoj je on koordinator.

17 stručnih i znanstvenih projekata

Što konkretno za zadarsku bolnicu znači ova dopusnica?

S ovom dopusnicom OB Zadar je uz Sveučilište u Zadru postala druga ustanova na području Zadarske županije koja je ovlaštena za provođenje znanstvenih istraživanja iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, čime je omogućen daljnji razvoj znanosti u bolnici, ali i unaprjeđenje kvalitete zdravstvenog rada na korist krajnjim korisnicima zdravstvene usluge.
Opća bolnica Zadar je po Statutu zdravstvena i znanstveno-istraživačka ustanova, ali i ustanova u kojoj se provodi i nastavna djelatnost. Znanstvena jedinica brine o organizaciji i razvoju znanstvenih istraživanja, ali i o organizaciji nastavne djelatnosti.
Istraživanja u području biomedicine i zdravstva provode se više desetljeća u OB Zadar, no namjera nam je proširiti broj znanstvenih istraživanja tijekom narednog razdoblja. Trenutno su u tijeku ili se pripremaju za prijavu 17 stručnih i znanstvenih projekata, te desetak kliničkih kolaborativnih farmakoloških ispitivanja. Uglavnom se radi o temama u području biomedicine i zdravstva, koje obuhvaćaju polje kliničke medicinske znanosti, polje javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, te farmakologije. Naravno, za sva navedena istraživanja potrebna su sredstva do kojih se danas teško dolazi. Osnutkom Znanstvene jedinice dobiva se zakonski okvir za apliciranje na različite natječaje kojima se mogu dobiti znatna sredstva za istraživanje, prvenstveno iz Ministarstva znanosti RH, Zaklade za znanost RH, ali i iz niza strukturnih fondova EU pripremljenih za tu svrhu. Mnogi od tih fondova do sada su nam bili nedostupni, upravo zbog nedostatka Znanstvene jedinice. Na neki način, osnutkom Znanstvene jedinice dobili smo licencu da imamo organizirani i prepoznati znanstveno-istraživački i nastavni rad u OB Zadar te time i mogućnost apliciranja na sredstva brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih programa i fondova, koja nisu zanemariva.

Bolnica - nastavna baza za edukaciju studenata

Raspolaže li zadarska bolnica s dovoljno znanstvenih kadrova?

Što se tiče znanstvenih kadrova bolnica raspolaže s 23 znanstvenika u različitim znanstvenim zvanjima od magistara znanosti do znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. Od 23 znanstvenika, 12 ih je izabrano u znanstveno-nastavna zvanja, od docenta do redovitog profesora u trajnom zvanju, a svih 12 su uključeni u nastavu na Odjelu za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru. Neki od njih sudjeluju i u nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, te na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Dobivanjem dopusnice za Znanstvenu jedinicu otvara se put i mogućnost mobilnosti zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja, u smislu znanstvenog i stručnog usavršavanja i izvan granica RH.
Uz znanstveni rad, Bolnica je desetljećima ustanova u kojoj se odvija praktična edukacija srednjeg medicinskog kadra, ali i edukacija liječnika opće medicine iz različitih kliničkih medicinskih vještina, te dio edukacije specijalizanata OB Zadar iz različitih kliničkih specijalizacija. Posljednjih nešto više od deset godina, OB Zadar je i nastavna baza za studente Sveučilišnog preddiplomskog i Sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva Sveučilišta u Zadru. Uz to, nekoliko zadnjih godina, Bolnica je nastavna baza za edukaciju studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, a uskoro bi trebala biti i nastavna baza studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Osim znanstveno-istraživačke i nastavne djelatnosti, uz Znanstvenu jedinicu povezana je i publicistička djelatnost bolnice. To se prvenstveno odnosi na izdavanje stručno-znanstvenog medicinskog časopisa Medica Jadertina, koji neprekinuto izlazi od 1969. godine. Časopis izlazi u dva dvobroja ili četiri pojedinačna broja godišnje i citiran je u bazi Scopus, koja je i najveća svjetska baza znanstvenih časopisa. Zadnjih trinaest godina časopis je isključivo financiran sredstvima OB Zadar, a sada osnutkom Znanstvene jedinice, sredstva za publiciranje časopisa će se dobivati i od Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. U sklopu Znanstvene jedinice je i Stručna knjižnica bolnice koja ima fond od 5575 svezaka knjiga, te 351 naslov stručno-znanstvenih časopisa. Stručna knjižnica je informatizirana i sva njena građa pretraživa je u elektronskom knjižničnom katalogu. Fond knjižnice sadrži građu iz područja biomedicine i zdravstva, te srodnih područja, a njime se koriste uz zdravstveno osoblje i studenti Preddiplomskog i Diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva Sveučilišta u Zadru.

Napredak u zdravstvu na korist svima

Sada kad je Znanstvena jedinica oformljena postoji li mogućnost da se za njezin rad povuku sredstva iz EU fondova?

Tijekom mandata sadašnjeg ravnatelja dr. Željka Čuline, Opća bolnica Zadar je bila izrazito aktivna u apliciranju na natječaje za sredstva EU fondova. Stoga su dobivena sredstva iz EU ulagana u infrastrukturu bolnice. Zadnji, od niza takvih velikih projekata financiranih iz sredstava EU, je projekt »Izgradnje i opremanja dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju te adaptacije i opremanja dnevne bolnice Službe za kirurgiju«, vrijedan 50 milijuna kuna. Ovaj projekt izravno utječe na povećanje kvalitete zdravstvene skrbi i kvalitete života građana Zadra, Zadarske županije, ali i šire društvene zajednice. Nažalost, zbog nepostojanja Znanstvene jedinice, bilo je otežano ili u cijelosti onemogućeno apliciranje na fondove za nabavu izuzetno sofisticirane i skupe opreme, poput robotskog operativnog sustava i sličnih sofisticiranih tehnologija. Stoga je osnivanje Znanstvene jedinice bilo neophodno da bi se pristupilo takvoj vrsti fondova.

Kome će koristiti Znanstvena jedinica i na koji način će funkcionirati?

Provođenje različitih kliničkih i farmakoloških istraživanja, prvenstveno će koristiti našim korisnicima zdravstvene zaštite. Naime, sudjelovanje u takvim istraživanjima omogućuje korištenje novih tehnologija, ali i novih oblika liječenja, uključujući i nove vrste lijekova koji za sada još nisu u upotrebi u našoj zemlji. Osim što će Znanstvena jedinica omogućiti bolju organizaciju znanstvenog rada i pristup brojnim fondovima i financijskim institucijama koje se bave financiranjem znanstvenih istraživanja, ona će omogućiti i daljnju znanstvenu edukaciju novih kadrova u zdravstvu i znanosti. To se prvenstveno odnosi na zdravstveno osoblje, liječnike i medicinske sestre, kadar za kojim je izuzetna potražnja u RH, ali i u svijetu. Za relativno siromašno zdravstvo poput hrvatskog i relativno malu bolnicu poput zadarske, stalna je opasnost od mogućeg manjka kadrova. Tome prvenstveno pridonosi povećanje interesa zdravstvenih radnika za odlazak na rad u inozemstvo, ali i za odlazak na rad u veće medicinske centre unutar RH. Upravo zbog toga je važno mladim liječnicima omogućiti kvalitetnu edukaciju, te odgovarajuću opremu za rad. Uz to osnivanjem Znanstvene jedinice omogućeno im je znanstveno napredovanje radom na različitim projektima, ali uz to, omogućen im je i znanstveno - nastavni rad na Odjelu za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru, suradnoj ustanovi Opće bolnice Zadar.

Važnost Odjela onkologije

Možete li nam reći kakva će se istraživanja provoditi u Znanstvenoj jedinici?

Znanstvena jedinica kao dio Opće bolnice Zadar obavlja znanstveno-istraživačku djelatnost u području biomedicine i zdravstva, obuhvaća sljedeća znanstvena istraživanja: temeljna medicinska istraživanja, klinička istraživanja, farmakološka istraživanja, istraživanja iz znanstvenog polja javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, te različita razvojna istraživanja. Kao što je već spomenuto u tijeku su ili se pripremaju za prijavu 17 stručnih i znanstvenih projekata, te desetak kliničkih kolaborativnih farmakoloških ispitivanja. Za očekivati je da će taj broj istraživanja u budućnosti rasti, s obzirom na to da je dobivanjem Znanstvene jedinice u bolnici omogućen pristup fondovima sa znatnim sredstvima, kojima zbog nepostojanja Znanstvene jedinice do sada bolnica nije imala pristup.

Postoji li mogućnost otvaranja novih radnih mjesta?

Zahvaljujući višegodišnjem pozitivnom poslovanju Bolnice i zalaganju uprave, Bolnica je dobro opremljena, kvalitetnom opremom. Nedavno je otvorena i Poliklinika koja je nakon više desetljeća izgradnje, konačno završena. Sada se izgradnjom Odjela za onkologiju konačno nastoji riješiti desetljećima gorući problem zadarskog zdravstva. Naime, bez Odjela onkologije, dosadašnje liječenje većine onkoloških bolesnika nije bilo moguće u cijelosti završiti u Zadru. Vrlo često je bolesnik nakon uspješne operacije u našoj bolnici, morao ići na daljnje onkološko liječenje zračenjem, u neki od većih centara poput Zagreba, Rijeke ili Splita. Stoga će se završetkom izgradnje ovoga odjela i njegovim opremanjem, znatno podići kvaliteta zdravstvene zaštite u našoj županiji, pa i šire, na području Dalmacije i Like. Uz to, otvorit će se mogućnosti za dodatno zapošljavanje zdravstvenih kadrova. Uz Odjel onkologije u zgradi koja je sada u izgradnji, smjestit će se Odjel infektologije i Odjel pulmologije, čime će se osloboditi prostori zgrade Pedijatrije, koja će u cijelosti biti korištena za zaštitu zdravlja djece.
Postoji mogućnost zapošljavanja određenog broja zdravstvenih radnika i na eventualne veće znanstvene projekte, koje će u budućnosti, nadamo se, dobiti naša Opća bolnica. Bolje ulaganje u znanost šire društvene zajednice, omogućilo bi sigurno i veću mogućnost zapošljavanja mladih. Uz to, treba imati u vidu da ulaganje u znanost traži velika sredstva, ali se ta sredstva, vrlo brzo vraćaju ulagaču, a ostvareni rezultati dobiveni istraživanjima, podižu kvalitetu zdravstvene zaštite cijeloga društva. Stoga se u brojnim razvijenim zemljama, ulaganje u znanost pokazalo najisplativije. Taj trend je prepoznat i u našoj zemlji, pa je za očekivati da će se tijekom vremena znatnije povećati sredstva uložena u zdravstvo i znanost.

 

Prvi hospital otvoren u Zadru 559. godine

 

Možete li se osvrnuti na razvoj zdravstva u Zadru?

Dok je povijest grada Zadra javnosti relativno dobro poznata, povijest razvoja zdravstvene zaštite u Zadru malo je poznata. U Zadru je otvoren prvi hospital i datira od davne 559. god. Taj hospital je ujedno bio i prvi hospital na području današnje Republike Hrvatske. Po našim istraživanjima, Zadar je imao i prvu karantenu u srednjem vijeku, čak prije Venecije i Dubrovnika. O bolničkoj djelatnosti u gradu Zadru postoje podaci već iz XVI. stoljeća. Prva civilna bolnica osnovana je 1804. god., a za vrijeme francuske vladavine 1806. god. otvorena je i Medicinsko-kirurška škola, koja je po tadašnjim standardima u cijelosti odgovarala medicinskom fakultetu. Medicinsko-kirurškoj školi bila je dodijeljena i prva liječnička diploma na ovim prostorima.
U toj bolnici 1847.god. izvršena je prva narkoza eterom u ovom dijelu Europe i to samo pet mjeseci nakon prve takve narkoze izvedene u Bostonu, u Sjedinjenim Američkim Državama. U Zadru je osnovano prvo društvo Crvenog križa u Hrvatskoj te jedna od prvih primaljskih škola u Hrvata.

Kako je »rasla« Opća bolnica Zadar?

- Opća bolnica Zadar, osnovana je 1887. god., kao Pokrajinska bolnica u Zadru na mjestu na kojemu se i danas nalazi. Tada je sagrađeno pet paviljona bolnice od kojih su neki i danas u upotrebi i služe svojoj prvobitnoj namjeni, liječenju oboljelih u gradu Zadru i njegovoj okolici. Ne treba zaboraviti da su tijekom razdoblja Domovinskog rata (1991.-1995.god.) djelatnici bolnice, odnosno djelatnici tadašnjeg Medicinskog centra Zadar, zbrinuli na tisuće ranjenih i bolesnih vojnika i civila sa zadarskog područja, ali i s područja Like i Šibensko - kninske županije. Brojni zdravstveni djelatnici bolnice bili su i u postrojbama HV-a. Djelovanjem neprijateljskog topništva tijekom Domovinskog rata, bolnica je u nekoliko navrata pogođena izravno topovskim projektilima.
Potkraj Domovinskog rata, preustrojem zdravstvenog sustava Republike Hrvatske 1994.god., Opća bolnica Zadar postaje zdravstvena ustanova čiji je osnivač Zadarska županija. U Općoj bolnici Zadar zaposleno je više od 1200 djelatnika, od čega je oko 80% zdravstvenih radnika, a četvrtinu svih zdravstvenih djelatnika čine liječnici. Prema registru Trgovačkog suda u Zadru, Opća bolnica Zadar registrirana je za obavljanje: bolničke i specijalističko - konzilijarne, te znanstveno - istraživačke i nastavne djelatnosti.

Kategorija: 
Ocjena: 
Prosječno: 5 (2 glasova)