Hotela i dalje nedostaje

Slika korisnika admin
bastion
Bastion je dobio registraciju, ali još nije na web stranicama Ministarstva turizma, ali taj boj kreveta bitno ne mijenja podatke

Zbog snalaženja u općoj slici turizma Zadarske županije navodimo okvirne brojke kategoriziranih objekata upisane u Ministarstvu turizma. Moramo kazati da brojke nisu potpuno ažurne jer neki objekti (npr. Bastion) još nisu upisani dok neki nisu prekategorizirani. No brojke su okvirno točne. U Zadarskoj županiji registrirano je 2.469 hotelskih soba, odnosno još 41 tzv. obiteljska soba, potom 269 hotelskih apartmana, zatim 223 studio apartmana i 720 klasičnih apartmana, što ukupno daje 3.674 kategorizirane jedinice sa 8.157 kreveta.

Tu i prestaje svaka priča o kapacitetima jer je ovo sve kategorizirano iz segmenta hoteli i organizirana turistička (apartmanska) naselja, sve izvan ovog su privatni apartmani.

Broj hotelskih kreveta u dvije zvjezdice je 223. Potom su dominantni hotelski kreveti s tri zvjezdice 2.496, odnosno dobrih 1.769 kreveta u hotelima s četiri zvjezdice, kako znamo bez kreveta, odnosno objekata s pet zvjezdica. U apart hotelima s dvije zvjezdice je 18 ležajeva, dok je u onima s tri zvjezdice 137 ležajeva.

U turističkim naseljima s dvije zvjezdice je 1.173 stalna ležaja. S tri zvjezdice je 1.647 kreveta.

Turističkih apartmana druge kategorije registrirano je 340, tri zvjezdice 134 i četiri zvjezdice 20.

Dakle, klasičnih hotelskih kreveta je 4.686 u cijeloj Zadarskoj županiji.

Podaci Ministarstva (državne uprave) nisu sasvim ažurirani, ali je to približan rezultat.

Kada su u pitanju marine, Zadarska županija nema marinu prve kategorije, kakve su inače u Hrvatskoj tri (osim ako netko ovog trenutka nije u postupku). Inače kategorizacija marina će se vjerojatno uskoro mijenjati i ići na zvjezdice.

Ovog trenutka imamo u marinama druge kategorija 1.300 vezova na kopnu i 3.325 vezova u moru. U marinama treće kategorije registrirano je 125 vezova na kopnu, odnosno 443 vezova u moru. U zbiru je 4.215 vezova iako nekih marina, odnosno privezišta nema u kategorizaciji, što znači da vezova imamo i znatno više. Kada bismo uzeli prosječan broj kreveta po plovilima, najčešći su čarteri, a struka nas uvjerava da je to oko pet kreveta, ispalo bi da su tu kapaciteti veći od hotelskih. Naravno da se ne može tako gledati.

Veći iskoraci u ovom organiziranom, odnosno profesionalnom dijelu očekuju se tek dogodine, odnosno 2010. godine. Ostaje, naravno, dominantan ovdašnji smještaj - privatni apartmani.

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno