I posrnuli Zadar - treće najpoželjnije životno odredište u zemlji

Slika korisnika admin
Zvonko KUCELIN

om priopćenju  Državnog zavoda za statistiku dani su podaci o vanjskoj i unutarnjoj migraciji  stanovništva Republike Hrvatske za razdoblje od 2002.  do 2011. te za razinu županija od 2007. do 2011.

Ovi podaci bitni su prije  svega zato što stanovništvo  (uz zemlju u smislu prostora) čini temelj svake  države. Bitni su i stoga što bi  trebali ukazivati na poželjnost ili nepoželjnost života  na određenom području.

Vanjska migracija

U 2011. godini 8.534 osobe doselile su se iz inozemstva u Republiku Hrvatsku,  a 12.699 osoba odselilo se u  inozemstvo. Saldo migracije  stanovništva Republike Hrvatske s inozemstvom bio je  negativan i iznosio je -4.165,  što znači da u ovom kriznom  vremenu nismo u stanju  održati, a pogotovo ne  uvećati stanovništvo već ono  napušta zemlju (kada to povežemo s katastrofalnim natalitetom te velikim mortalitetom zbog sve starijeg stanovništva, dobijemo nelijepu sliku društva, odnosno  "odumiranja" Hrvatske).

Negativni migracijski saldo rezultat je manjeg broja  doseljenih osoba od broja  odseljenih osoba.

U ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva u  Republiku Hrvatsku u 2011.  najveći je udio imao Grad  Zagreb (23,9%) i Splitsko-dalmatinska županija  (14,4%). Po broju odseljenih  osoba iz Republike Hrvatske  u inozemstvo u 2011. na prvom je mjestu Grad Zagreb  sa 15,7% od ukupnog broja  odseljenih, a slijede Sisačko-moslavačka županija  sa 10,3% i Splitsko-dalmatinska županija sa 9,8%.

Hrvatska u cjelini ima negativni saldo vanjskih migracija posljednje tri godine,  što se poklapa s vremenom  ekonomske krize.

Unutarnja migracija

U 2011. naselje stalnog  stanovanja (prebivalište)  unutar Republike Hrvatske  promijenile su 71.403 osobe.

Najveći broj preseljenog  stanovništva unutar Republike Hrvatske bio je u dobi  od 20 do 39 godina starosti  (47,0%), a udio žena u ukupnom broju preseljenih bio je  54,7%.

Najveću međužupanijsku  migraciju stanovništva imali  su Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

Od ukupno dvadeset  županija te Grada Zagreba,  međužupanijski pozitivan  migracijski saldo (više doseljenih nego odseljenih)  ima šest županija i Grad Zagreb, a najviši je u Gradu  Zagrebu (2.095 osoba). Negativan saldo migracije  među županijama ima četrnaest županija, s time da je  najveći u Vukovarsko-srijemskoj županiji (-778 osoba) i Brodsko-posavskoj  županiji (-612 osobe). Najveći pozitivan saldo  ukupne migracije stanovništva u 2011. (razlika između ukupnog broja doseljenih iz druge županije i  inozemstva i ukupnog broja  odseljenih u drugu županiju  i inozemstvo) imali su Grad  Zagreb (2.139 osoba) i Zagrebačka županija (865 osoba). Najveći negativan saldo  ukupne migracije stanovništva imale su Sisačko-moslavačka županija (-1.551  osoba) i Vukovarsko-srijemska županija (-1.239 osoba).

VIŠE U TISKANOM IZDANJU

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno