Brodari postali stranci u svakoj luci

Slika korisnika admin
komora
Adam VIDAS
Na sastanku je zaključeno da će se inzistirati da predstavnici brodara budu i u upravama luka

U prostorijama Županijske komore Zadar jučer je održan zajednički sastanak predstavnika udruga turističkih brodara Hrvatske na temu „Nacrt prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s konačnim prijedlogom zakona". Na sastanku su sudjelovale udruge; Hrvatska udruga privatnih brodara, Hrvatska udruga brodara, Udruga brodara I brodograditelja "Adria" Zadar, Udruga malih brodara Sjevernog Jadrana, Udruga brodara Dubrovnik, Udruga brodara "Barkariol" te Udruga brodara pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Cilj sastanka brodara je iznošenje mišljenja i prijedloga brodara, a koji se tiču novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s konačnim prijedlogom zakona, a sve kako bi brodari mogli aktivno sudjelovati na raspravi o Zakonu, koja će se održati 8. prosinca 2009. godine.

- Ideja ovog sastanka je da se dogovorimo i usuglasimo kako bi svi zajedno ukazali na negativnosti u novom zakonu te kako bi mogli aktivno sudjelovati na raspravi. Bitnijih promjena u zakonu i nema osim što Zakon nije izričito kazao što je s pomorskom tradicijom, gradnjom i izradom drvenih brodova te smatram kako se ta problematika treba razraditi. A također ćemo inzistirati da predstavnici brodara budu i u upravama luka, jer do sada to nije bio moguće, za sada je jedino u Istri jedan predstavnik brodara ujedno i član lučke uprave, kazao je Ivica Zorić, predsjednik Udruge brodara i brodograditelja "Adria".

Brodari su se složili kako bi se trebale smanjiti ovlasti lučkih uprava te kako u kreiranju cijena priveza trebaju sudjelovati i sami brodari kao korisnici tih usluga te su neki od brodara zaključili kako su brodari postali stranci u svakoj luci. Također su napomenuli kako osim javnog prometa u lukama treba stvoriti uvjete za turističke brodove, jer zakon ne predviđa kako bi turistički brodovi trebali imati i stalni godišnji vez gdje će brodovi moći stajati preko zime.

- Ravnatelji lučkih uprava daju koncesije, donose poslovne i financijske planove, brinu se za razvitak luka te određuju lučke tarife. Stoga se cijene priveza u lukama mogu znatno razlikovati od luke do luke pa smatramo kako bi se trebale smanjiti ovlasti lučkih uprava te bi i mi brodari trebali imati utjecaja na kreiranje planova i cijena u lukama, kazao je Valter Grubica, predsjednik Koordinacije udruga brodara Istarske županije i predsjednik Udruge brodara "Barkarjol" iz Poreča.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno