Koncesija za liniju Vrgada - Pakoštane - Biograd

Slika korisnika admin
Autor: 
Zvonko KUCELIN

Agencija za obalni linijski pomorski promet  objavila je natječaje za dodjelu koncesija na pet državnih  klasičnih brodskih linija među  kojima je i linija na sjevernom  Jadranu na relaciji Mali Lošinj - Srakane - Unije - Ilovik -  Susak. Osim navedenog koncesije se dodjeljuju i za liniju  Vrgada - Pakoštane - Biograd,  za liniju Vodice - Prvić - Zlarin  - Šibenik, za povezivanje Orebića i Korčule, te za liniju  Šipan - Lopud - Koločep -  Dubrovnik. Zadnji rok za predaju ponuda jest 31. svibanj  nakon čega se u roku 60 dana  trebaju donijeti odluke o dodjeli koncesije, te potpisati ugovori za razdoblje do 31. prosinca 2016. godine kada će se  za ove poslove ravnopravno  moći natjecati svi brodari iz  Europske unije.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno