BEZ POSKUPLJENJA Paušalni porez u Starigradu 300, a u objektima robinzonskog turizma 150 kn

Slika korisnika mkvanja
Starigradsko Općinsko vijeće odlučilo
Visina paušalnog poreza po krevetu za Starigrad iznosi 300 kuna, za Seline 255 kuna, a za Tribanj 210 kuna. Po smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu u Starigradu je 350 kuna, Selinama 297,50 kuna i u Tribnju 245 kuna. Tko ima objekt za robinzonski turizam paušal je 150 kuna, objašnjeno je na sjednici Općinskog vijeća
Velimir BRKIĆ
Na starigradskom području iznajmljivačima nije povećan paušalni porez po krevetu

Općinsko vijeće Općine Starigrad na sjednici zadnjeg  dana siječnja, pod predsjedanjem Marka Marasovića, raspravljalo je o visini paušalnog poreza za iznajmljivače, komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu te je donijelo odluku koja je u interesu Podgorca.

Svi žitelji Općine Starigrad (Starigrad Paklenica, Seline, Tribanj) mogu  odahnuti, ništa se nije promijenjeno, sve je ostalo po starom, tako su  odlučili općinski vijećnici koje je narod izabrao na lokalnim izborima u  svibnju 2017. godine.

Zadnji dan

- Visina paušalnog poreza po krevetu za Starigrad iznosi 300 kuna, za  Seline 255 kuna, a za Tribanj 210 kuna. Po smještajnoj jedinici u kampu  ili kamp odmorištu u Starigradu je 350 kuna, Selinama 297,50 kuna i u  Tribnju 245 kuna. Tko ima objekt za robinzonski turizam paušal je 150  kuna, objašnjeno je na sjednici Općinskog vijeća.

- Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Nacrt Odluke je  stavljen na javno savjetovanje te je donesena navedena odluka u kojoj je  visina paušalnog poreza po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici u  kampu, ostala ista, kazao je starigradski načelnik Krste Ramić.

Podsjetimo, zakonskim izmjenama predviđen je raspon paušala od  150 pa sve do 1.500 kuna po krevetu, dok je odluka o visini paušala u pojedinom naselju ostavljena jedinicama lokalne samouprave.

- Zadnji dan odluke bio je 31. siječnja u protivnom bi po zakonu, automatizmom paušal bio čak 750 kuna. Treba istaknuti kako se nova  odluka o visini paušalnog poreza za narednu godinu mora donijeti do  15. prosinca, navodi načelnik Ramić.

Donesena je i Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade koja se  određuje u iznosu od 2,16 kuna po četvornome metru korisne površine  stambenog prostora u prvoj zoni.

- Donošenjem ove odluke iznos komunalne naknade je ostao isti te je  obveza za korisnike ostala na istoj razini, navodi Ramić.

Visina komunalnog doprinosa po zonama

Na temelju odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Općinsko vijeće donijelo je i Odluku o komunalnom doprinosu kojom se određuju zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje  komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po  pojedinim zonama u jedinici lokalne samouprave, način i rokovi  plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje  od plaćanja komunalnog doprinosa.

- Visina komunalnog doprinosa je ostala nepromijenjena te obveznici  nemaju dodatnih troškova dapače odredbom kojom je koeficijent oslobađanja za domicilno stanovništvo bio utvrđen kao jednokratno pravo je  ukinuta te je sad isto neograničeno, naglasio je Ramić.

Inače, komunalni doprinos za I. zonu iznosi 138 kuna, II. zonu 90 kuna, III. zonu 60 kuna, IV. zonu 40 kuna i za V. zonu 20 kuna. Za objekte  ugostiteljske i trgovačke namjene te građevinske objekte u kampu porez  se povećava za 50 posto, dok se za hotele i hostele umanjuje za 50 posto,  a za ostale poslovne prostore umanjenje je 25 posto. Ukupna jedinična  vrijednost komunalnog doprinosa ne može biti veća od vrijednosti  određene za I. zonu.

UPU zone "Središnji obalni pojas"

U Odluci o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone „Središnji  obalni pojas“ u Starigradu-Paklenica ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj  14/17), u članku 2. iza stavka (2), dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

"Izmjena UPU-a neminovno utječe na planirani prometni sustav i na pomet u mirovanju (zbog smještaja građevina za gospodarenje otpadnim vodama). Ovom izmjenom će se dopuniti i uvjeti za planiranje biciklističkog prometa."

Ocjena: 
Nije još ocijenjeno