Interventne mjere za proizvodnju goveđeg i svinjskog mesa i mliječni sektor

Slika korisnika admin
mlijeko1005_5
Ana GRGAS
Intervencija u otkupu mlijeka vjerojatno neće biti dostatna, ali bi mogla poboljšati položaj mljekara koji su krajem godine izrazili brigu i nezadovoljstvo stanjem

Hrvatska je Vlada na zatvorenom dijelu zadnje sjednice  u 2010. godini donijela odluke  o posebnim interventnim mjerama u sektoru proizvodnje  goveđeg i svinjskog mesa, kao i  odluku o posebnim interventnim mjerama u mliječnom  sektoru te ribarstvu. Odluke se  uvelike tiču i Zadarske županije, ne tek zbog ribarstva, već i  zbog činjenice da su ovdje u  Vigensu i Vrani dvije iznimno  značajne mliječne farme, a  mjera oko mlijeka obuhvaćaju  i ovčje te kozje mlijeko.  

Sredstva potrebna za sufinanciranje otkupa sirovog mlijeka osigurana su u državnom  proračunu za 2011. na pozicijama Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 250 milijuna  kuna koja će se isplatiti proizvođačima kravljeg mlijeka za  mlijeko isporučeno mljekarama za preradu u razdoblju od  1. studenoga 2010. do 31. listopada 2011. godine te ovčjeg i  kozjeg mlijeka za mlijeko isporučeno mljekarama za preradu u razdoblju od 1. siječnja  do 31. prosinca 2011. godine,  navodi se u priopćenju Vladina Ureda za odnose s javnošću.

Raspodjelu sredstava za sufinanciranje otkupa sirovog  mlijeka obračunat će Hrvatska  poljoprivredna agencija na  početku svakog mjeseca za  mlijeko isporučeno mljekarama za prethodni mjesec na  način da će se sredstvima iz  državnog proračuna isplatiti  0,42 kune po kilogramu  (kn/kg) kravljeg mlijeka za mlijeko I. razreda kvalitete i 0,70  kn/kg ovčjeg, odnosno kozjeg  mlijeka za mlijeko I. razreda  kvalitete.

Odlukom o posebnoj interventnoj mjeri u sektoru proizvodnje goveđeg mesa predlaže  se u državnom proračunu za  2011. na poziciji Ministarstva  poljoprivrede osigurati šest  milijuna kuna za intervenciju  na tržištu utovljene junadi.

Sredstva bi se koristila za  sufinanciranje otkupa žive utovljene junadi mase veće od 500  kilograma ne starije od dvije  godine.

Tijekom provedbe mjere otkupit će se do 6.000 komada  utovljene junadi. Otkup junadi  obavit će se putem javnog natječaja odabirom najpovoljnijih  ponuda zainteresiranih otkupljivača, navodi se u  priopćenju.

Ujedno je donesena i Odluka o posebnoj interventnoj  mjeri u sektoru proizvodnje  svinjskog mesa, a njome se predlaže u proračunu na poziciji  resornog ministarstva osigurati četiri milijuna kuna za intervenciju na tržištu utovljenih  svinja.

Sredstva bi se koristila za  sufinanciranje otkupa do  25.000 komada utovljenih svinja kategorije T1. Otkup će se  obaviti putem javnog natječaja  odabirom najpovoljnijih ponuda zainteresiranih proizvođača. Utovljene svinje otkupit će se u razdoblju ne dužem  od 90 dana od zaključenja ugovora s odabranim otkupljivačima.

U priopćenju se ističe da je  donesena i odluka o dodjeli  tržišne kompenzacije za prodani ulov riba i drugih morskih  organizama, a njome se planira  isplata za prodani ulov riba i  drugih morskih organizama  osim plave ribe, spužvi i koralja  u 2011. godini.

Tržišna kompenzacija u ribarstvu uvedena je 2006. godine i naišla je na dobar odaziv  među ribarima te je doprinijela boljoj evidenciji ukupnih  količina ulovljene i prodane  bijele ribe i drugih morskih  organizama. Odluka predstavlja nastavak tog dosadašnjeg  mehanizma te se smatra da je  potrebno osigurati kontinuitet  u provedbi kako bi nakon pristupanja Europskoj uniji naši  ribari bili spremniji i konkurentniji.

Godišnji iznos od 26 milijuna kuna za isplatu te tržišne  kompenzacije osiguran je u  državnom proračunu za 2011.  godinu, na poziciji Poticanje  poljoprivredne proizvodnje i  intervencije na tržištu.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno