Najveći iznos za obnovu kulturno-povijesnih znamenitosti

Slika korisnika admin
PIXSELL
Grad Nin dobit će najviše sredstava, oko 6 milijuna kuna

Iz ovogodišnjeg gradskog proračuna teškog 23,9 milijuna kuna ninska gradska uprava s gradonačelnikom Emilom Ćurkom za izgradnju nove i održavanja postojeće komunalne infrastrukture te za gradnju i održavanje poslovnih zgrada u vlasništvu grada izdvojit će ukupno 16.313.000 kuna.

Kako pojašnjava prvi čovjek gradskog Komunalnog odjela, dipl. ing. Jozo Mustać, za projekte gradnje infrastrukture najviše sredstava, oko 3,3 milijuna kuna planira se prikupiti iz osnove komunalnog doprinosa, od kapitalne pomoći od EU fondova 2 milijuna, boravišne pristojbe 500 tisuća kuna, Ministarstva kulture RH 460.000 kuna, ministarstva turizma za Kraljičinu plažu 400.000, vodnog doprinosa 250.000 kuna, prodaje građevinskog zemljišta 300.000, naknade za reklame 130.000, spomeničke rente 30.000 kuna...

Što se pak tiče održavanja već postojećih objekata, najviše sredstava, 3.195.000 kuna, planira se ubrati od komunalne naknade, od naknade za legalizaciju objekata 400.000 kuna, boravišne pristojbe 360.000 kuna, javnih površina 550.000 kuna, fonda za modernizaciju javne rasvjete 250.000 kuna, koncesijskog odobrenja za uporabu pomorskog dobra 200.000 kuna i tako redom.

Novac i za nagodbu

Najviše sredstava, kao što je to uobičajeno, ide upravo u grad Nin, ukupno nešto manje od 6 milijuna kuna. Za održavanje cesta i puteva transferirat će se 700.000 kuna, za gradnju novog Dječjeg vrtića "Morska vila" 636.500 kuna, nagodbu s Hrvatskim šumama za zemljište 650.000 kuna, za projekt uređenja Ninske vodice 500.000 kuna, uređenje plaža 350.000, izgradnju i održavanje javnih površina 950.000, održavanje, utrošak i izgradnju javne rasvjete 300.000, izgradnju vodovodne mreže 450.000, energetske vodove do blata 50.000 kuna, projekt odmuljivanja gradskog porta 50.000 kuna, za deratizaciju i dezinsekciju 25.000 kuna.

Budući da je Nin grad prepun kulturno-povijesnih znamenitosti, u dogovoru sa zadarskim konzervatorima i ninskim arheolozima nastavit će se s poslovima na daljnjoj obnovi, restauraciji i sanaciji gradskih bedema (bardelina), rimskog mozaika, povijesne cjeline, a krenut će se u popločenje Donjeg kamenog mosta, za što je predviđeno 940.000 kuna. S obzirom da nema gradnje bez izrade projektno-tehničke dokumentacije, za nju će se ove godine iz gradske blagajne izdvojiti oko 200.000 kuna.

Ulaganja u prigradska mjesta

Uz sve nabrojeno mora se naglasiti da gradska uprava planira znatna financijska sredstva uložiti u održavanje i gradnju infrastrukture u pet okolnih prigradskih mjesta. U Zaton će se transferirati 2,9 milijuna kuna, od čega će najviše, 420.000 kuna, biti usmjereno u održavanje cesta i puteva. Za izgradnju javnih površina dat će se 350.000 kuna, dok će se s po 300.000 kuna financirati izgradnju vodovodne mreže, uređenje plaža te pokretanje gospodarske zone "Prvi Brig". Na održavanje javnih površina utrošit će se 250.000 kuna, na izgradnju javne rasvjete 150.000 kuna, groblja i mrtvačnice 100.000 kuna te još toliko za održavanje javne rasvjete, urbanističke planove 200.000 kuna, za obnovu spomenika kulture "Kula Kaštel" 50.000 kuna, za opskrbu s pitkom vodom 30.000 kuna za pomoć obiteljima i kućanstvima 16.500 kuna, deratizaciju i dezinsekciju 15.000 kuna.

Žeravljani će ove godine iz gradske blagajne dobiti 324.500 kuna, od čega će na održavanje cesta i putova otići 50.000 kuna, održavanje javnih površina 60.000 kuna, za izgradnju mrtvačnice i groblja 25.000 kuna, utrošak i održavanje javne rasvjete 65.000 kuna, održavanje građevinskih objekata 5.000 kuna, izgradnju vodovodne mreže 20.000 kuna, izgradnju javnih površina 25.000 kuna, geodetsko-katastarske usluge 5.000 kuna te na pomoć kućanstvima i studentsko-učeničke kredite 26.500 kuna.

Kategorija: 
Tag: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno