Kreće gradnja dječjeg vrtića u Privlaci

Slika korisnika admin
Branko BOŽIĆ

U okviru ovogodišnjeg proračuna, koji je planiran u iznosu od 11.850.000 kuna, općinsko vodstvo Privlake, načelnik Neven Begonja i predsjednik Općinskog vijeća Dalibor Glavan, više od polovice ukupnog iznosa predvidjeli su za komunalnu infrastrukturu. Za izgradnju te infrastrukture usmjerit će 3.673.000 kuna, dok će se za njezino održavanje odvojiti 3.671.000 kuna.

Za navedene dvije stavke većim dijelom sredstva će se prikupiti iz sfere komunalnog doprinosa i to 1.050.000 kuna, viška prihoda iz lanjska godine u iznosu od 1.255.000 kuna, kapitalne pomoći EU fondova, Hrvatskih voda i FZOEU-a 1.368.000 kuna, komunalne naknade 800.000 kuna, legalizacije objekata 300.000 kuna,od koncesija 160.000 kuna, od korištenja javnih površina 200.000 kuna, boravišne pristojbe 200.000 kuna, legalizacije zemljišta 200.000 kuna, vodnog doprinosa 150.000 kuna, naknade korištenja javnih površina 200.000 kuna i tako redom.

Za gradnju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta te za izgradnju nogostupa izdvojit će se 700.000 kuna, a radi se o ulicama Put Mletka, braće Seljan, Mletačkih pomoraca, kroz Rivine i Progon, kao i četiriju ulica u TN Sabunike. Na izgradnju javne rasvjete i elektrifikacije potrošit će se 250.000 kuna. Radi se o ulicama Kneza Mislava, Cvjetnoj, Jurja Dalmatinca, Fausta Vrančića, Braće Seljan i Marka Pola, u kojima će se instalirati javna rasvjeta i podignuti nova 23 betonska stupa. Na sustav odvodnje otpadnih voda i izgradnje vodovodnih ogranaka te magistralnog cjevovoda izdvojiti će se 365.000 kuna.

 Za izradu projektno-tehničke dokumentacije Općina je osigurala 620.000 kuna. Tako će se za dodatnu dokumentaciju poduzetničke zone Sabunike izdvojiti 90.000 kuna, a za ostale projekte koji se odnose na novu općinsku zgradu, dječji vrtić, turistički ured, tržnicu, uređenje povijesno-kulturne cjeline u starom centru mjesta i tome slično usmjerit će se 390.000 kuna. Za geodetsko- katastarske usluge te dokumente pripreme i planiranja razvoja odvojit će se 230.000 kuna, za nabavku opreme kao što su štandovi, vertikalna i horizontalna signalizacija te sportsku opremu transferirat će se 58.000 kuna. Za početak gradnje poslovne zone Sabunike namijenjeno je 100.000 kuna, za reciklažno dvorište u Sabunikama 100.000 kuna, za gradnju dječjeg vrtića milijun kuna, za sufinanciranje CGO Biljane Donje 280.000 kuna, Centar Sabunike 100.000 kuna, a za otkup zemljišta 100.000 kuna. Na ured načelnika i zaposlene u općinskim tijelima uplatiti će se 1.541.650 kuna.

Što se pak tiče projekta održavanja komunalne infrastrukture, za održavanje javnih površina, odnosno održavanje zelenih površina, pješačkih zona, parkova, dječjih igrališta, za čišćenje i održavanje autobusnih stajališta, nabavku sadnog materijala za parkove i šetnice, košnju trave, obnovu bunara i tako redom transferirat će se 1.112.000 kuna. Na održavanje čistoće otići će 270.000 kuna. Za sustav odvodnje atmosferskih i otpadnih voda, koji se nalaze u predjelima Mostina, Skoblari, Gornje i Donje selo, Kurtići, Buvići, Škrapavac Sabunike, Batalaža, Grbići i druge izdvojit će se 110.000 kuna. Na održavanje sportskih objekata u Sabunikama i u Loznici potrošit će se 100.000 kuna. Usluge održavanja vodovodne mreže popratit će se sa 700.000 kuna. Na luke, lučice, privezišta, na obalni pojas i na čišćenje plaža usmjerit će se 280.000 kuna. Nadalje, na održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa otići će 350.000 kuna, a na održavanje javne rasvjete 745.000 kuna. Za deratizaciju i dezinsekciju s naglaskom uništavanja komaraca u vrijeme ljeta te veterinarske usluge potrošit će se 90.000 kuna, dok će se veterinarske usluge popratiti s 15.000 kuna. Planirana sredstva za odvoz krupnog otpada i čišćenje divljih deponija iznosit će 70.000 kuna. Općinsko Komunalno poduzeće ¨Artić¨ poduprijet će se sa 50.000 kuna. Za protupožarnu i civilnu zaštitu, GSS i na donacije Crvenom križu otići će 255.000 kuna, dok će se na ime poticaja i razvoja poljoprivrede, maslinarstva i voćarstva transferirati 100.000 kuna, a na božićno ukrašavanje područja općine 25.000 kuna.      

 

 

 

 

 

 

 

-- Slika

Za komunalnu infrastrukturu namijenjeno je više od sedam milijuna kuna

 

-- Slika

Dio novca predviđen je i za uređenje plaža

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno