Najviše djece s govornim poteškoćama

Slika korisnika admin
penjalov_latica
U Latici su djeca iz Zadra i drugih mjesta s područja Zadarske županije

Dječji vrtić za djecu s teškoćama u razvoju "Latica" financira se redovitim priljevom sredstava osnivača Grada Zadra, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Županije, sufinanciranjem posebnih programa od strane općina i gradova prebivališta djece izvan Zadra, ali i donacijama, što godišnje iznosi ukupno oko 3,5 milijuna kuna.

Mala škola plivanja

"Latica" provodi edukacijsko-rehabilitacijske programe za djecu s teškoćama u razvoju, kao što su oštećenje vida i sluha, poremećaji govorno-glasovne komunikacije, motorička oštećenja, mentalna retardacija, poremećaji osobnosti, poremećaji u ponašanju, autizam i višestruke teškoće.

Izvješće za 2008. godinu koje je ovih dana podneseno Gradskom vijeću prikazuje da je plan rada realiziran za 81 dijete u postojećem prostoru. U protekloj pedagoškoj godini najviše je djece s poremećajem govorno-glasovne komunikacije, a najmanje s autizmom.

Tijekom listopada, studenog i prosinca 2008. godine realiziran je program male škole plivanja i hidroterapije u bazenu hotela "Pinija" za tri skupine koji su ralizirali instruktori Plivačkog kluba Zadar, defektolozi, fizioterapeuti i voditeljice skupine iz Dječjeg vrtića "Latica" kao i poseban program kineziološke kulture za dvije skupine djece u suradnji sa Sveučilištem u Zadru koje je ustupilo sportsku dvoranu, a realizirao ga je tijekom cijele godine profesor kineziološke kulture uz defektologa i dvije voditeljice skupine iz dječjeg vrtića.

Uz neposredni rad s djecom i roditeljima voditelji skupina, terapeuti i rehabilitatori zajedno s ravnateljicom vrtića Vesnom Penjalov jedanput tjedno sudjelovali su u stručnim aktivima u okviru kojih su izvještavali o seminarima koje su prolazili i održavali tematska predavanja kao sastavni dio permanentnog usavršavanja.

Radionice i suradnja

Tijekom protekle godine organizirane su radionice balona i face-paintinga (Udruga "Promijenimo svijet"), prezentacija radnog materijala "Vesela škola za radoznalce", tečaj keramike, izrada slika putem Programa za izradu slika za komunikaciju Boardmarker-Mayer-Johnson, PECS-sistem komuniciranja zamjenom slika, popraćeni su seminari "Funkcionalno učenje"," Nadomjesna alternativna komunikacija", "Globalno čitanje" i ostalo.

U razdoblju 2007./2008. pedagoške godine 31 dijete postalo je školski obveznik, od kojih je 20 djece upisalo osnovnu školu. Ukupno 17 djece upisalo se u redovnu osnovnu školu gdje će pratiti poseban (parcijalna integracija), prilagođeni ili individualizirani program. Troje djece upisano je u OŠ Voštarnica, a 11 djece dobilo je rješenje o odgodi upisa u školu za jednu pedagošku godinu pa su i ove pedagoške godine nastavili pratiti edukacijsko-rehabilitacijski program u Latici.

Najviše upisane djece u Latici u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca 2008. godine s područja je grada Zadra, dok je s Paga, Preka, iz Ražanca, Gračaca, Poličnika i Biograda upisano po jedno dijete.

Izvaninstitucionalna aktivnost kao važan dio plana i programa ostvarena je suradnjom s vrtićima, osnovnim školama, zdravstvenim ustanovama, Općom bolnicom Zadar, ustanovama srodne djelatnosti, centrima za socijalnu skrb, Udrugom TI, Udrugom za Down sindrom i ostalima.

Kategorija: 
Tag: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno