581 zaposlenik u Zadarskoj županiji i 34 općine i grada

Slika korisnika admin
gradskauprava_1
Od jedinica lokalne i područne samouprave, kao i Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, najveći broj zaposlenih ima Grad Zadar

Učestale rasprave o administraciji, odnosno broju zaposlenih u državnom aparatu u Hrvatskoj imaju svoj produžetak i u zaposlenima u područnoj i lokalnoj samoupravi.

Kriza je zaoštrila pitanje broja zaposlenih u državnom aparatu, a onda smo dobili kontroverzno izvješće s usporedbom zaposlenih u aparatima drugih država prema kojem je ispalo da kod nas i nema previše "birokracije". Paralelno je država u krizi analizirala opstanak ili smanjenje broja županija, gradova i općina. Jedan od "papira" uzet za potrebe analiza što činiti s lokalnim i regionalnim samoupravama je i onaj o broju zaposlenih.

Te podatke želimo podijeliti s javnosti.

Na području Zadarske županije, kao jedinici regionalne (područne) samouprave, te 34 jedinice lokalne samouprave ukupno je 459 službenika zaposlenih na neodređeno vrijeme, 34 službenika zaposlena na određeno vrijeme, 81 namještenik i sedam namještenika na određeno vrijeme. Dakle, ukupno je iskazano 581 zaposlenik.

Državna uprava i Zadarska županija

Na području Zadarske županije djeluju i Uredi državne uprave na čijem je čelu predstojnik Damir Valčić. Riječ je o državnim službenicima i ima ih 161. Broj im je u posljednjih nešto više od godinu dana smanjen sa 179, dijelom zbog reorganizacije (recimo inspekcijske su službe izuzete i pripojene Državnom inspektoratu iako su ostale ovdje) ili prirodnog odliva (odlazak u mirovinu ili na drugi posao), a istovrmeno vrijedi zabrana prijema novih službenika i namještenika. Naravno da se državni aparat lociran na području Zadarske županije time ne iscrpljuje, jer ne broje se mnoge ustanove, zavodi i institucije koje pripadaju državnoj službi, ali ne pod Uredom državne uprave od mirovinaca, zavoda do niza drugih javnih ovlasti.

Zadarska županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave ima prema prikazanom 101 zaposlenog, odnosno 90 službenika na neodređeno i tri na određeno vrijeme te osam namještenika. Od toga ih 66 ima VŠS, VSS ili znanstvenu titulu višeg ranga.

Gradovi

I za županiju, a poglavito za gradove i općine, vrijedi kazati da u ovim brojkama nisu ustanove kojima su osnivači i financiraju ih, odnosno komunalne tvrtke kojima su vlasnici već je riječ samo o upravno-administrativnom aparatu.

Grad Zadar najmnogoljudniji je sa 147 službenika na neodređeno, odnosno četvero na određeno vrijeme, te 18 namještenika. Grad Biograd n/m ima prema ovom iskazu 11 službenika i jednog namještenika. Grad Obrovac ima 10 službenika na neodređeno i jednog na određeno vrijeme te jednog namještenika. Grad Nin ima 16 službenika i jednog namještenika, dok Grad Pag ima 20 službenika i dva namještenika.

Općine

Općina Bibinje ima osam službenika (dvoje na određeno vrijeme) te jednog namještenika. Galovac iskazuje troje službenika. Gračac ima 10 službenika (jedan na određeno) i jednog namještenika. Općina Jasenice ima četiri službenika i dva namještenika. Općina Kali ima tri službenika i jednog namještenika. Kukljica ima šest službenika, Kolan sedam službenika i jednog namještenika, Lišane Ostrovičke četiri službenika i tri namještenika.

Općina Novigrad ima pet službenika i jednog namještenika. Pakoštane imaju devet službenika i jednog namještenika. Pašman je sa sedam službenika i dva namještenika, Polača s osmoricom službenika. Općina Poličnik ima 14 službenika i dvanaest namještenika, dok je Posedarje s pet službenika i šest namještenika, u oba slučaja većina namještenika je na određeno vrijeme.

Povljana ima pet službenika, Preko devet službenika i jednog namještenika. Općina Privlaka broji tri službenika i jednog namještenika, Ražanac pet službenika i jednog namještenika, Sali četiri službenika i jednog namještenika. Općina Stankovci ima četiri službenika, Starigrad šest i jednog namještenika, Sukošan tri službenika. Sveti Filip i Jakov ima devet službenika i pet namještenika na određeno vrijeme.

Škabrnja ima tri službenika i jednog namještenika. Općina Tkon ima tri službenika, dok je Vir na 14 službenika i četiri namještenika na određeno vrijeme. Vrsi imaju dva službenika, a Zemunik Donji jednak broj službnika, ali i sedam namještenika od čega pet na određeno vrijeme.

Ukupno govorimo o nešto manje od 600 službenika i namještenika u svim jedinicama. Pri tome nisu obuhvaćene profesionalne političke funkcije, kao ni komunalna društva koja općine i gradovi osnivaju zbog temeljnih poslova. Puno ili malo? Vlada će procjenjivati i to, uz druge kriterije vezane uz narasle ambicije štednje, kao i mnoštvo ocjena o prevelikom broju lokalnih samouprava.

 KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA

Kod općina dominiraju službenici sa srednjom stručnom spremom, odnosno od 149 službenika na neodređeno vijeme 97 ima SSS, 16 VŠS školsku spremu (starija klasifikacija) te 36 VSS, a isto je i kod službenika angažiranih na određeno vrijeme od kojih 10 od 20 ima SSS. U gradovima je kvalifikacijska struktura nešto povoljnija, jer od 220 službenika na neodređeno njih 100 ima VSS i 29 VŠS, dok je 91 sa SSS. Namještenici su po definiciji zaposleni sa srednjom ili nižom spremom. U desetak općina nema službenika s visokim obrazovanjem.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno

Komentari

Slika korisnika huligan
Općina Polača 8 namještenika kao i Bibinje. Općina Polača 1400 st,Bibinje 4.500 sa tim da je BDP Bibinja 15 puta veći od Polače. Pa tko je tu lud,kao i razne općinice Lišane,Gračac,Starigrad,Pašman...o jadna Hrvatsko koliko štakora..a tek komunalna poduzeća