Odgojimo mladež da preuzmu baštinjenje oslobođenja Hrvatske u Oluji

Slika korisnika valentinam
Veterani Termita obilježili dan pogibije Senada Župana
Pogibije i ranjavanja pripadnika Termita psjetio se i gradonačelnik Zadra Branko Dukić koji je bio liječnik u ovoj postrojbi. Rekao je kako su osobito teški trenuci, osim pogibije Senada Župana, bili i pružanje pomoći teško ranjenim vezistima koji su vozilom naišli na tenkovsku minu
Ivan PERICA NAMBE
Termiti na Velebitu

Veterani 84. gardijske bojne Termiti odali su u petak počast svom suborcu Senadu Županu. On je kao zapovjednik voda u 2.  pješačkoj satniji, junački poginuo 4. kolovoza 1995. u oslobađanju Tulovih greda. Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća "Termiti" i članovi obitelji, odali su počast na počast na Obali hrvatskog časnika Senada Župana u Obrovcu, uz predstavnike grada Obrovca te na mjestu pogibije na  Velebitu.

Nekadašnji zapovjednik druge satnije Marijan Mađerić tom je prilikom rekao kako će se sjećanje na pale suborce nastaviti i kad više ne bude živih branitelja.

- Stoga moramo i našu mladež organizirati i odgojiti da oni preuzmu  ovo okupljanje jer tako teške, ali slavne dane, u kojima je oslobođena zemlja u akciji Oluja, mnoge generacije neće doživjeti. Stoga ova tradicija i  baštinjenje Oluje moraju preuzeti naša djeca, rekao je Mađerić.

Zamjenik gradonačelnika grada Obrovca Slobodan Jurjević kazao je da  su ovi dani utkani u njihova srca gdje s ponosom obilježavaju svaku hrvatsku žrtvu koja je dala život za njenu opstojnost.

- Tako, ali i s velikim emocijama, obilježavamo i 22. obljetnicu pogibije  našeg sugrađanina, časnika Senada Župana i VRO "Oluja" te oslobađanje svakog pedlja naše domovine u čemu tradicionalno sudjeluje i  Grad Obrovac, govori Jurjević.

Velikim okupljanjem kod Tulovih greda Termiti su se prisjetili svog  sudjelovanja u Oluji. Po uspješnom završetku napadajne Vojno redarstvene operacije "Ljeto 95" Termiti se vraćaju u prvi borbeni sektor zbornog područja Split na planinu Velebit, gdje se pripremaju za konačno oslobođenje domovine. Tako je 84. gardijska bojna Termiti bojne dobila  zonu odgovornosti: desnim kanjonom Zrmanje, lijevo Vršine, Prezid. Zadaća je bila razbiti neprijatelja na crti njegove prve obrane i što prije  presjeći komunikaciju Obrovac - Sv. Rok. Istovremeno je trebalo ovladati  Tulovim gredama te presjeći komunikaciju Obrovac - Gračac i ovladati  širim područjem Muškovaca.

Napadna operacija započeta je 4. kolovoza 1995.godine u 5 sati iz dva  smjera. Lijevi smjer je bio Gornja bukva - Modrići, dok je desni smjer bio  Bukovo pleće - Tulove grede - Bužonjin vrh. Unatoč teškom prohodnom  terenu i žilavoj obrani, neprijatelj je neutraliziran, te su oslobođene Tulove Grede čime je omogućeno uvođenje oklopnih i logističkih snaga  specijalne policije prema Alanu, Svetom Roku i Gračacu. Nakon prvog  dana zauzeta je crta Mali Alan - Maruni Draga - Tulove grede – kota 826.  S dostignutih crta, uz jaku topničku potporu, uvođenje pričuvnih  pješačkih snaga bojne, razbijaju se preostali položaji protivnika te se uspostavlja crta Golovro – Pečica. U noćnim satima manji dio snaga ulazi u  Obrovac. Trećeg dana napadnih djelovanja, 6.kolovoza 1995. postrojba  izbija na crtu Prezid - Bilišane – Žegar čime u potpunosti izvršava postavljenu zadaću. U tijeku izvođenja zadaće bojna je imala jednog poginulog Senada Župana i nekoliko teže i lakše ranjenih.

Tih teških trenutaka sjetio se i gradonačelnik Zadra Branko Dukić koji  je bio liječnik u Termitima. Osobito teški trenuci uz pogibiju Senada  Župana, sjećao se zadarski gradonačelnik, bilo je pružanje pomoći teško  ranjenim vezistima koji su vozilom naišli na tenkovsku minu. Potom 7. i  8. kolovoza postrojba dobiva zadaću za napadno djelovanje smjerom  Omšica - Gubavčevo polje – Srb. Uz sudjelovanje 4. gardijske brigade  "Pauci" i prvog gardijskog zdruga, bojna "Termiti" u popodnevnim satima ulazi u Srb te izbija na državnu granicu. Dva dana kasnije postrojba  se izvlači na Udbinu i to kao snaga pričuve Zbornog područja Gospić.  Termiti osiguravaju željezničku prugu na području Lovinac - Sveti Rok za  prolazak vlaka slobode za Knin.

Kategorija: 
Ocjena: 
Prosječno: 5 (3 glasova)