Do 28. studenog prijave za »Volontersku ruku«

Slika korisnika martinazd
Volonterski centar Zadar objavio natječaj za dodjelu nagrada
Na natječaj za dodjelu nagrade »Volonterska ruka« mogu se prijaviti organizatori volontiranja odnosno udruge, zaklade i fondacije, ustanove i svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba)
Velimir BRKIĆ
Kome će u ruke »Volonterskak ruka«?

Volonterski centar Zadar i ove godine objavljuje natječaj za dodjelu nagrada istaknutim volonterima/kama i organizatorima volontiranja na području Zadarske županije. Nagrada »Volonterska ruka« se dodjeljuje organizacijama i volonterima/kama koji/e doprinose razvoju i promociji volonterstva, a dodjeljuje se povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera, 5. prosinca.

Volonterski centar se ovim putem želi upoznati s radom volontera/ki i organizacija koje organiziraju volontiranje na području naše županije, ali ujedno i potaknuti razvoj novih volonterskih akcija i programa. Vrednovanjem doprinosa pojedinca i organizacija doprinosi se afirmaciji volonterstva.

Želja nam je potaknuti organizacije da se što više usmjere ka volonterskom potencijalu te da se njihov rad i trud dosad, ali i u budućnosti, cijeni i nagrađuje. Volontere/ke prijavljuju organizacije u kojima volontiraju ili su volontirali/e.

Na natječaj za dodjelu nagrade »Volonterska ruka« mogu se prijaviti organizatori volontiranja odnosno udruge, zaklade i fondacije, ustanove i svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba). Prijaviti se, dakle, mogu neprofitne organizacije - organizatori volontiranja s područja grada Zadra i Zadarske županije.

Organizacije u priloženom obrascu mogu prijaviti same sebe ili mogu prijaviti druge organizacije za koje smatraju da su zaslužile nagradu za svoj razvoj i promociju volonterstva na području Zadra i Zadarske županije. Prijaviti se mogu: organizacije koje u svoj rad uključuju volontere/ke; organizacije koje organiziraju volonterske akcije, humanitarne akcije, djeluju na području razvoja solidarnosti i humanosti te razvoju civilnog društva; organizacije koje zadovoljavaju potrebe različitih potrebitih korisnika/ica; organizacije koje djeluju na području razvoja zajednice i aktivnosti za zajednicu.

Nakon primitka svih nominacija Partnersko vijeće pri Volonterskom centru će izabrati organizaciju čije je djelovanje najviše doprinijelo razvoju volonterstva i uključivanju volontera/ki u dosadašnjem radu te volontera/ki koji/e su se posebno istaknuli u radu organizacije.

Obavještavaju se svi zainteresirani da obrasce za prijavu te upute za prijavitelje mogu pronaći na web stranici www.vczd.org, te da ih potom ispunjene pošalju na e-mail adresu info@vczd.org najkasnije do 28.11.2019. godine. 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno