Cijenu diktira broj članova kućanstva

Slika korisnika admin
cistoca
Ivan JAMIČIĆ
U Čistoći se radi na pripremi novih računa

Od početka ove godine, kako je već javnosti poznato, počinje se u Hrvatskoj pa tako i u Zadru, primjenjivati novi Zakon o otpadu, odnosno njegove izmjene i dopune donesene u Saboru još početkom prošle godine. Najveća novost ovoga zakona je da se otpremanje komunalnoga otpada više neće plaćati po četvornome metru stana ili kuće, kako smo to plaćali desetljećima, već se to sada mijenja. Zakon je odredio da se ta usluga plaća po količini proizvedenog otpada ili po masi, volumenu, bolje rečeno kilogramima, ili pak po broju članova obitelji. Zadarska Čistoća se opredijelila za naplaćivanje usluga odlaganja i odvoza otpada po broju članova obitelji.

Fiksni i varijabilni dio

Naravno, to se odnosi na najveći broj građana, na one koji žive u stambenim zgradama, u stanovima.

Prema riječima direktora Čistoće Tomislava Ćurka, već više od godine dana njihovi radnici su pravili evidenciju broja stanara po zadarskim zgradama. Najčešće su do podataka o broju stanara u pojedinom stanu dolazili od upravitelja zgrada, a ponegdje su morali obilaziti i stanove. I sada se u Čistoći pripremaju novi računi koje će građani uskoro dobiti i na kojima će im biti zaračunate nove, drugačije cijene. To ipak ne znači da će one biti veće nego dosad. One će se sastojati od fiksnoga dijela, a to je plaćanje usluge za tzv. hladni pogon, što bi bila briga za održavanje kontejnera, te i od varijabilnoga dijela, a to je onda broj članova pojedinoga domaćinstva. Na računima će se moći vidjeti i što koliko iznosi. Kad se nedavno sakupilo sve podatke potrebne za novi način obračuna otpremanja kućnoga otpada u Čistoći su došli do zaključka da su zadarski stanovi u prosjeku veliki 67 četvornih metara i da u njima živi u prosjeku 2,3 člana obitelji!

Otpremanje kućnoga otpada iz obiteljskih kuća će se drugačije obračunavati. Naime, Čistoća nudi tri vrste posuda, odnosno kanti za smeće.

Riječ je o kantama koje je Čistoća takvim domaćinstvima podijelila prije nekoliko godina, no one mogu biti u tri veličine.

Tri kategorije

Tako su građanima na raspolaganju kante od 80 litara, od 120 i 240 litara. Ovisno o tome koliko kućanstvo proizvodi otpada, može i zatražiti odgovarajuću kantu, a svaka ima svoju cijenu. Tako će mjesečna cijena za kantu od 80 litara biti 47,66 kuna, za onu od 120 litara 55,04, a za najveću od 240 litara cijena će iznositi 69,80 kuna. Sve su cijene s PDV-om.

Postoji i treća kategorija naplaćivanja zbrinjavanja otpada, a to je gospodarstvo. Njima će se naplaćivati za spremnike, o čijoj veličini, odnosno popunjenosti će ovisiti i cijena. Načelo ovoga novoga načina naplaćivanja usluga za otpremanje otpada glasi: Što manje proizvedeš smeća, manje ćeš platiti.

Možda to još neće biti i doslovno tako, jer kad bi bilo tako, trebalo bi vagati svaki otpad i tek tada bi se ljude i zaista privuklo da stvaraju što manje smeća. Isto tako treba kazati da ni s izračunima prema članovima kućanstava neće svi biti zadovoljni.

- Uvijek će biti nezadovoljnih, ma kakve mi određivali načine i cijene za otpremanje otpada, napominje i direktor Čistoće Tomislav Ćurko, navodeći nekoliko primjera. Jedan je i onaj da netko u nekome stanu živi cijeli dan, proizvodi otpad, a ne računa se u broj članova obitelji, poput dadilja. Ili mnogi naši građani iz raznih razloga nemaju i službeno mjesto stanovanja u svome stanu, već u vikendicama, kućama na selu, na otocima. Ima i obrnutih situacija, da ljudi ne žive u stanu, a u njemu su prijavljeni. To znači da nikada neće biti potpune pravičnosti, a ipak neki način obračuna valja izabrati. Pogotovo zato što je to određeno zakonom.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno