Od kad smo osnovali Udrugu lakše nam je, jer se zajedno borimo za prava i status!

Slika korisnika martinazd
Predsjednica zadarske Udruge pomoćnika u nastavi:
Autor: 
- I mi, kao pomoćnici u nastavi, godišnji odmor koristimo tijekom odmora za učenike jer naš ugovor vrijedi do kraja nastavne godine. Iz istog razloga tu je i problematika produženja nastavne godine, a to znači i produženja našeg ugovora. Jedan od ciljeva naše Udruge jest upozoriti i na tu situaciju i pokušati naći rješenje - rekla je Petra Kraljev
Arif SITNICA
Petra Kraljev, predsjednica Udruge

Članovi zadarske Udruge pomoćnika u nastavi zajedno sa svojim kolegama u drugim gradovima još uvijek se bore za veća prava i bolji status u društvu i odgojno-obrazovnom procesu, jer je i dalje na snazi postojeći Pravilnik o pomoćnicima koji nije riješio njihovu situaciju.
- Udruga je osnovana u svibnju, a široj je javnosti predstavljena 17. rujna, lani. Osnivanje Udruge se pokazalo jako pozitivno za pomoćnike u nastavi i našu međusobnu umreženost i komunikaciju. Lakše pomažemo jedni drugima. Zasada se bavimo problemima naših članova, kao i općenito problemima pomoćnika u nastavi. Naši zajednički napori zasada su urodili pozitivnim pomacima, a trenutačni problem, koji je u rješavanju, jest pitanje godišnjeg odmora pomoćnika u nastavi, objasnila je Petra Kraljev predsjednica Udruge i ujedno idejna začetnica te inicijatorica cijele ove priče naglašavajući kako su sve dane štrajka prosvjetnih radnika Grad Zadar i Zadarska Županija uredno platili i pomoćnicima, a nadoknada nastavne godine je izglasana u većini škola u vrijeme odmora za učenike, odnosno zimskih školskih praznika što je ujedno i njihov godišnji odmor.
- I mi, kao pomoćnici u nastavi, godišnji odmor koristimo tijekom odmora za učenike, jer naš ugovor vrijedi do kraja nastavne godine. Iz istog razloga tu je i problematika produženja nastavne godine, a to znači i produženja našeg ugovora. Jedan od ciljeva naše Udruge jest upozoriti i na tu situaciju i pokušati naći rješenje na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana u suradnji s roditeljima, školama, Gradom i Županijom, objasnila je.

Organizacija radionica za djecu s teškoćama

Udruga sada broji 17 članova, a potpredsjednica je Antonela Marić. Što se tiče uloge predsjednice, prema riječima Petre Kraljev, to je u prvom redu organizacija Udruge, sazivanje sastanaka i komunikacija s članovima.
- Svi članovi Udruge su u neprestanoj komunikaciji, kako bismo se mogli informirati te pomoći jedni drugima. Konzultacije organiziramo redovno, ovisno o potrebi članova, a dosada smo imali dvije sjednice skupštine Udruge, kako bi rješavali tekuće probleme i donijeli suglasnost o djelovanju. Imamo i niz projekata koji se odnose na organizaciju radionica za djecu s teškoćama u razvoju i roditelje. Za takve radionice, primjerice, moraju postojati didaktički, prostorni i materijalni uvjeti te sada radimo na zadovoljavanju tih uvjeta, dodala je Kraljev naglašavajući još kako je najveći uspjeh Udruge zajedništvo i međusobna potpora.
- Uz tako motivirane i empatične članove predane poslu duboko vjerujem u uspjeh naše Udruge, zaključila je Kraljev koja je inače, diplomirala pedagogiju i filozofiju, ali već više od četiri godine radi kao pomoćnica u nastavi i to tri godine u područnoj osnovnoj školi u Privlaci, a sada u Osnovnoj školi Valentin Klarin u Preku na otoku Ugljanu.
Glavni razlog osnivanja njihove Udruge bio je osjećaj nesigurnosti, jer iako je još prije dvije godine na razini države donesen Pravilnik o pomoćnicima u nastavi, oni još uvijek nemaju riješen status u odgojno-obrazovnom procesu. Tim su Pravilnikom, naime, jasno definirane sve njihove obveze, ali ne i prava.

Pravilnikom nije definiran status, a niti potrebna - edukacija

Ono što je svakako najveći problem pomoćnika u nastavi, osim plaća koje su doista male i ovise jedino i isključivo o satnici i kreću se od 2,5 do 3,5 tisuće kuna mjesečno, je nesigurnost radnog mjesta, jer se pomoćnici u nastavi svake godine iznova moraju javljati na natječaj i potpisuju ugovore na određeno, dok traje školska godina.
Osim što Pravilnikom nije jasno definiran njihov status nije, primjerice, točno definirana ni edukacija. Naime, da bi netko bio pomoćnik u nastavi, ne mora imati visoku stručnu spremu, ali mora proći potrebnu edukaciju. No, kako kaže Petra Kraljev, ni to nije točno regulirano, pa ima edukacija koje traju i po tri mjeseca uz polaganje ispita i praksu, a ima ih i od svega nekoliko dana. Sve su to razlozi osnivanja Udruge.
Na kraju, Petra Kraljev je dodala kako imaju veliku podršku i Grada i Županije, ali svi ovi problemi su doista nešto što se mora riješiti na razini države i u ingerenciji je resornog Ministarstva. Ove nastavne godine 2019/2020., Grad Zadar je zaposlio 80-ak pomoćnika u nastavi, a u školama po Županiji još 60-ak.
Zadar i Zadarska županija, doista se mogu pohvaliti činjenicom da su jedni od prvih gradova i županija u Hrvatskoj koji su prepoznali važnost pomoćnika u nastavi, uveli ih u odgojno-obrazovni proces i svake godine omogućavali sve većem broju djece da imaju svog pomoćnika u nastavi.

Puno problema, male plaće

Najveći problem pomoćnika u nastavi, osim plaća koje su doista male i ovise jedino i isključivo o satnici te se kreću se od 2,5 do 3,5 tisuće kuna mjesečno, je nesigurnost radnog mjesta, jer se pomoćnici u nastavi svake godine iznova moraju javljati na natječaj i potpisuju ugovore na određeno, dok traje školska godina.

Kategorija: 
Ocjena: 
Prosječno: 5 (2 glasova)