Dijana Vican imenovana predsjednicom Upravnog vijeća AZVO-a

Slika korisnika mkvanja
Odlukom Hrvatskog sabora
Autor: 
Predsjednika i sedam članova tog Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Sabor i to predsjednika i dva člana na prijedlog hrvatske Vlade, a po jednog člana na prijedlog Rektorskog zbora, Vijeća veleučilišta i visokih škola, nacionalnih vijeća nadležnih za znanost i za visoko obrazovanje te jednog člana iz reda studenata
Vedran SITNICA
prof. dr.sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru

Hrvatski sabor imenovao je u petak predsjednicu i članove  Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, predsjednica  vijeća je Dijana Vican, doktorica odgojnih znanosti. Vican je znanstvenica i rektorica zadarskog Sveučilišta, a svojedobno je obnašala i dužnost  državne tajnice u Ministarstvu obrazovanja i znanosti.

Predsjednika i sedam članova tog Upravnog vijeća imenuje i razrješuje  Sabor i to predsjednika i dva člana na prijedlog hrvatske Vlade, a po jednog člana na prijedlog Rektorskog zbora, Vijeća veleučilišta i visokih škola, nacionalnih vijeća nadležnih za znanost i za visoko obrazovanje te jednog člana iz reda studenata.

Slijedom toga, za članove UV imenovani su Drago Šubarić, Krešimir  Rotim, Branko Matulić, Vlatko Cvrtila, Gordana Rusak, Marko Petrak i  Nediljko Jerković. Predsjednik i članovi UV imenovani su na četiri godine.

Dijana Vican diplomirala je jednopredmetni studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je završila poslijediplomski  znanstveni studij iz andragogije i stekla stupanj magistre znanosti, a potom i doktorice znanosti u polju odgojnih znanosti.

Predsjednicom Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Sabor je imenovao Sunčanu Glavak (HDZ) koja na to mjesto dolazi umjesto stranačkog kolege Andrije Mikulića koji je postao glavni državni inspektor.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno