Potpisivanje ugovora do kraja lipnja

Slika korisnika admin
ordinacija_lijecnic
Zvonko KUCELIN
Reformom zdravstva liječnici primarne zdravstvene zaštite do kraja lipnja moći će potpisati ugovor o koncesiji, čime postaju privatni liječnici, a status liječnika zakupca odlazi u povijest

Reformom zdravstva liječnici primarne zdravstvene zaštite do kraja lipnja moći će potpisati ugovor o koncesiji, čime postaju privatni liječnici, a status liječnika zakupca odlazi u povijest.

Ambicije liječnika

Potpisivanjem ugovora o koncesiji uvjeti, obveze i prava liječnika primarne zdravstvene zaštite bit će jasnije definirani, a ugovori će se sklapati sa Zadarskom županijom i HZZO-om. Nakon sklapanja ugovora o koncesiji, a onda i ugovora o najmu poslovnog prostora tj. ordinacije s Domom zdravlja, slijedi potpisivanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite s HZZO-om. Oni liječnici koji ne žele imati status privatnog liječnika i ne žele potpisati ugovor o koncesiji, mogu se vratiti u matični Dom zdravlja i tamo raditi.

- Moram istaknuti da se pacijentima ništa neće mijenjati. Potpisivanjem ugovora o koncesiji mi dobivamo sigurnost na duži rok, jer koncesija vrijedi deset godina. Naime, danas je teško ulagati u svoj posao, ali to će potpisivanjem ugovora o koncesiji biti olakšano. Oni liječnici koji imaju ambicije za poboljšanje svog posla moći će uložiti u svoj posao, rekao je Damir Biloglav, predsjednik Udruge liječnika privatnih poslodavaca u ugovornom odnosu pri HUP-u.

On je istaknuo da je ovaj aspekt reforme dobar uz uvjet da lokalna samouprava zaista shvati koja je njena uloga u organizaciji zdravstvene zaštite. Prema Biloglavovim riječima, lokalna se samouprava mora aktivnije uključiti u organiziranje i provođenje zdravstvene zaštite jer joj je to zakonska obveza, a za to dobiva i sredstva.

- Lokalna samouprava ima i pravo, ali i obaveze da sudjeluje u organiziranju primarne zdravstvene zaštite građana, na način da ona bude dostupnija i kvalitetnija. Naime, lokalna samouprava može imati dobar uvid u zdravstvene potrebe građana, koje su često specifične za neku sredinu. Onda može kreirati i provoditi posebne, u prvom redu preventivne zdravstvene programe koji su usmjereni prema unaprjeđenju zdravlja dotične populacije, objasnio je Biloglav.

Dodao je da se liječnicima ne bi trebale nametati nove obveze, a to će se dogoditi kod liječnika koji su svoje ordinacije imali u privatnim prostorima. Naime, oni će pored koncesije morati plaćati i najam privatnom vlasniku. Za razliku od njih, liječnici koji su u ordinacijama u sustavu Doma zdravlja morat će plaćati samo koncesiju.

Prihodi ordinacija

Biloglav je dodao da su tražili da se ti liječnici rasterete, ali od toga najvjerojatnije neće ništa biti.

Vezano uz glavarine, Biloglav je objasnio da se one neće bitno mijenjati ili će ukupni prihodi ordinacija biti tek nešto veći od dosadašnjih. Naime, novim ugovorom s HZZO-om predviđaju se dodatne aktivnosti za liječnike koji će zbog toga moći i više zaraditi.

- Problem oko glavarina i malih plaća može se pojaviti kod malih timova, koji imaju mali broj pacijenata. Liječnik koji ima mali broj pacijenata mora medicinskoj sestri obračunati plaću prema kolektivnom ugovoru bez obzira na broj pacijenata, odnosno na zaradu od glavarina. Tu se u opasnost dovodi opstanak tih timova. Ipak, u Zadarskoj županiji nema takvih slučajeva jer je prosjek po timu oko 1.600 pacijenata, rekao je Biloglav. Timovi koji imaju mali broj opredijeljenih osiguranika uglavnom su na otocima i za njih postoje posebna pravila ugovaranja koja osiguravaju nesmetano financijsko poslovanje. Dodao je da su mali timovi većinom krivica samih sredina koje nisu ujednačavale timove kao što je bio slučaj u Zadru. Naime, kad bi se u Zadru ugasio neki tim, pacijenti su se preusmjeravali na druge liječnike primarne medicine pa su se timovi izjednačavali.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno