Dječji vrtić "Paški mališani" upisuje nove polaznike

Slika korisnika admin

Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Paški mališani" donijelo je odluku da se od 6. do 20. svibnja predaju zahtjevi za upis djece budućih polaznika za pedagošku godinu 2015./ 2016.

Uz popunjen i potpisan zahtjev od strane oba roditelja potrebno je priložiti: rodni list djeteta, potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice oba roditelja, potvrde o zaposlenju oba roditelja ili samohranog roditelja, dokaz o samostalnom obavljanju djelatnosti, dokaz o pripadanju navedenim kategorijama prednosti pri upisu - preslike radnih knjižica roditelja, potvrda o školovanju roditelja ili valjana isprava, nalaz mišljenja stručne osobe za djecu sa teškoćama u razvoju, rješenje o invalidnosti, rješenje centra za socijalni rad, rješenje o dječjem doplatku.

- Zahtjev za upis i ostala potrebna dokumentacija predaju se zatvoreni i kuvertirani na adresu vrtića i potpisani od oba roditelja ili skrbnika ili osobno u upravi vrtića, radnim danom od 9 do 15 sati. Napominjem da se neće razmatrati nepotpuna dokumentacija prema zadanim kriterijima u zahtjevu za upis, kao ni dokumentacija koja ne bude kuvertirana i zatvorena, kazala je ravnateljica vrtića Ljubica Fabijanić i dodala:

- Komisija za upise će nakon provedenih prijava utvrditi prijedlog upisa koji se dostavlja Upravnom vijeću dječjeg vrtića na suglasnost. Zahtjev za upis može se predignuti u Dječjem vrtiću "Paški mališani" ili na internet stranici vrtića www.vrtic-paski malisani.hr ili na internet stranici Grada Paga.

Rezultati prijava upisa djece na temelju Odluke Upravnog vijeća bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića 3. lipnja 2015. godine, a konačni rezultati upisa bit će objavljeni 19. lipnja, također na oglasnoj ploči vrtića.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno