Na klanje samo janjci sa svjedodžbom i putovnicom

Slika korisnika admin
Autor: 
JEKA BOŽINA - Inspektori joj uništili janjce za prodaju

Zadarsku županiju čini 26 općina i 6 gradova  (Benkovac, Biograd, Nin, Obrovac, Pag i Zadar). Ukupna površina Županije iznosi 330.499 ha, a poljoprivredne površine čine 231.904 ha. Od toga čak 71,20 % površina su krški pašnjaci.

To ogromno područje najpogodnije je za uzgoj ovaca i koza i to na ekstenzivan način, odnosno na način kako se tradicionalno stočarilo stotinama godina.

Stoga, ne čudi da je upravo Zadarska županija vodeća u Republici Hrvatskoj sa 110.153 grla ovaca (18,82% od ukupnog broja u RH) upisana kod 1740 uzgajivača i 13.772 grla koza kod 253 uzgajivača.

To su registrirani posjednici stoke sitnog zuba iz naše županije pri Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji (HPA). Oni, posjednici su dužni voditi Registar ovaca/koza, te sve promjene redovito evidentirati najkasnije tri dana po nastaloj promjeni.

Međutim, još uvijek je veliki udio OPG-a koji posjeduju ne registrirane ovce i koze i one nisu u bazi podataka Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ). Ukupan broj stoke sitnog zuba u JRDŽ iznosi cca 124.000 rasplodnih grla koja godišnjom reprodukcijom daju isto toliko pomlatka, ako zanemarimo bliznad pa i ponovljenu reprodukciju. Broj bi, znači, bio i veći. Naime, rijetke su koze koje ne donose barem bliznad, a veliki je udio ovaca koje se u jednoj godini dva puta janje.

Remont stada iznosi 10 %, a toliko je otprilike zastupljeno i klanje za vlastite potrebe gospodarstva, pa oko 3% mortalitet i stradanja od predatora i /ili drugih nezgoda, pa za tržište ostaje cca 123.000 janjadi / jaradi.

Sva ta grla imaju svoje tržište, najuobičajenije je direktnim trženjem na gospodarstvu, ali vrlo malo u živoj vagi, odnosno u slučaju kada kupuje mesar ili trgovac na veliko, a najčešće su to zaklana grla na OPG -u, što se više neće tolerirati.

Zakon o veterinarstvu je jasan. Dopušteno je klanje samo za vlastite potrebe, a nikako za tržište. Ali, zbog slabe i nedostatne kontrole ne zakon se na terenu još ne provodi.

- Važna karika u lancu je kontrola, ali ja bih dodao i puno drugih čimbenika, kaže Dražen Lepur (41), vlasnik i direktor obrtničke klaonice registrirane za klanje papkara "Lepur" iz Lepura Donjih i dodaje: - Većina posjednika ovaca i koza je starije dobne strukture i nije upoznata sa Zakonima i Pravilnicima, te nastavljaju tradiciju njihovih starih i vjerojatno će tako postupati sve dok im se ne dogodi inspekcijska kontrola i prekršajna prijava po Zakonu u veterinarstvu.

Primjer je upravo iz mojeg mjesta, Jeka Božina, 84- godišnja posjednica ovaca, koja je obavila klanje u našoj klaonici za potrebe stavljanja u promet, a nije imala potrebitu dokumentaciju od veterinarske službe. Ponajprije svjedodžbu o zdravstvenom stanju sa analizom krvi i putni list. Na Jekinu veliku nesreću, nakon što je obavljeno klanje, u trenutku transporta na tržište, naišla je Državna veterinarska inspekcija iz Šibenika, nadležna za područje Šibensko-kninske i Zadarske županije i postupila prema Zakonu, odnosno onesposobila dva janjeća rupa za hranu. Naime, janjeći trupovi su zaliveni specifičnom kemijskom supstancom, uništeni i kao takvi jedino su mogli biti transportirani na otpad. Pozvana je služba Agroproteinke (sabiralište klaoničkog otpada) iz Biljana Gornjih. Oni i inače uklanaju lešine sa gospodarstva.

Jeka, i danas, nakon devet mjeseci od događaja ne može sakriti tugu dok brižno promatra svoje malo stado ovaca koje je došlo s ispaše i janjad koju je polučila da bi posisala mlijeko prije počinka.

-Najviše mi je žao što me nitko nije upozorio na ta nova pravila, kaže Jeka pa nastavlja: - Postoje stručne službe koje su nam trebale reći ili nam poslati kratke obavijesti kako da postupamo i što će nam se dogoditi u protivnom. Mi smo stočari po cijeli dan zauzeti poslom oko blaga i svih drugih poslova u kućanstvu i ne stignemo pratiti medije pa kako da znamo nove propise kojih je svakim danom sve više, kaže Jeka. Njezino stado je do prije tri godine bilo dvostruko veće, ali je ostarjela i obolijeva i kako kaže ne može više niti ovih dvadesetak čuvati, a ako bude morala za svako janje namijenjeno klanju ići u Veterinarsku stanicu Benkovac i u klaonicu, ne to nije za nju, kaže radije ih više neće niti držati, makar joj prihodi od ovaca puno znače jer mirovina od 1.100,00 kuna jedva pokriva režije.

Što je Jeka Božina trebala poduzeti prije klanja, pokušali smo saznati od Ive Taraša, direktora Veterinarske stanice Benkovac, ali nismo uspjeli - zbog njegove zauzetosti na terenu. U svakom slučaju, Jeka kao i svi posjednici domaćih životinja, točnije malih papakara namijenjenih za prodaju ubuduće će morati poštivati zakon.

Eto, nema više ni stočarenja bez papirologije. Nema klanja ni prodaje bez poštivanja zakona.

cijeli članak u tiskanom izdanju

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno