Savjet mladih s 11 članova

Slika korisnika admin
artikultura0409_2
Sebastian GOVORČIN
Osim udruga mladih svoje kandidate mogu predložiti i udruge koje se bave mladima

Grad Zadar objavio je ponovljeni javni poziv za prijavu  kandidata za članove savjeta mladih  grada Zadra. Naime, kako je rekao  Boris Artić, pročelnik Ureda gradonačelnika, natječaj je već neko vrijeme  bio napisan i spreman te se samo  čekalo početak nove školske i akadamske godine kako bi bio i objavljen.

 - Na natječaju koji smo raspisali u  proljeće imali smo vrlo slab odaziv pa  je gradonačelnik odlučio pričekati da  se učenici i studenti vrate s ljetnih  praznika kako bi se mogli više angažirati. Naime, pretpostavljali smo da  interes za natječaj ne bi bio visok da  smo ga raspisali tijekom ljetnih mjeseci, rekao je Artić.

Podsjetimo, natječaj za savjet mladih bio je raspisan u svibnju i tada su  dobili tek dvije ponude. Mario Pešut,  pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo u Gradu Zadru, u  čijoj se nadležnosti našlo osnivanje  savjeta mladih, tada je rekao da je  iznenađen slabim odazivom te se nada  da će na ponovljenom natječaju odaziv  biti veći.

Inače, Savjet mladih Grada Zadra  trebao bi imati 11 članova, a osim  udruga mladih svoje kandidate mogu  predložiti i udruge koje se bave mladima, odnosno učenička vijeća srednjih škola, studentski zbor i druge  registrirane organizacije koje se bave  problematikom mladih. Predloženi  kandidati mogu biti u dobi od 15 do 29  godina, a biraju se na mandat od dvije  godine. Kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća savjet mladih imat će zadatak donijeti do rujna program rada  za 2010. godinu. Morat će se sastajati  dva puta mjesečno, a od savjeta se  očekuje da sudjeluje u izradi i praćenju  provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, izvještava Gradsko vijeće  o problemima mladih i predlaže donošenje mjera za poboljšanje položaja  mladih, pri čemu bi financijsku konstrukciju predloženih programa trebali usklađivati s gradskom upravom  koja je dužna financirati rad savjeta.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno