Zadarskim osnovcima nedostaje 80 učionica

Slika korisnika admin
prvasi_bilibrig09_4
Adam VIDAS
Škola na Bilom brigu udomila je dio učenika OŠ Stanovi

Premda je Zadar ove godine dobio novu, veliku školu, gradu trenutačno nedostaju još četiri osnovne škole, a svi su izgledi da će u dogledno vrijeme i one biti sagrađene.

Prema stručnim analizama koje je prije tri godine izradio sadašnji pročelnik Upravnoga odjela za odgoj i školstvo Joso Nekić, zadarskoj djeci je nedostajalo pet škola, odnosno 110 učionica.

Smiljevac i Benja

No, u međuvremenu je sagrađena i krenula je u rad škola na Bilom brigu s 22 učionice, što znači da sada nedostaje još više od 80 učionica ili četiri škole. I tek kada bi Zadar imao još i te učionice osnovnoškolci bi školu pohađali u jednoj smjeni. To je odgojni i obrazovni standard Europe, a Hrvatska ga je sebi zadala već odavno svojim pedagoškim standardom i tome se teži.

- Postojećim standardom od tri smjene u dijelu naših škola narušavaju se svi znanstveni i pedagoški standardi za odvijanje uredne nastave. U našim školama nisu ujednačeni ni uvjeti za izvođenje nastave i kad su u pitanju prostorne pretpostavke, sva djeca nisu u istim ili sličnim polaznim točkama, govori pročelnik Nekić.

On ističe kako je sve donedavno bila izrazito teška situacija u školi Stanovi, a kada je to riješeno školom na Bilom brigu, sada po teškim prostornim uvjetima prednjači škola Smiljevac. Joso Nekić je izračunao i da je državni prostorni standard po jednome učeniku ovdje znatno narušen. Naime, Ministartsvo prosvjete se drži internoga standarda da na jednoga učenika treba doći 9,62 četvorna metra, odnosno 4,81 računajući bruto površinu školske zgrade. Kad se podijeli ukupna površina zadarskih školskih zgrada dobiju se zanimljivi podaci. Samo dvije škole odgovaraju prostornim standardima, Petar Preradović i Bartul Kašić. Najgore je stanje, pak u školama Smiljevac (3,01 m2) i Benja ( 3,41 m2). To su i dvije škole u kojima se svakodnevno odvija nastava u tri smjene.

Dakle, između niza ostalih i ovi elementi su bili bitni kada su se određivale lokacije za gradnju novih zadarskih osnovnih škola. I tako dobro i na vrijeme obrazložene prilikom nominacija u Ministarstvu prosvjete, potrebe Zadra su prihvaćene.

Put prema standardu

Radi se o nominacijama za udružena sredstva iz Svjetske banke i državnoga proračuna, a Zadar je osim novih škola tražio i neke dogradnje i preuređenja starijih škola, ali su ovoga puta prihvaćene dvije nove škole. To znači da će se u Zadru vrlo skoro graditi još dvije sasvim nove škole, na Crvenim kućama i na Novom Bokanjcu. Buduća škola na predjelu Crvenih kuća, a što je ustvari nedaleko od postojeće škole Smiljevac, imat će 24 učionice i bit će to velika škola kojom će se rasteretiti postojeća škola, ali i pokrivati brzorastuće potrebe toga dijela grada koji se brzo naseljava. Škola koja ima radni naziv Novi Bokanjac će se graditi na lokaciji usred mjesta, zapadno od crkve prema Novome Bokanjcu i imat će 14 učionica. Idejna rješenja za obje te škole su već izrađena i do kraja ovoga mjeseca bi trebala krenuti put Ministarstva prosvjete i športa. Naravno, očekuje se, kako kaže Joso Nekić, da će ministarstvo to prihvatiti i da će se potom krenuti u pribavljanje projektne dokumentacije.

Kad se sagrade ove dvije nove škole Zadar će se riješiti prvi put triju školskih smjena. Niti u jednoj zadarskoj osnovnoj školi, dakle, učenici neće polaziti više od dvije smjene, jutarnju ili popodnevnu. No, ni to nije standard kojemu se teži, pa će trebati sagraditi još dvije škole. I tek tada će zadarski učenici osnovnih škola ići samo u prvu, jutarnju smjenu. Moguće da će to biti već za nekoliko godina kako to i predviđaju odgovorni za tu problematiku i Zadar bi tada imao europske osnovnoškolske standarde. Dotad će imati, nadamo se, više djece nego danas, jer je zadnjih nekoliko godina porastao trend novorođenih, ali u Zadar se mnogi i doseljavaju. To potvrđuju i podaci o upisu učenika u prve razrede. Ove godine je u zadarske osnovne škole upisano stotinjak prvašića više nego lanjske.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno