Dodjela potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2019. godinu

Slika korisnika mkvanja
Grad Zadar objavio je javni poziv
Zvonko KUCELIN
Grad Zadar objavio je javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu

Grad Zadar objavio je javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2019. godinu.
Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva registrirani kao trgovačka društva, zadruge i obrti, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Zadra te koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
Potpore se odobravaju za slijedeće namjene: uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru, jačanje i poboljšanje uvjeta poslovanja ICT sektora, podrška razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga, podrška izvoznom poslovanju poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te poticanje poduzetnika početnika.
U gradskom je proračunu za ovu namjenu osiguran iznos od 500.000,00 kuna, a najviši pojedinačni iznos potpore kojeg korisnik može ostvariti je 55.000,00 kuna. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najduže do 4. studenog.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno