Turishotel 114, a Ilirija 50 milijuna kn dobiti

Slika korisnika martinazd
Turisthotel i Ilirija izvjestili o devetomjesečnom poslovanju
Pokazatelji obiju tradicionalno najuspješnijih ovdašnjih turističkih kuća pokazuju nastavak uspješnog poslovanja, ali i tendenciju rasta troškova, posebice rada, a što odgovara općem stanju u zemlji
TURISTHOTEL
Turisthotel je vodeća turistička tvrtka s epicentrom u turističkom naselju Zaton

Podnošenjem izvješća Zagrebačkoj burzi za treći kvartal, odnosno devet mjeseci možemo govoriti o rezultatima ove turističke sezone u financijskom pogled. Istina na području Zadarske županije raspolažemo tek s informacijama od najboljih jer na burzi su i izvješće podnose samo Turisthotel i Ilirija.

Turisthotel: Uz manje turista do više prihoda

Zadarski Turisthotel u prvih je devet mjeseci ostvario blagi pad noćenja i dolazaka turista, no zbog većih cijena i bolje strukture kapaciteta Turističko naselje Zaton ostvarilo je povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu, navodi se u nerevidiranom financijskom izvješću za treće tromjesečja 2019. godine. Ukupni prihodi Turisthotela u ovom razdoblju iznose 291,83 milijuna kuna, dok bruto dobit iznosi 116,6 milijuna kuna i veća je za 16,3%. Izrazito sezonski karakter poslovanja vidljiv je time što je u samom trećem ključnom kvartalu ostvareno preko 108 milijuna od ukupnih prihoda za devet mjeseci. To će naravno utjecati na to da će sadašnja tekuća dobit biti umanjena rezultatima četvrtog kvartala, ali je vidljivo da je riječ o još jednoj iznimno uspješnoj godini najveće zadarske turističke tvrtke.

Turističko naselje Zaton, kao najznačajniji organizacijski dio, posluje u razdoblju od početka svibnja do kraja rujna, dok je veći dio i ostalih objekata Društva, kao što su praonice i gradski objekti, koji imaju cjelogodišnje poslovanje, podložni sezonskom poslovanju. Do kraja rujna u TN »Zaton« ostvareno je 828.588 noćenja, što je za 2,5 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine, dok je hostel »Forum« s ostvarenih 14.585 noćenja imao pad od 4%.

Ipak, zbog većih cijena i bolje strukture kapaciteta, odnosno većeg broja kamp kućica i glamping šatora, odnosno obnovljenih apartmana, pa su financijski pokazatelji bolji i kod kampa i kod apartmana. Ukupni konsolidirani prihodi Grupe iznose 296,7 milijuna kuna i veći su za 12,2%, od čega poslovni prihodi iznose 289,2 mil kuna i veći su za 10%.

Svoju djelatnost Turisthotel d.d., obavlja u turističkom naselju (Holiday Resort) Zaton, koji se sastoji od apartmanskog naselja i kampa. Raspolaže s ukupnim smještajnim kapacitetom za oko 8.000 osoba - 596 apartmana sa 2.590 ležaja te 1.700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, kamp kućica, šatora) za oko 5.500 osoba. Gradske turističko-ugostiteljske objekte čine kafe-barovi u gradu Zadru te hostel »Forum«, uz koje ima i dvije praonice, u Zadru i Dubrovniku.

Ilirija: Rast troškova umanjio dobit

Ukupni prihodi za izvještajno razdoblje iznose 149.899.928,49 kuna i porasli su za 4,15% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine, kad su iznosili 143.925.093,73 kuna, kao rezultat rasta poslovnih prihoda odnosno prihoda od prodaje za 4,30% od čega je na domaćem tržištu prodaja porasla za 3% dok je na stranom zabilježen rast od 7%. Poslovni prihodi realizirani su u iznosu od 149.848.902,06 kuna sa stopom rasta od 4,25% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine i rezultat su rasta prihoda u svim turističkim sektorima Društva dok su u real-estate sektoru poslovni prihodi neznatno manji.

Prihodi od prodaje iznose 148.849.796,71 kuna u odnosu na isto razdoblje 2018. godine, kad su iznosili 142.709.773,08 kuna, isti su porasli za 4,30% kao rezultat rasta realizacije i na stranom i na domaćem tržištu.

Ukupni rashodi iznose 99.579.005,40 kuna, isti su porasli za 10,22% u odnosu na isto razdoblje 2018., kad su iznosili 90.346.117,28 kuna, kao posljedica rasta poslovnih rashoda za 10,57%, i amortizacije za15%. Rast rashoda u izvještajnom razdoblju najviše je u apsolutnim iznosima ostvaren u dijelu troška bruto plaća koji su porasli za 3.109.547,76 kuna odnosno u reletivnom iznosu za 11%.

S prihodima od 149.9 milijuna kuna uz rast od 4%, rashodima od 99,6 milijuna kuna uvećanim 10%, ostvarena je u Iliriji tekuća dobit od 50,3 milijuna kuna odnosno 6% manja od lanjske u istom razdoblju.

Specifičnost je Ilirije 5 sektora: Hotelijerstvo – 4 hotela, 443 sobe, 922 kreveta; Nautika – 805 vezova, 2.000 osoba; Kamping – 1.220 parcela, 3.660 osoba; Destinacijska menadžment kompanija/DMK Ilirija Travel – kroz koju je u 2018. organizirano 561 poseban događaj za 58.023 osoba i Real-estate odnosno nekretnine – Poslovno-trgovački centar City Galleria u Zadru, jedan od dva najveća trgovačka centra u zadarskoj regiji.

Zahvaljujući navedenoj specifičnosti Ilirija razvija cjelogodišnje poslovanje te i u turizmu obično nenaklonjenim mjesecima uspijeva zadržati poslovanje s dobiti, što se očekuje i u nastavku ovogodišnjeg poslovanja, te bi njihov rezultat na koncu godine trebao biti i povoljniji.

Iz izvješća Frane Skoblara

Ukupni konsolidirani prihodi Grupe iznose 296,743 mil. kuna i veći su za 12,2%, od čega poslovni prihodi iznose 289,248 mil kuna i veći su za 10%. U strukturi poslovnih prihoda, prihodi od prodaje /izvan grupe/ iznose 276,121 mil kn i veći su za 5,7%. Ove prihode čine prihodi od glavne djelatnosti društva, a to su turističko –ugostiteljske usluge koje iznose 226,613 mil kn i veće su za 5,3%, prihodi od uluga praonica iznose 45,807 mil kn, veći za 10,7%, gdje prihodi od praonice u Zadru čine udio od 84% i veći su za 12,8%, te prihodi od platformi koji iznose 3,701 mil kn i manji su za 8,6%. Ostali poslovni prihodi iznose 13,127 mil kn, a odnose se najvećim djelom na prihode od naplate štete od osiguranja/ ove godine smo imali u veljači veliku elementanu nepogodu u TN Zaton... Poslovni rashodi iznose 180,305mil kn i veći su za 13,7%. U strukturi poslovnih rashoda, materijalni troškovi iznose 62,011 mi kn, nešto su manji za 0,1%. Troškovi osoblja, samo bruto plaće, bez ostalih naknada, iznose 49,297 mil kn i veći su za 7,4%. Amortizacija iznosi 46,227mil kn, veća je za 56,3%. Ostali troškovi iznose 22, 770 mil kn i veći su za 8,2%.

Bruto dobit Grupe iznosi 114,324 mil kn i veća je za 10,7%.

Iz izvješća Gorana Ražnjevića

Unatoč izazovnoj glavnoj sezoni, u kojoj se generira većina fizičkog prometa a posljedično time i financijskog, svi ključni turistički sektori Društva ostvarili su rast poslovnih prihoda koja su rasla po stopi od 3% u sektoru hotelijerstva, kamping je ostvario rast od 4%, sektor nautike povećanje poslovnih prihoda od 5%, dok je destinacijska menadžment kompanija Ilirija Travel svojim aktivnostima u pred i posezoni kao komplementarni i integrirani proizvod Društva ostvarila rast poslovnih prihoda od 23% u odnosu na isto razdoblje prethodne poslovne godine. Ostvareni rezultati destinacijske menadžment kompanije u devet mjeseci ukazuju na uspjeh Društva u razvoju cjelogodišnjeg poslovanja.

Operativna dobit ostvarena je u iznosu od 62.967.517,54 kuna i manja je za 3,38% dok je dobit ostvarena u iznosu od 50.320.923,09 kuna.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno