STARIGRADSKO VIJEĆE Dva milijuna kuna izgradnji komunalne infrastrukture

Slika korisnika mkvanja
Izglasan proračun od 16,1 milijun kuna
Za izgradnju komunalne infrastrukture sredstva su 1.990.000 kuna i to za projekte: Novo groblje, groblje Seline, plaža Jaz Kuline, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, središnji obalni pojas, vodovodna mreža, izgradnja i modernizacija javne rasvjete te sustav kanalizacije i pročišćavanja, nabrojio je Ramić
Velimir BRKIĆ
Sjednicom je predsjedao Marko Marasović (u sredini)

Podgorci, žitelji Općine Starigrad (Starigrad Paklenica,  Seline, Tribanj) zahvaljujući odluci vijećnika koji su na sjednici Općinskog vijeća pod predsjedanjem Marka Marasovića glasovali rezultatom  10: 1, u 2019. godinu će ući s proračunom u iznosu od 16.144.700 kuna.

Prethodno je istim rezultatom usvojen prvi ovogodišnji rebalans  općinskog proračuna za 2018. godinu koji je smanjen za 2.818.865 kuna i  sada umjesto 17.586.480 kuna iznosi 14.767.615 kuna.

Za proračun su bili: Marko Marasović, Marina Vukić, Marijana Milovac, Višnja Vukić, Dragan Bucić, Ante Jukić, Tome Dokoza i Tomislav Ramić (svi HDZ) te Jole Petričević (HSS) i Nediljko Jusup (Lista grupe  građana Dražen Dokoza). Protiv je bio Zlatko Marasović (SDP).

Proračun nabildan, proračun realan i razvojan

- Zašto svake godine isto, proračun se napuhuje, nabildava, zapitao je  Zlatko Marasović.

- Proračun je realan, razvojan i socijalan. Realizacija je ostvariva. A, kako projekti aplicirani na EU i nacionalne fondove u proračunu nisu u  planskom iznosu vjerojatnost je da se proračun već u prvoj polovici godine rebalansom i poveća, istaknuo je načelnik Krste Ramić.

Prihodi poslovanja za 2019. godinu iznose 13.394.700 kuna, od prodaje nefinancijske imovine 750.000 kuna, primitaka i zaduženja 100.000  kuna i raspoloživih sredstava iz prethodnih godina u iznosu od 1.900.000  kuna.

- Prihodi od poreza su planirani u iznosu od 5.552.000 kuna, od EU i iz  državnog proračuna 1.775.700 kuna, komunalnog doprinosa i boravišne  pristojbe 3.957.000 kuna. Prihodi od imovine, unutar kojih je i Dječji vrtić Osmijeh, iznose 1.895.500 kuna, dok su prihodi od prodaje građevinskog zemljišta i grobnica iznosili 750.000 kuna, kazao je Ramić.

Posebno je govorio o nastavku radova na zapadnom dijelu podvelebitskog vodovodnog pravca.

- U pitanju je vodosprema Starigrad, hidro stanica Kruškovac i cjevovod do Kojića čiji će radovi shodno financijskom planu Hrvatskih voda  započeti iduće godine. Vodovod Zadar je nositelj radova, dok je Općina  financirala svu potrebnu dokumentaciju. U projektu je i cjevovod od Kojića do Sv. Marije Magdalene, odnosno do Lukovog Šugorja u Ličko-senjskoj županiji, naveo je Ramić.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i rashodi za  nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 3.683.500 kuna. Program održavanja komunalne infrastrukture u iznosu od 3.925.000 kuna  odnosi se na održavanje javne rasvjete, nerazvrstanih cesta, groblja, igrališta, deponija, javnih površina, plaža i obalnog pojasa, te usluge deratizacije i dezinsekcije.

Za izgradnju zvonika sv. Jurja 405.000 kuna

- Za izgradnju komunalne infrastrukture sredstva su 1.990.000 kuna i  to za projekte: Novo groblje, groblje Seline, plaža Jaz Kuline, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, središnji obalni pojas, vodovodna mreža, izgradnja i modernizacija javne rasvjete te sustav kanalizacije i pročišćavanja,  nabrojio je Ramić.

Za protupožarnu zaštitu je predviđen iznos od 460.000 kuna, a obuhvaća sredstva za sufinanciranje DVD-a Starigrad Paklenica i projekt vatrogasnog doma. Za kulturu je predviđeno 205.000 kuna, šport 135.000  kuna, socijalni program 250.000 kuna, sufinanciranje Ryaniera 409.000  kuna, civilnu zaštiu i HGSS 50.000 kuna, sufinanciranje Centra za gospodarenje otpadom i odlagališta Samograd 240.000 kuna, uređenje zgrade  stare škole u Selinama i projekta društvenog doma 235.000 kuna, izgradnju zvonika sv. Jurja 405.000 kuna.

- Za školstvo je predviđeno 270.500 kuna, a odnosi se na tekuće donacije i sufinanciranje projekata OŠ Starigrad, sufinanciranje projekta ranog učenja njemačkog jezika, sufinanciranje prijevoza učenika srednje  škole i stipendije studentima. Program predškolskog odgoja sadrži rashodovnu stranu financijskog plana DV Osmijeh u iznosu od 1.046.700  kuna, izvijestio je načelnik.

Program održavanje općinskih objekata obuhvaća i uređenje zgrade  stare škole u Selinama i projekt društvenog doma u ukupnom iznosu od  235.000,00 kn. Program uređenje centra Starigrad Paklenica obuhvaća  projektne dokumentacije uređenja trga u centru mjesta i dijela Jazine u  iznosu od 130.000 kuna.

- Program sufinanciranje ureda i drugih subjekata u iznosu od  2.520.000 kuna obuhvaća sufinanciranje upravnih odjela Zadarske županije, sufinanciranje projekta sanacije Pakleničke ulice, sufinanciranje  projekata Vodovoda d.o.o., sufinanciranje skloništa za pse, sufinanciranje komunalnog poduzeća Argyruntum d.o.o., kao i sufinanciranje privremenog zajedničkog pročišćivača, kazao je Ramić.

Sjednice se tonski snimaju

Mikrofon po sredini vijećnice, kako kaže jedan od vijećnika, podsjeća na jedan od  filmova Briana De Palme s Travoltom u glavnoj ulozi s radnjom o snimaču zvučnih  efekata. Naime, Ramić je u svojim obrazloženjima po svakoj točki dnevnog reda bio  temeljit i detaljan jer se sve sjednice, time i obrazloženja, rasprave, pitanja i odgovor, tonski snimaju i objavljuju na općinskom portalu.

Četiri mjeseca zabrane građevinskih  radova

Na zahtjev općinske Turističke zajednice na sjednici je donesena nova odluka o  privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone. Radovi  se zabranjuju na čak četiri mjeseca. Naime, dosad je zabrana vrijedila od 10. lipnja  do 15. rujna, a od iduće godine zabrana važi od 1. lipnja do 30. rujna, odnosno 122  dana. Po prethodnom pribavljanju mišljena TZO Starigrad, odnosno Općine,  određene vrste radova sukladno zakonu o gradnji moći će se obavljati.

Zlatko Marasović rekorder u raspravi

Na sjednici je nazočilo svih 11 vijećnika, a u raspravi je sudjelovalo njih troje. Rekorder u raspravi, postavljanju pitanja, traženju objašnjenja te iznošenju prijedloga i  kritika bio je SDP-ovac Zlatko Marasović, preko 20 puta. Iznoseći svoja objašnjenja i  prijedloge nekoliko puta su se javljali Jole Peričević (HSS) i Tome Dokoza (HDZ).

- Treba napomenuti kako je Klub vijećnika HDZ-a i Općinski odbor HDZ-a o proračunu već tradicionalno raspravljao na sastanku dan prije službene sjednice Općinskog vijeća. Sve odluke su jednoglasno prihvaćene, poručio je Ramić.

Ocjena: 
Nije još ocijenjeno