Trenutno rade na 21 projektu ukupne vrijednosti 270 milijuna kuna

Slika korisnika anamarijabilan
ZADRA NOVA "Dan otvorenih vrata" Agencije za razvoj Zadarske županije
Predmet sufinanciranja su plaže, centri za posjetitelje i interpretacijski centri, javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma, žičare, studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom kao i studije upravljanja kvalitetom u turizmu
Marin Gospić
Otvoreni dani okupili su brojne zainteresirane

Danas je, u sklopu Europskog tjedna, održan "Dan otvorenih  vrata" Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Uz slogan -  "ZADRA NOVA za Vas", uzvanicima je predstavljen rad regionalnog  koordinatora Agencije. Prisutne su pozdravili čelni ljudi Agencije dok je  predavanje o javnim pozivima i pozivima u najavi govorio voditelj Odjela za pripremu projekata i programa Ive Surić.

 Brojni projekti i otvoreni pozivi

ZADRA NOVA trenutno radi na 21 projektu ukupne vrijednosti 270 milijuna kuna, kako se moglo čuti, i to u cilju pružanja stručne pomoći u  pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili  jedinice lokalne i regionalne samouprave, a koji su od interesa za razvoj  županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više  županija

- Brojni su otvoreni pozivi Agencije. Među njima i Program razvoja  javne turističke infrastrukture u 2019. godini. Predmet sufinanciranja su  plaže, centri za posjetitelje i interpretacijski centri, javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma, žičare, studije održivosti razvoja  turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom kao i studije upravljanja kvalitetom u turizmu. Prijavitelji su jedinice regionalne i lokalne  samouprave, a sufinanciraju se do 80 posto, odnosno do 90 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta sukladno  indeksu razvijenosti. Nadalje javni poziv je i za sufinanciranje gradnje  punionica za električna vozila za koji su prihvatljivi prijavitelji tvrtke,  obrtnici, jedinice lokalne i regionalne samouprave te neprofitne organizacije izuzev udruga i zadruga. Sufinanciranje je do 40 posto opravdanih  troškova, odnosno do 200.000 kuna. Prihvatljive su za sufinanciranje punionice minimalne ukupne snage 50kW DC ili 22kW AC, a tehnički koncept nije strogo reguliran pozivom već je otvoren za raznovrsna rješenja  glede naponskih sustava, snage, brzine punjenja te lokacije punionica i  područja prometnih pravaca, objasnio je Surić.

 Jačanje civilnog društva

U nastavku izlaganja on je nabrajao i ostale pozive, kako one otvorene,  tako i one u najavi. 

- "Pridruži se – Aktivni u mirovini” je poziv usmjeren na jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika za koji su  prihvatljivi prijavitelji organizacije civilnoga društva (udruge, zaklade,  pravne osobe vjerske zajednice, umjetničke organizacije), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove s djelatnošću u  području obrazovanja, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, udio financiranja je 100 posto prihvatljivih troškova, a iznosi su od pola do 2 milijuna  kuna. Nadalje tu je i javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju odobrenih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture, a vezano za odabir prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”. Prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne)  samouprave, a krajnji rok za dostavu iskaza interesa s pripadajućom dokumentacijom je do 17. lipnja, nastavio je voditelj Odjela za pripremu  projekata i programa.  

Agencija može pomoći i u ulaganju u šumsku infrastrukturu i to u iznosu od 10.000 eura do milijun eura, kako se dalje moglo čuti, a intenzitet javne potpore iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 

- Tu je i poziv u javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća, ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za skladištenje voća i povrća,  uključujući hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje, pakiranje i distribuciju kao i korištenje obnovljivih izvora energije za javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća, informirao je dalje okupljene  Surić i naglasio kako je javni poziv otvoren i za ulaganje u šumsku infrastrukturu,  uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje  infrastrukture, zatim sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada  te izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada, izgradnju i opremanje postrojenja za sortiranje  odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala i plastike, smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta za što je  iznos bespovratnih sredstava od milijun do 35 milijuna kuna s indikativnim intenzitetom potpore do 85 posto.

 Ulaganje u infrastrukturu, ali i odgoj i obrazovanje

ZADRA NOVA, kako se moglo vidjeti, može pomoći i u segmentu umjetnosti i kulture za djecu i mlade, a prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi,  jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s tim da je iznos  bespovratnih sredstava od 100.000,00 do milijun kuna i sufinanciranje  od 100 posto. 

Surić je izdvojio i poziv - Čitanjem do uključivog društva, zatim poziv  za podršku lokalnim organizacijama civilnoga društva - znanjem za doprinos zajednici kao i popularizaciju znanosti. 

- Za popularizaciju znanosti se mogu prijaviti organzacije civilnog  društva aktivne u području promocije znanosti, iznos bespovratnih  sredstava je od 500.000 do 3 milijuna kuna, a sufinanciranje od 100 posto. Imamo i poziv - Financijska pismenost, a cilj tog poziva je jačanje organizacija civilnog društva u području financijske pismenosti. Iznos bespovratnih sredstava je od pola do 1.2 milijuna kuna, sufinanciranje od  100 posto, a  indikativni datum objave listopad 2019. godine. U studenom kreće poziv - STEM kao pokretač modernog društva. Prihvatljive  aktivnosti su jačanje kapaciteta i opreme udruga za provedbu programa  iz STEM područja, organizacija formalnih i neformalnih edukacija za sve  iz STEM područja, jačanje digitalne pismenosti kao i mogućnosti korištenja društvenih mreža za mlade s naglaskom na sigurnost osobnih  podataka. Prijavitelji su organizacije civilnog društva aktivne u području  edukacija iz STEM područja, partneri visoka učilišta, znanstvene organizacije, organizacije civilnog društva, regionalne i lokalne razvojne agencije, iznos bespovratnih sredstava od pola do dva milijuna kuna, sufinanciranje od 100 posto, informirao je okupljene Surić i prezentaciju poziva zaključio s pozivom u najavi za studeni ove godine - Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog  odgoja i obrazovanja.

- Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa, javne ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a cilj je osnaživanje doprinosa  civilnoga društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne  građane. Iznos bespovratnih sredstava je od pola do 1,2 milijuna, a sufinanciranje 100 posto, rekao je Surić.

Kategorija: 
Ocjena: 
Prosječno: 5 (1 glasova)