Novak: Radnici su propustili zakonski rok i zato nisu ostvarili pravo na otpremnine i plaće

Slika korisnika admin
Vedran SITNICA
Glasnogovornik Trgovačkog suda u Zadru, sudac Josip Novak

Nakon 13 godina sudskog postupka u radnom sporu između tvrtke Zadranka d.d. u stečaju i 80-ak njezinih bivših djelatnika, Visoki trgovački sud RH donio je rješenje da je predmetni otkaz Ugovora o radu protuzakonit. Međutim, Visoki trgovački sud RH je tako presudio tek sada kada tvrtke Zadranka d.d. već odavno nema, jer je likvidirana u pretvorbeno-privatizacijskom procesu, koji do danas nije raščišćen, ali su, kako doznajemo, pokrenuti odgovarajući postupci u svezi s tim pred Državnim odvjetništvom RH i drugim mjerodavnim državnim institucijama.

Iako su otkazi proglašeni nezakonitima, Sud je odbacio dio tužbe koji se odnosi na materijalne tražbine.

Radnici u iščekivanju konačne odluke Vrhovnog suda

No, sada je pronađeno kako su tužitelji nakon toliko godina navodno zakasnili sa zahtjevom za tražbinu. Tužitelji tvrde kako nikako nisu, a niti su mogli zakasniti sa zahtjevom za isplatu, odnosno s tražbinom za isplatu zato jer tražbina za isplatu naknade plaća i dr. materijalnih naknada iz radnog odnosa dospijevaju tek s pravomoćnošću presude o utvrđenju protuzakonitosti Odluke o otkazu Ugovora o radu. Upravo stoga Revizijskom sudu - Vrhovnom sudu RH predloženo je da usvoji reviziju tužitelja na način da preinači Rješenje Visokog trgovačkog suda RH i da usvoji dio tužbe koji se odnosi na utvrđenje da postoji i da je osnovana tražbina tužitelja prema tuženiku Zadranki d.d. u stečaju, na ime neisplaćenih plaća i drugih materijalnih naknada za predmetno razdoblje i to počevši od trenutka utvrđenja da je predmetna odluka o otkazu Ugovora o radu za tužitelje protuzakonita, nedopuštena i koliziji s KU-om za djelatnost trgovine RH.

No, sada dok su radnici u iščekivanju konačne odluke Vrhovnog suda, glasnogovornik Trgovačkog suda u Zadru, sudac Josip Novak, ističe da je revizija Vrhovnom sudu RH odbačena, odnosno nije niti razmatrana iz razloga jer pravni zastupnik radnika Zadranke d.d. Vedran Uranija spisima nije priložio dokaz o položenom pravosudnom ispitu, čime je u pravnom smislu redovni parnični postupak za 80-ak bivših djelatnika radnika navodno okončan.

- Parnični i stečajni postupak u slučaju Zadranke d.d. vodili su se odvojeno. Godinu nakon otvaranja stečaja, dakle 2004. godine, ispitane su tražbine i radnicima su one osporene u stečajnom postupku. Nakon toga radnici su rješenjem upućeni da u roku osam dana pokrenu parnični postupak za ostvarivanje prava na svoja potraživanja, odnosno da obnove one postupke koji su bili na Općinskom sudu, a u nas su bili u zastoju, ali samo vezano uz njihove tražbine. Postupak koji se tiče njihova statusa, odnosno pitanja je li otkaz zakonit ili ne, je normalno tekao i konačno je pravomoćno riješen u njihovu korist. Većina njih je propustila taj rok te nisu to zatražili, iako ih je zastupao pravni zastupnik SSSH Vedran Uranija. Desetak radnika je samostalno vodilo postupak, ali su i od njih tek dvoje ili troje podnijeli zahtjeve u roku te su konačno i ostvarili pravo na tražbinu. Međutim, svi drugi koje je vodio pravni zastupnik SSSH i ovih osam što su samostalno vodili postupak propustili su zakonom propisani rok te su njihove tužbe odbačene. Utvrdili su da im je otkaz nezakonit, ali nisu ostvarili pravo na svoje tražbine, otpremnine, plaće itd., pojasnio je sudac Novak.

Paralelne parnice

Jednako tako Josip Novak priznaje da stečajni postupak Zadranke d.d. koji traje punih 13 godina, traje predugo iako bi zapravo trebao trajati puno kraće.

- Zakon kaže da bi morao trajati jako kratko, odnosno biti hitan postupak. Traje dugo jer se čeka ishod parnica koje su vodili radnici, jer ukoliko bi radnici dobili tu parnicu iz stečajne mase prodajom imovine Zadranke d.d. isplatiti bi se oni, a ukoliko bi izgubili spor, onda vjerovnici, odnosno bivši dobavljači. Iz tog razloga se stečajni postupak tako dugo vodi. Dakle, upravo dužina tih parnica je razlog zašto stečaj dugo traje, i ne samo u Zadranci, već i u drugim tvrtkama jer se paralelno vode parnice koje su proizašle iz tog stečaja, a s obzirom da one traju jako dugo, automatski i stečaj traje dugo. U međuvremenu, stečaj je tekao normalnim putem i Zadrankina imovina se mogla prodavati. Neke parnice koje se tiču njihovih tražbina su okončane odbacivanjem tužbe i sada su trebale biti u postupku revizije na Vrhovnom sudu. Međutim, ta je revizija isto odbačena jer njihov pravni zastupnik Vedran Uranije nije podnio Vrhovnom sudu dokaz da ima pravosudni ispit, koji je po Zakonu o parničnom postupku morao priložiti uz spis revizije. Stoga, bivši radnici Zadranke d.d. ni tu za sada nisu uspjeli ostvariti svoja potraživanja. Stoga mislim da je za bilo kakvo daljnje djelovanje i reagiranje bivših radnika Zadranke d.d. sada kasno, jer mislim da su protekli svi zakonski rokovi u kojima mogu nešto poduzeti. Imaju još mogućnost Ustavne tužbe, no to su sve izvanredni pravni lijekovi, jer je parnični postupak pravomoćno okončan. Sve je to apsurdno, no zbog nedostatka dokaza o pravosudnom ispitu revizija se uopće nije razmatrala. No, revizija je uvijek upitna, trebalo je u redovnom postupku u roku podnijeti zahtjeve za tražbine, a ako radnici nisu bili upućeni u to, umjesto njih je to trebao napraviti njihov pravni zastupnik, jer su ga zato i angažirali, naglasio je sudac Novak.

Prema riječima suca Novaka stečajna masa Zadranke d.d. iznosi 133,454.537,60 kuna. Ukupno utvrđenih tražbina bilo je 172,001.151,96 kuna. Dakle, nedostaje još 22,4 posto sredstava za namirenje s obzirom na utvrđene tražbine, dakle, onima kojima su priznate. Potraživanja bivših radnika Zadranke d.d. iznose oko 18 milijuna kuna na ime neisplaćenih plaća i drugih materijalnih naknada za predmetno razdoblje.

VEDRAN URANIJA: Našu reviziju Vrhovni sud je odbacio zbog nepotpune papirologije

Vedran Uranija, punomoćnik bivših djelatnika Zadranke d.d. i pravni zastupnik SSSH ističe da je revizija Vrhovnom sudu odbačena zbog nedostatka njegove potvrde o položenom pravosudnom ispitu, što do sada nije bilo potrebno, jer se podrazumijevalo da isti ispit posjeduje s obzirom da je do sada vodio brojne slučajeve na istom sudu.

- Revizija, napominjem, nije odbijena. Našu reviziju je Vrhovni sud odbacio zbog nepotpune papirologije, dakle, nije uopće rješavao taj predmet, nije ulazio u njegovu suštinu, bit, meritum. Sud me kontaktirao da nisam ovlašten u tom postupku biti punomoćnik tužitelja jer nemam, kako su istaknuli, pravosudni ispit. Međutim, Vrhovni sud posljednjih 15-ak godina nikada nije potraživao tu potvrdu, tako da smo mi smatrali kada smo dali reviziju da ne trebam prilagati dokaz o pravosudnom ispitu, jer smo smatrali da je to poznata stvar, no nije ovo jedini slučaj koji sam zastupao pred tim sudom. Međutim, vjerojatno je riječ o novoj praksi Vrhovnog suda te traži da se odmah uz podnošenje revizije dostavi dokaz i o pravosudnom ispitu, jer stranke pred sudom mogu zastupati odvjetnici ili pravni zastupnici sindikata s položenim pravosudnim ispitom. Poštujući to rješenje o odbačaju revizije u kojem je navedeno da ju je podnijela neovlaštena osoba, iskoristili smo pravno sredstvo prijedloga za ponavljanjem postupka pred Vrhovnim sudom i to unutar zakonski određenih rokova. Prijedlog je podnesen Vrhovnom sudu putem protokola Trgovačkog suda, 11. kolovoza 2010. godine, jer zakon kaže da se prijedlog za ponavljanjem postupka pred Vrhovnim sudom mora podnijeti putem prvostupanjskog suda. U skladu s tim mi smo uredno priložili potrebitu dokumentaciju, dakle potvrdu o mom pravosudnom ispitu te, što se toga tiče, bivši djelatnici Zadranke d.d. ne trebaju se zabrinjavati i očekujemo da Vrhovni sud po meritumu konačno riješi reviziju, istaknuo je Uranija.

Komu je prodana Zadrankina imovina?
Paralelno s parničnim postupcima bivših djelatnika Zadranke d.d. stečaj je tekao normalnim putem i Zadrankina imovina se mogla prodavati te je, kako doznajemo od suca Novaka, prostor u Gaženici u paketu s nešto više od 10 trgovina u usmenom javnom nadmetanju prodano još 2003. godine TD Beta d.o.o. iz Vukovara za 93,429.391,00 kuna. U tom paketu Gaženica je procijenjena na 12,111.625,00 kuna. Jednako tako, iste godine, kada je otvoren stečaj nad Zadrankom d.d., prodano je i zemljište u Žmirićima, kako ističe sudac Novak, nakon pet pokušaja usmenog javnog nadmetanja za iznos od 3,766.828,00 kuna jedinom ponuđaču, Jadranku Lisici kao fizičkoj osobi, itd.
Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno

Komentari

Slika korisnika kumariDevi
blago nama...radnici su propustili rokove?!...glavno da razno-razni mafijaši i gelipteri nisu propustili rokove za maznuti tvornice za jednu kunu i upropaštavanje ono malo što je ostalo...