Ponosan sam na neukaljanost mog imena u predmetu Ninska ciglana

Slika korisnika admin
Autor: 
emil_curko
Poduzeća kao što je Komio moraju voditi prije svega sposobni ljudi - Emil Ćurko

Gradonačelnik Nina Emil Ćurko odgovara na pitanja što su mu ih postavili čitatelji Zadarskog lista na portalu www.zadarskilist.hr.

Postoji li mogućnost otvaranja radnih mjesta u Ninu ili bližoj okolici?

- U Ninu i njegovoj bližoj okolici postoje mnogi potencijali za otvaranje tvrtki i malih obrta koje ovaj grad zagovara i podržava ne samo riječima, već i konkretnim djelovanjem. Blagodati koje Nin ima otvaraju predispozicije za razvoj turizma, ugostiteljstva, trgovine itd., pa do poticanja poduzetništva na način da je Grad Nin aktivno sudjelovao u provođenju i participaciji poduzetničkih kredita poput „Poduzetnik 1", „Poduzetnik 2", te liniji poduzetnički krediti za mlade i žene, i to patricipacijom otplate u iznosu od 30 %, te oslobađanjem novih obrta koji zapošljavaju stanovništvo od obveze plaćanja komunalne naknade određeni period, sukladno broju zaposlenih. Osim involviranosti u poduzetničke kredite, grad Nin aktivno radi na formiranju i aktiviranju poduzetničkih zona na tri lokacije, što će u budućnosti otvoriti mogućnosti formiranja novih tvrtki i samim tim novih radnih mjesta.

Kada će se po planovima više razvijati i ulagati u mjesto Zaton koji je važno turističko mjesto cijele općine?

Grad Nin ulaže u sva mjesta na svom području

- Slažemo se s konstatacijom da je Zaton uz Nin značajno turističko mjesto na cijelom administrativnom području Grada Nina. No, isto tako smatram da se u Zaton ulaže i da se Zaton aktivnim zalaganjem i uzornim radom dogradonačelnice Dalije Pavlović vidno razvija. Samo u proteklu godinu i pol dana u Zatonu je izvršena rekonstrukcija glavne prometnice kroz mjesto (novi asfalt, izmjena vodovodnih cijevi, kompletna podzemna elektrifikacija, rješavanje sustava oborinskih voda), postavljeni novi stupovi javne rasvjete, kontinuirano se provodi izgradnja suhozida, uređuje se obalni pojas, obnovljen je i uređen izvor „Vrulje", završena je projektna dokumentacija za izgradnju mrtvačnice i rješavanje same lokacije zamjenskim parcelama, riješen problem prilaznog puta prema crkvi Sv. Nikole, izrada UPU-a Punte Šepurine i Podvornice privedene su kraju, a za UPU Drage i Sridnji put raspisani su natječaji...

Grad Nin ulaže u sva mjesta na svom području sukladno prihodima tih mjesta u gradski Proračun. Zapravo gotovo svake godine uloži se i više nego što se slije novaca u Proračun. S tim u svezi, moram napomenuti da se u sam Nin, odnosno povijesnu jezgru Grada uložilo najvećim dijelom sredstava iz raznih donacija i potporama Ministarstava uz vrlo malu participaciju iz Proračuna Grada Nina, tj. sredstava poreznih obveznika Nina. Neki obnovljeni kapitalni objekti, kao što su obnova Gornjeg ninskog mosta realiziran je sredstvima dvaju Ministarstva, kao i obnova Barokne kuće, Višeslavova trga, Rimske vile urbane s podnim mozaicima, obnova gradskih bedema, Rimskog hrama... Projekt „Nin-najstariji hrvatski kraljevski grad" revitaliziran je predstavom Hrvatska kruna i podizanjem spomenika kneza Branimira realiziran je isključivo sredstvima sponzora, a ne sredstvima iz gradskog proračuna...

Gospin mul u sljedećoj godini

Misli li se nešto napraviti po pitanju Gospinog mula? Ne mislim da je sad Gospin mul u katastrofalnom stanju, ali imam osjećaj da stoji nekako nedovršen, pogotovo onaj dio gdje je onaj stup za zastavu i gdje se djeca ljeti kupaju.

- Zadovoljstvo mi je kada vidim brigu građana za uređenje i obnovu mjesta u kojem žive i naravno svaki prijedlog i sugestiju uvijek primam, iako i sam svakodnevno obilazeći svaki kutak ovog grada uočavam nedostatke na kojima je potrebno intervenirati, a jedan od njih je i uređenje Gospinog mula. No, kako za sve radove postoji lista prioriteta, tako postoji i za Gospin mul. Stup za zastavu koji nije velika investicija zamjeniti će se u narednoj godini.

Što ste u posljednjih pet godina, koliko je prošlo od peticije mještana Poljica Briga, napravili u vezi sa štalom usred mjesta koja nesnosno smrdi i ugrožava zdravlje ljudi?

Javni WC je potreban ovom gradu

- U prošlom sazivu Mjesnom odboru Poljica Brig se pokušalo ponuditi rješenje dislokacije navedene staje. Osobno sam se uvjerio u Vaše opravdano negodovanje. Grad je ponudio i vlasniku i Mjesnom odboru građevinski materijal za izgradnju staje ako se pronađe adekvatna lokacija od strane Mjesnog odbora ili vlasnika. U svrhu rješavanja navedenog problema to isto je sugerirano i novom mjesnom odboru. Grad je do sada imao nekoliko sličnih problema koje smo uspjeli rješiti, no osobno smatram da mora proraditi i svijest pojedinaca da svojim ponašanjem ne smiju ugrožavati druge. Ovaj problem se može riješiti samo na taj način.

Jeste li pomislili da se, npr. u vrijeme ljetne sezone postave neke pumpe i li fontane s obje strane glavnog mosta tako da bacaju more u zrak i da se to još nekako osvijetli? Mišljenja sam da bi to bio poseban doživljaj i da bi izgledalo i dalo poseban osjećaj dok prelaziš most. Plus toga, stavite neki limit da to radi od 20 do ponoć, tako da ne bi radilo cijele noći zbog velikog troška.

- Ako i zanemarimo investiciju koju bi jedan takav zahvat iziskivao, stava smo da ništa u zaštićenoj povijesnoj jezgri Nina ne bi smjelo odvratiti pažnju od posebnosti i vrijednosti kulturne baštine i jedinstvene vizure koji ovaj otočić ima, pa tako ni predložene osvijetljene fontane kojima bi se interveniralo u ionako zaštićen ninski porat kao arheološki podvodni lokalitet.

Hoće li se napraviti javni WC ili više njih u gradu, tako da turisti ne trebaju ići u lokalne restorane?

- Javni WC je potreban ovom gradu, te da se do sada našla adekvatna lokacija koja bi bila pristupačna i vidljiva našim gostima, a ujedno ne bi narušavala vizuru povijesne jezgre i ostalih dijelova grada, već bi do sada bio napravljen. No o tome se intenzivno razmišlja, a ideja i vizija ima nekoliko. No, rješenjem jednog problema na kojem radimo rješiti će se i problem javnog WC-a. A izgradnju istog obećavam u 2011. godini.

Je li Vam u planu uređenje ninskih plaža? Mislim da je sramota da na 4-5 km plaže (od Jaruge do Ninskih vVodica) imamo samo dva tuša i 6 kemijskih wc-a. Također treba uraditi pristupne puteve. Što se ostalog tiče, same pohvale!

- Da biste Vi napisali tu zadnju rečenicu trebalo je krenuti od početka, tj. bazirati se na probleme ljudi koji tu žive 12 mjeseci. Puno je tog rješeno, a naravno puno toga je još i ostalo. Sad je došao red i na plaže. Ovu godinu uređenje plaža počelo se intezivnije rješavati a to će se i dalje nastaviti. Lako je urediti kilometar plaže, a teže pet koje mi imamo. Vjerujem da bi i Vi krenuli istim prioritetima kao i ja.

Za zaštitu obalnog pojasa i za dječji vrtić radi se dokumentacija

Jeste li razmišljali postaviti semafor na raskrižju kod pošte u vrijeme ljetnih mjeseci i semafor na glavnom putu prema Privlaci, jer je sad tamo škola i dosta djece prelazi cestu?

- Naravno da se razmišljalo o postavljanju semafora ili kao alternativa njemu adekvatnom rotoru, no za ovaj drugi nemamo potrebne prostorne uvjete da bi ga realizirali. Rekonstrukcijom državne ceste D 306 dio prometa će se rasteretiti, no u svakom slučaju na ovom raskrižju pored gradske uprave ili pošte treba iznaći adekvatno rješenje za kojeg se nadamo da ćemo ga rješiti u narednoj godini.  

Planira li se početi čistiti, tj. kopati Ninski porat?

- Za odmuljivanje i zaštitu obalnog pojasa u izradi je projektna dokumentacija od strane Građevinskog fakulteta iz Zagreba, na koju smo se odlučili iz razloga što je takva dokumentacija nužno potrebna da bi se mogla iznaći bilo kakva sredstva za financiranje jednog od najvećih zahvata na području grada Nina. Sve dosada uloženo u produbljivanje „ninskih usta" je neučinkovito utrošen novac. Gradski proračun može podnijeti sitne zahvate ovih radova, no cjelovito rješenje ovog kompleksnog zahvata omogućit će izrađena projektna dokumentacija, koja je potrebna da bi se dobila sredstva iz drugih izvora financiranja.

 Kad će se početi graditi dječji vrtić u Ninu?

- Za dječji vrtić u Ninu gotova je projektna dokumentacija, UPU Rupe- lokacije na kojoj je predviđena izgradnja vrtića - je pri samom završetku izrade. Procjenjena vrijednost investicije novog dječjeg vrtića je cca 8.000.000,00 kuna, kojeg Grad Nin vlastitim sredstvima ne može financirati, te će se i taj projekt nominirati prema drugim izvorima financiranja (Strukturnim fondovima, Ministarstvima...). No, ne želeći čekati vrijeme koje je potrebno da se sve to realizira Grad Nin našao je adekvatno privremeno rješenje za svoje mališane. Naime, otvaranjem nove škole, te preseljenjem djece iz škole na otoku, zgrada Stare škole ostala je prazna. Grad Nin je već prošle godine krenuo s aktivnostima oko obnove i prenamjene stare škole u Ninu u novu gradsku upravu. Do sada je izvršen natječaj za izradu projektne dokumentacije, ista je već izrađena, ishođene sve potrebne dozvole, te će se vrlo skoro raspisati natječaj za prvu fazu radova. Preseljenjem djelatnika u novu upravu, prostor sadašnje gradske uprave čije prizemlje i okoliš svojom površinom odgovara trenutnim potrebama dječjeg vrtića, obnovit će se i prenamijeniti za potrebe vrtića i predškolskog uzrasta i na taj način u adekvatnim uvjetima čekati će se gradnja dječjeg vrtića.

Poštovani gradonačelniče, radi li se išta po pitanju da konačno naselje Žerava bude pod poštom Nin?

- U nekoliko navrata upućivan je dopis tj. zahtjev Hrvatskim poštama u svezi rješavanja navedenog problema, odnosno želje i Grada Nina da sva njegova mjesta budu pod istim poštanskim brojem. No, odgovor koji smo dobili je negativan iz razloga što Središte pošta nije dužno organizirati dostavu poštanskih pošiljki po granicama općinskih ili gradskih središta već po načelima učinkovitosti i racionalnosti. Budući da Grad Nin ne zadovoljava takav odgovor i dalje ćemo ustrajati na željenom rješenju.

U planu sanacija obale rječice Jaruge

Je li u planu pješački most preko Jaruge tako da bi se Zukve mogle šetnicom preko Ždrijaca spojiti s Ninom i na kraju dobiti jedan lijepi lungo mare u cijelom zaljevu?

- U planu je sanacija obale rječice Jaruge za koju je i izrađena projektna dokumentacija, te je predmet koji je trenutno u fazi rješavanja. U samoj projektnoj dokumentaciji postoji šetnica koja se spaja na postojeći most. Izgradnja drugog mosta bi onemogućila funkcionalnost budućih privezišta brodica.

Inače podržavam Vaš rad, ali recite mi tko će odgovarati zbog propasti komunalnog poduzeća i malverzacija koje su se tamo dogodile. Zar za to nije odgovoran direktor kao i Vi po političkoj odgovornosti? Trebamo li očekivati sankcije ili „nitko nije kriv, idemo na more"? Poduzeća moraju voditi ekonomisti koji znaju kako platiti porez, a ne strojari, pardon inženjeri! Molim konkretno ili ne odgovarajte na pitanje.

- Hvala Vam na podršci za moj rad! Ne radi se ni o kakvoj malverzaciji kako je Vi nazivate. Ja bih ovaj slučaj nazvao različitim tumačenjem Zakona o povratu PDV-a komunalnim poduzećima, koji je sa strane komunalnog poduzeća „Komio" sasvim legalno tražen i potom odobravan od strane Ministarstva financija, tj. Porezne uprave u Zadru, a taj odobreni povrat PDV-a od strane Porezne uprave dalje je ulagan, tj. utrošen u izgradnju infrastrukture na području grada. Komunalni djelatnici i dalje obavljaju svoje poslove koje su obavljali i prije. Poduzeća, kao što je i Komio, moraju voditi prije svega sposobni ljudi, a knjigovodstveni servisi vode brigu o porezima itd.

Niti jedna lipa nije uplaćena na račun tvrtke „Matras"

Kako gledate na aferu koja se prije nekog vremena digla oko ninske ciglane? Kolika je vrijednost zemljišta koju Vaša obitelj posjeduje na tom području i može li Vas se zbog takvih odnosa prozvati i zbog sukoba interesa?

- Ponosan sam na svoj stav i na neukaljanost mog imena u predmetu Ninska ciglana. Mene su građani izabrali i prije svega zastupam njih, te interese grada. Moj pokojni otac kao i 17 obitelji na vrijeme je podnio zahtjev za povrat imovine koja im je oduzeta da bi se izgradila bivša ciglana. Mojoj obitelji je oduzeto oko 5000 m2 zemljišta. Ne razumijem u kakvom bih sukobu interesa bio ako kao nasljednik mog oca koji je ujedno zastupao moju širu obitelj, nastavim braniti interes svih gore navedenih. Interes i mene kao gradonačelnika je da se što prije riješi problem ninske ciglane jer je sadašnje stanje opasno za ljude i okoliš, te narušava, u onakvom ruiniranom stanju, vizuru grada i njegove okolice.

Za bivšu Ciglanu podnijeli ste zahtjev za povrat, a za vojarnu Šepurine suosnivač ste firme koja je želi. Zašto i kod pitanja Šepurina ne zastupate mišljenje za povrat bivšim vlasnicima?

- Isti odgovor kao na prethodno pitanje. Moj stav je prije svega riješiti privatno vlasništvo, u što se možete uvjeriti u odvjetničkom uredu koji Vas zastupa. Isti sam stav zauzeo i na Skupštini dioničkog društva, te upozorio na taj neriješeni problem.

Koliko je posljednjih pet godina Grad poslovao s tvrtkom Matras koje ste Vi vlasnik? Koliko je novaca iz Proračuna uplaćeno na račun tvrtke Matras?

- Vlasnik tvrtke „Matras" je moj sin Ante Ćurko. Niti Grad Nin, niti komunalno poduzeće u vlasništvu Grada Nina u ovih 5 godina mog mandata nije poslovao s tvrtkom „Matras", tako da iz ovog Gradskog Proračuna niti jedna lipa nije uplaćena na račun tvrtke „Matras". Poštovani sugrađane, tvrtka Matras zapošljava preko 40 djelatnika, uplaćuje u Proračun Grada doprinose, uredno plaća komunalnu naknadu itd... Ovom gradu je potrebno davati, a ne oduzimati, stoga mi je drago što ste primjetili strojeve i ljude tvrtke „Matras" na nekim izvedenim radovima u Ninu, a to je doprinos tvrtke „Matras" Ninu, tj. donacija u izvođenju radova i korištenju strojeva i ljudi koja se ne naplaćuje. A Vi se upitajte što ste Vi pružili ovom gradu i na koji ste način doprinijeli njegovom razvoju.  

Nije točno da predsjednik gradskog vijeća ima dijagnozu PTSP-a

Poštovani, hoće li ikad Nin odvajati svoje studente i stipendirati preddiplomce bez obzira na smjer, a diplomce diskriminirati i stipendirati samo deficitarne struke kao što se to radi u Vrsima?

- Grad Nin nije upoznat s načinom sufinanciranja studenata s područja lokalne samouprave Općine Vrsi, no već godinama sukladno jednakim kriterijima koji su transparentni za građane, sufinancira sve svoje zainteresirane studente bez obzira na struku i fazu školovanja do koje su došli.

Smatrate li da je Vaša vlast vjerodostojna ako predsjednik Gradskog vijeća ostvaruje mirovinu na temelju potvrde o oboljenju od PTSP-a?

- Nije točno da predsjednik gradskog vijeća ima dijagnozu PTSP-a, a što je vrlo lako dokazivo. Pozivam cijenjenog sugrađana da nazoči jednoj od sjednica gradskog vijeća Grada Nina, te se uvjeri kako i na koji način predsjednik Vijeća Davor Ćurjurić vodi sjednice. Ja kao gradonačelnik poželio bi svakom drugom gradonačelniku imati predsjednika Vijeća kao što je ovaj naš!

Kada ćete dovesti u Nin ured za izdavanje građevinskih dozvola? Morate se za to izboriti, jer bi to bio vjetar u leđa našem Ninu, a i okolici...

- Na naš zahtjev Županijska skupština Zadarske Županije donijela je odluku kojom se Ninu odobrava otvaranje Područnog ureda za izdavanje Rješenja o uvjetima građenja. Grad je osigurao i prostor i uvjete, no pojavio se problem zapošljavanja adekvatnog kadra koji je nažalost deficitaran i to je bio jedini razlog zašto ured do sada nije otvoren. No, dolazak recesije smanjio je broj zahtjeva za izdavanje Rješenja o uvjetima građenja, no mi ćemo i dalje ustrajati na tome da navedeni ured u Ninu i profunkcionira.

 HVALA SUGRAĐANIMA ŠTO SU ME PODRŽALI

Bravo, Emile, preporodio si Nin, samo naprijed. Pozdrav!

- Hvala svim mojim sugrađanima što su me podržali u mom radu, mojim idejama, te što su svojim angažiranjem u uređenju vlastitih fasada, dvorišta, konzultacijama u gradskoj upravi - zbog zaštićene povijesne jezgre doprinijeli da je Nin dobio sve ove prestižne nagrade - Plavi cvijet za kontinuiran razvoj kulturnog turizma, Nagradu Turističke zajednice zadarske županije za najuređeniji grad do 3.000 stanovnika, Plavi cvijet sa srebrnim predznakom za najuređeniji grad u kategoriji do 3.000 stanovnika, nagradu za najbolji suvenir ninske solane, nagradu za najuređeniji gradski park - tematski park Petra Zoranića u središtu povijesne jezgre, nagradu za najbolji ugostiteljski objekt s autohtonom arhitekturom,  Zlatni interstas, Nagrada F.E.S.T. - Udruge europskih turističkih novinara sa sjedištem u Rimu gradonačelniku Nina kao pojedincu zaslužnom za poseban doprinos razvoj i promicanje turizma u destinaciji, Europska destinacija izvrsnosti - Eden...

NAČELNICA OPĆINE VRSI NE SHVAĆA KOLIKU ĆE ŠTETU NANIJETI SVOJIM SUMJEŠTANIMA

- Na žalost ili na sreću ja nisam taj koji o tome odlučuje. Granice lokalnih samouprava određuju se posebnim zakonom. U Vrsima imam jako puno prijatelja koje sam upoznao upravo za vrijeme mog prvog mandata, no u zadnje vrijeme antagonizam od strane pojedinaca i vladajućih struktura općine Vrsi prema Ninu - kolijevci hrvatske države, potpuno mi je neshvatljiv. Jedan veliki projekt kao što je sustav kanalizacije ovoga područja Nin - Vrsi - Privlaka, koji je od vitalnog interesa za razvoj i zdravlje stanovništva u sve tri jedinice lokalne samouprave, aktualna načelnica Općine Vrsi bojkotira, te decidirano tvrdi da odustaje od navedenog ne shvaćajući koliku će štetu nanijeti svojim sumještanima, a možda i cijelom ovom području. Kompletan projekt se nominira prema strukturnim fondovima EU, koja sufinancira Projekt a 70% sredstava, a ostatak se dijeli na Jedinicu lokalne samouprave, Hrvatske vode i Vladu RH. Ono što je najtragičnije je što sprječava katastarsko snimanje mreže, potrebno za izradu projektne dokumentacije na području Općine Vrsi koju u cijelosti financiraju Hrvatske vode u vrijednosti od 7.200.000,00 kuna bez PDV-a.

Nadalje, napomenuo bih da se u vremenu dok su Vrsi teritorijalno pripadale Gradu Ninu, u to veliko područje lokalne samouprave puno više se ulagalo nego se iz njega uprihodovalo u gradski proračun.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno

Komentari

Slika korisnika lavanda
da bi čovjek riječ rekao! možda sve i nije baš,baš tako kako gospodin priča, ali i s tom zadrškom vidi se da Nin ide naprijed u svakom pogledu. živim u Vrsima gdje bi odgovor na svako od ovih pitanja bio dijametralno suprotan od odgovora gospodina Ćurka. da ne govorimo o planovima kojih nema, koncesijama koje mogu platiti samo rođaci i pristaše, nezakonitih natječaja za stipendije, blokada tekućih računa bez mogućnosti razgovora i dogovora, nezakonitog otkaza ocu troje djece, pa sve do volontiranja za 5.000,00kuna. prestrašno. vidi se da u Ninu načelnik ne volontira nego se potpuno posvetio gradu kojem je na čelu, a o načelnici i njenim vrlinama ne može čovjek napisati ama baš ništa dobro. žalosno je samo što je vrijedne i poštene ljude okrenula jedne protiv drugih, umjesto da mjesto ujedini i da se ide naprijed, jer Vrsi imaju potencijala. samo, Vrsima treba sluga, a ne loš gospodar.