Mislili i na stare i na one koji će se tek roditi

Slika korisnika admin
Branko BOŽIĆ

Općina Privlaka ove će godine iz proračuna teškog 11.850.000 kuna za potrebe u kulturi, socijali, predškolskom odgoju te sportu i rekreaciji izdvojiti 2.459.000 kuna, što je iznos identičan onom lanjske 2016 godine. Na tom tragu za javne potrebe u kulturi osigurano je 340.000 kuna.

KUD Privlaka dobit će 50.000 kuna, ženska klapa Libar 40.000 kuna te župni ured Rođenja Blažene Djevice Marije 20.000 kuna. Na konto Turističke zajednice Privlaka uplatit će se 110.000 kuna, koje će se upotrijebiti na ime ljetnih kulturnih događanja. Dan općine popratit će se s 15.000 kuna, božićno uređenje mjesta S 25.000 kuna, dok će se ljetne fešte s kulturnim prizvukom i ljetna smotra folklora poduprijeti s 65.000 kuna. Karnevalska će se događanja dobiti 15.000 kuna.

Socijalnoj zaštiti i skrbi te predškolskom odgoju namijenjeno je 1.657.000 kuna. Od toga će se u vidu pomoći siromašnim obiteljima transferirati 128.000 kuna, na stipendije i školarine studenata i srednjoškolaca otići će 150.000 kuna, na učeničke pokaze 100.000 kuna a za naknade za novorođenčad 60.000 kuna. Za nagrade uspješnim učenicima i studentima odvojit će se 10.000 kuna.

Obitelji i građani bit će poduprijeti s jednokratnom novčanom pomoći u iznosu od 58.000 kuna, dok će se nabavke udžbenika popratiti sa 70.000 kuna. Na pomoć novorođenčadi odvojit će se 60.000 kuna, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola popratit će se s 100.000 kuna, stipendije studentima 150.000 kuna, tekuće donacije građanima 5.000 kuna.

Aktiv DDK Privlaka dobit će 20.000 kuna, udruga žena Privlački leut 10.000, udruga za promicanje privlačkih posebnosti Šijavoga 10.000, te 20.000 kuna ostale udruge. Tekuće donacije zadarskom Crvenom križu iznosit će 10.000 kuna, civilna zaštita i GSS dobit će 15.000 kuna, dok će se prema protupožarnoj zaštiti usmjeriti 230.000 kuna.

Udruga vinara općine Privlaka dobit će 10.000 kuna, a Udruga slijepih Zadarske županije 3.000 kuna. Rad i djelovanje političkih stranaka poduprijet će se sa 22.000 kuna, dok će na ime naknada općinskih vijećnika biti isplaćeno 26.400 kuna. Dječji vrtić Sabunić u ovoj godini moći će računati na iznos od 390.000 kuna, od čega će se 308.400 kuna izdvojiti na plaće zaposlenika.

Prema sportu i rekreaciji će se transferirati 462.000 kuna, od čega će seniori NK Sabunjar dobiti najviše, 260.000 kuna, a nogometni veterani istog tog kluba 16.000 kuna. Za održavanje sportskih objekata platit će se 100.000 kuna, a na konto Šahovskog kluba SV. Vid 45.000 kuna. SRD Morski konjić poduprijet će se sa 10.000 kuna, a Košarkaški klub Sabunjar sa 15.000 kuna. Ostale udruge u sportu dobit će potporu u iznosu od 10.000 kuna, dok će se na ime naknada sportaša amatera uplatiti 6.000 kuna.

Za subvencije u poljoprivredi, i to prvenstveno za nabavku sadnog materijala maslina, vinove loze i raznih voćaka te na stručna predavanja glede sadnje, prehrane i uzgoja tog istog materijala, usmjerit će se iz ovogodišnjeg proračunskog kolača 100.000 kuna.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno