PROSVJEDNI SKUP Dosta nam je što smo zadnjih 40 godina lokacija na kojoj se odlaže otpad!

Slika korisnika mkvanja
Mladi stali u obranu svog kraja
Naš plan je unutar zakonskih mogućnosti raditi sve što možemo da spriječimo projekt. Očekujemo od Ministarstva graditeljstva da odbaci bilo koju mogućnost ikakve gradnje jer je u UPU Bravar i županijskom prostornom planu izričito navedena mogućnost izgradnje samo onih sadržaja koji ne izazivaju zagađenje okoliša, kazao je Šime Šimurina
Mještani se boje da će se ugroziti rijeka Zrmanja

Apel za rijeku Zrmanju, Velebit i Novigradsko more te  najava prosvjednog skupa "5 do 12 za Zrmanju" koji će se ove nedjelje  održati na području nekadašnje tvornice Glinice, ispred bivše Tvornice  hidrauličnih cilindara iznad Obrovca, u vrlo kratkom roku proširili su se  društevnim mrežama i putem medija pridobili veliku podršku stanovnika Zadarske županije, al ii cijele Hrvatske.

Uspjeli osvijestiti sugrađane i lokalnu samoupravu

Zajedničko i apelu i prosvjedu je iskazivanja nezadovoljstva i zabrinutosti, većinom mladog lokalnog stanovništva, zbog planirane gradnje  tvornice za preradu otpadnog grita iz brodogradilišta, investitora GRIT  INTER doo, Zagreb, a koji bi se trebao napraviti u Zatonu Obrovačkom, u  Općini Jasenice, u kojoj već leži odložen i nezbrinut opasni otpad.

Među njima je Šime Šimurina, koji  je informaciju o potencijalnom postrojenju primijetio u članku na jednom portalu u srpnju 2018. u kojem  je pisalo kako će postrojenje zbrinuti "crno brdo" iz Biljana Donjih, gdje  je bila navedena i cijena za preradu i transport itd. Informacija o izlaganju i javnoj raspravi o studiji utjecaja doznao je na sam dan javne rasprave od prijatelja koji radi u Županiji te je bio jedina osoba (pravna i fizička) od strane javnosti na javnoj raspravi.

- Sve je bilo održano u tajnosti i nitko za navedeno nije znao. Uspjeli  smo podignuti svijest sugrađana, potom i lokalne samouprave. Grad  Obrovac je iskazao svoje nezadovoljstvo i poslao službene primjedbe na  studiju utjecaja na okoliš, a Općina Jasenice je kao član povjerenstva istaknula izdvojeno negativno mišljenje na studiju utjecaja na okoliš odnosno na izdavanje okolišne dozvole. Ostalo je na Zadarskoj županiji i  Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, kazao je Šimurina. Zadarski list  je zatražio očitovanje o navedenoj temi od Zadarske županije, no do dana objave ovog članka nismo dobili nikakav odgovor.

"Jadral" je tek djelomično saniran

Kako nam je nadalje pojasnio Šimurina, tvornica glinice "Jadral" je  djelomično sanirana. Ostali su bazeni u kojima se nalazi 1,3 milijuna tona crvenoga mulja, te 630 tisuća kubnih metara lužnate vode (ph od 10  do 11).

- Ta je voda opasna za život ljudi, jer kada bi dno bazena puklo, ona bi  procurila u okoliš i dospjela u Zrmanju te izazvala pravu ekološku katastrofu, pojasnio je naglasivši se mladi ovog kraja, usprkos svemu navedenom i ogromnim ratnim devastacijama, trude tu i opstati baveći se  stočarstvom i turizmom.

Od Ministarstva zaštite okoliša i energetike Šimurina očekuje da odbaci Studiju utjecaja na okoliš izgradnje postrojenja za recikliranje otpadnog grita iz brodogradnje i ocjeni je neprihvatljivom za okoliš, od inspekcije zaštite okoliša traži da kazni sve subjekte koji su odgovorni za  nezakonito odlaganje otpada tj. one koji su proizveli otpad, prevezli ga i  odložili na nezakonito mjesto i nisu ovlašteni za navedene djelatnosti.

- Naš plan je unutar zakonskih mogućnosti raditi sve što možemo da  spriječimo projekt. Očekujemo od Ministarstva graditeljstva da odbaci  mogućnost ikakve gradnje jer je u UPU Bravar i županijskom prostornom planu izričito navedena mogućnost izgradnje samo onih sadržaja  koji ne izazivaju zagađenje okoliša, uz mogućnost gradnje solarnih elektrana kao isključivih ili osnovnih sadržaja zone ili u kombinaciji s drugim  sličnim sadržajima, kazao je Šimurina dodavši kako su svi dosadašnji  postupci investitora kao i namjena postrojenja u suprotnosti za Zakonom o gradnji, zaštiti okoliša, održivom gospodarenju otpadom, Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima  rada za odlagališta otpada....

Zrmanja prva  na "udaru" opasnog otpada

Šimurina je napomenuo kako ovo postrojenje, kao i ovakva vrsta  opasnog otpada prvenstveno utječe na zdravlje ljudi (raspršivanje zrakom, otpadne vode), a tek onda na rijeku Zrmanju kao otvoreni vodotok,  rezervoar pitke vode i područje u kojem žive posebno zaštićene vrste te  park prirode Velebit. Sve to udaljeno je nekoliko desetaka metara od potencijalnog postrojenja i mjesta na kojem je nezakonito odložen opasni  otpad.

- Ne znamo koliko vreće opasnog otpada tu stoje, prema riječima investitora navodno "već tri godine". Ako toliko stoje, a već su pokidane  vjetrom, u kakvom će stanju biti za pola godine ili dvije?! Dosta nam je  da smo zadnjih 40 godina lokacija na kojoj se odlaže svakojaki otpad i  pokušat ćemo spriječiti svakog tko  nas i ubuduće bude htio tretirati kao  smetlište, kazao je Šimurina.

Ugrožen je najprije grad Obrovac, nastavio je, a i sva ostala mjesta u  koja olujna bura koja puše s udarima do 260 km/h može dobaciti mikročestice otrova (azbest, tributilin,...) koji se nalaze u mješavini otpadnog grita. Udisaj čestica s visokom vjerovatnošću dovodi do raka pluća,  azbestoze. Zato se u Facebook grupi "Zaštitimo Zrmanju, Velebit i Novigradsko more" okupio veliki broj većinom mladih ljudi koji žive u tom  kraju (inicijative građana grada Obrovca, Zatona Obrovačkog, Jasenica,  Maslenice, Rovanjske, Bilišana, Zelengrada, Kruševa, Ribnice, Karina  Gornjeg, Karina Donjeg, Pridrage, Paljuva, Novigrada, Podgradine, Posedarja, Ždrila....), onih koji su rodom iz ovih krajeva te ljudi koji tu imaju  svoje vikendice.

- Facebook nam je koristio kao medij za informiranje o navedenom.  Manja grupa, većinom visokoobrazovanih koji dobro poznaju tematiku  građenja, gospodarenja otpadom, zaštite okoliša i slično, uhvatia se u  "koštac" s borbom protiv nezakonitog odlaganja opasnog otpada i izgradnje postrojenja za recikliranje otpadnog grita iz brodogradnje, kazao je  Šimurina i dodao kako su kontaktirali i Ured predsjednice RH koji je zatražio očitovanje Ministra zaštite okoliša i energetike o nevedenim nepravilnostima.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike: U tijeku je ispitni  postupak!

Zadarski list upit je poslao i Ministarstvu zaštite okoliša i energetike iz  kojeg nam je stigao odgovor kako je savjetodavno stručno povjerenstvo  u postupku procjene utjecaja na okoliš postrojenja za recikliranje otpadnog grita iz brodogradnje na k.č. 121/266 k.o. Zaton Obrovački, Općina  Jasenice donijelo na svojoj 2. sjednici mišljenje o prihvatljivosti navedenog zahvata za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa  praćenja stanja okoliša.

 - Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša u tijeku je ispitni postupak u kojem  je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dužno razmotriti studiju utjecaja na okoliš i mišljenje Povjerenstva kao i sve primjedbe, prijedloge i  mišljenja zainteresirane javnosti pristigle tijekom javne rasprave. Tek po  okončanju navedenog postupka, Ministarstvo će donijeti Odluku o kojoj  će javnost biti informirana jer će nacrt odluke biti objavljen na mrežnim  stranicama Ministarstva, stoji u odgovoru.

Dalje u odgovoru stoji kako je inspekcija zaštite okoliša u siječnju  2019. godine obavila inspekcijski nadzor na lokaciji bivše tvornice hidrauličnih cilindara u Obrovcu povodom anonimne prijave.

- U vrijeme nadzora na lokaciji se nisu odvijale nikakve aktivnosti. Pregledom okoliša s vanjske strane ograde uočeno je da se uz samu zgradu  tvornice, s istočne strane, nalaze tzv. "jumbo" vreće napunjene materijalom. Kako se za vrijeme nadzora iz zatečenog stanja nije moglo utvrditi  tko je posjednik tog materijala, inspekcija je od vlasnika zemljišta zatražila očitovanje o istom. Vlasnik zemljišta se na upit inspekcije očitovao da se radi o materijalu koji je na predmetnu lokaciju uskladišten na  zahtjev druge pravne osobe od koje je inspekcija zatražila pisano očitovanje s detaljnom specifikacijom materijala, točnom količinom, porijeklom, namjenom i od koga je preuzet. Do trenutka pisanja ovog odgovora inspekcija nije zaprimila očitovanje od tvrtke. Daljnji inspekcijski postupak je u tijeku, odgovor je Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Ocjena: 
Prosječno: 4.7 (3 glasova)