Napraviti novu kategorizaciju otoka s realnim indeksom razvijenosti

Slika korisnika admin
Autor: 
Andrina LUIĆ

Otočni sabor - udruga za razvitak hrvatskih otoka, smatra da postojeći Zakon o otocima nije u skladu sa zakonodavstvom EU. Vijeće Otočnog sabora smatra da je obveza Republike Hrvatske kao članice EU da se Zakon o otocima uskladi sa Direktivom Vijeća EU o posebnim porezima kao kompenzacija za prirodne nedostatke i trajne demografske poteškoće kao i donesenom Rezolucijom Europskog parlamenta o posebnoj situaciji otoka. Zakon o otocima mora biti krovni zakon i u njemu se mora napraviti nova kategorizacija otoka sa realnim indeksom razvijenosti, a ne da su svi otoci visoko razvijeni, najvažniji je zaključak sjednice Vijeća Otočnog sabora, koje je jučer održano u Grohotama na Šolti.

Na sjednici se raspravljalo o izmjenama Zakona o otocima (izvještaj predstavnika Otočnog Sabora u radnoj skupini), provedbi u praksi Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, o Zakonu o koncesijama koji na dnevnom redu sjednice Hrvatskog sabora (drugo njegovo čitanje), izvještaju o radu Otočnog sabora za 2016 i pripremi godišnjeg Sabora Otočnog sabora.

Temeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, istaknuli su, Agencija za obalni linijski pomorski promet raspisuje nove javne natječaje za dodjelu prava na obavljanje javne usluge javnog prijevoza na državnim linijama. Vijeće Otočnog sabora traži da kroz provedbu natječaja na državnim linijama ne dolazi do smanjenja prava korisnika temeljem sadašnjih natječaja. Otočni sabor će i svim klubovima u Hrvatskom saboru poslati svoj prijedlog Zakona o koncesijama, kojim traži da se uvaži posebnost pomorskog dobra kao jedinog općeg dobra u Republici Hrvatskoj, te da se članovima lokalne i područne samouprave omogući sudjelovanje u pripremnim radnjama prilikom postupka za davanje koncesija na pomorskom dobru, kao i sudjelovanje u samom postupku donošenja Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru Republike Hrvatske.

Donesene su i druge odluke vezane za aktivnosti Otočnog sabora, kako bi se uzduž svih hrvatskih otoka i priobalja pokrenule aktivnosti vezane za održivi razvoj otoka, ističe se u priopćenju.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno