Pripravni za lov na EU fondove

Slika korisnika admin
inkubator
Razvojna agencija uz Poduzetnički inkubator

Razvojna agencija Zadarske županije spremno dočekuje natječaje iz EU pretpristupnih fondova, glasio bi najkraći odgovor Sanje Peričić direktorice Razvojne agencije Zadarske županije na pitanje koje ovih mjeseci interesira mnoge gospodarstvenike.

 S ciljem što efikasnijeg povlačenja raspoloživih sredstava u Agenciji formiraju bazu projektnih ideja, uspostavljaju mrežu partnerstva s domaćim i stranim partnerima te kontinuirano prate tijek otvaranja natječaja na koje se mogu prijaviti Razvojna agencija ili jedinice lokalne samouprave.

- Prema neslužbenim najavama intenzivnije otvaranje natječaja kroz koje će Zadarska županija moći prijavljivati projekte očekuje se krajem godine, kaže Peričić.

IPA u pet komponenti

Puno je lutanja domaćih zainteresiranih subjekata, od pesimizma u smislu da nemaju nikakve mogućnosti doći do sredstava, do pretjeranog optimizma i očekivanja u kojima se misli da se baš za sve mogu dobiti EU sredstva?

- Hrvatska kao zemlja kandidat za članstvo u EU koristi Instrument za pomoć u pretpristupnom razdoblju (IPA) koja se sastoji od pet komponenata: (1) pomoć u tranziciji i jačanje institucija, (2) regionalna i prekogranična suradnja, (3) regionalni razvoj - promet, zaštita okoliša, regionalna konkurentnost (4) razvoj ljudskih potencijala i (5) ruralni razvoj i zamjenjuje dosadašnje instrumente PHARE, ISPA i SAPARD koji su u fazi provedbe.

Kakvi programi prekogranične suradnje o kojoj se puno govori su nam na raspolaganju?

- IPA program prekogranične suradnje obuhvaća:

programe prekogranične suradnje sa zemljama potencijalnim kandidatkinjama

Program Hrvatska - Bosna i Hercegovina

Program Hrvatska - Srbija

Program Hrvatska - Crna Gora

programe prekogranične suradnje sa zemljama članicama:

Program Slovenija - Hrvatska

Program Mađarska - Hrvatska

Program Jadranske prekogranične suradnje

Zadarska županija se nalazi u prihvatljivom području programa Jadranske prekogranične suradnje što znači da može prijavljivati projekte zajedno s partnerima iz Italije, Slovenije, Grčke, Crne Gore i Albanije te u prihvatljivom području programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina.

Transnacionalna suradnja

U novoj Financijskoj perspektivi EU (2007-2013), dosadašnja transnacionalna suradnja koja se provodila u obliku CADSES-a podijelila se na dva područja: "Central Europe Programme" (CENTRAL) i "South East European Space" (SEES). Hrvatska je uključena u SEES uz Albaniju, Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Rumunjsku, Makedoniju, Grčku, Mađarsku, Srbiju, Crnu Goru, Slovačku, Sloveniju, Moldaviju i dio Italije, Turske i Ukrajine.

Također, Hrvatska sudjeluje i u transnacionalnom Mediterranean (MED) programu koji je usmjeren na jačanje konkurentnosti područja Mediterana u cilju promicanja razvoja i zapošljavanja za sljedeće generacije te promicanje teritorijalne povezanosti i zaštite okoliša u logici održivog razvoja za koji je Razvojna agencija Zadarske županije  poslala predprijavu za projekt In tour.

Regionalni razvoj

- Osim programa prekogranične suradnje Zadarska županija može računati i na ostale komponente iz IPA-e, a posebno na komponentu regionalnog razvoja u sklopu koje će između ostalog, naši gradovi i općine moći prijavljivati projekte za poslovnu i turističku infrastrukturu. Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007. - 2009. predstavlja osnovu za korištenje pretpristupne pomoći EU u svrhu postizanja strateškog prioriteta, odnosno promicanja socijalne i ekonomske kohezije u Hrvatskoj temeljem poboljšane sveopće konkurentnosti.

Kroz komponentu ruralnog razvoja IPARD između ostalih će se i poljoprivrednici moći natjecati za određena sredstva. IPARD predstavlja nastavak SAPARD programa.  Projekti koje će poljoprivrednici moći prijavljivati određeni su operativnim programom i moraju se sufinancirati u iznosu do 50 % ukupne vrijednosti. Također će i jedinice lokalne samouprave s brojem stanovnika do 10 000 stanovnika moći prijavljivati određene projekte.

Sudjelujući u PHARE programu, stekli smo sve institucionalne kapacitete potrebne za kvalitetno programiranje, implementaciju i monitoring projekata prihvatljivih za financiranje od strane Europske komisije.

Naravno Sanju Peričić upitali smo u čemu je uloga Razvojne agencije u svemu tome?

- Razvojna agencija Zadarske županije pruža sve informacije o pretpristupnim i drugim fondovima i programima EU, pomaže u izradi projektnih prijedloga od početne ideje pa sve do konkretnog ispunjavanja projektne dokumentacije u skladu s uputama pojedinog natječaja, a također vrši i savjetovanje u implementaciji projekta prema procedurama EU i pomaže u pripremi propisanih financijskih izvješća.

Jadranski prekogranični programi

Opći cilj programa Jadranske prekogranične suradnje je jačanje mogućnosti održivog razvoja jadranske regije usklađenom strategijom djelovanja među partnerima s prihvatljivih područja, a prioriteti ovog programa su: (1) gospodarska, društvena i institucionalna suradnja, (2) prirodna i kulturna bogatstva i sprječavanje rizika, (3) pristupačnost i mreže, (4) tehnička pomoć. Vrijednost programa u periodu 2007. - 2009. iznosi 106,495,626.00 eura, a ukupno trajanje programa je od 2007. - 2013. godine.

Prekogranični program Hrvatska - BiH

U prekograničnom programu Hrvatska - Bosna i Hercegovina cilj je potaknuti kreiranje prekograničnih mreža i partnerstava i razvoj zajedničkih prekograničnih djelatnosti sa svrhom oživljavanja privrede, zaštita prirode i okoliša i povećanje socijalne kohezije programskog područja, a prioriteti obuhvaćaju: (1) stvaranje zajedničkog privrednog prostora, (2) poboljšana kvaliteta života i socijalna kohezija (3) tehnička pomoć.

Vrijednost programa u periodu 2006. - 2009. iznosi 7,058,823.00 eura, a ukupno trajanje programa je od 2007. - 2013. godine.

 

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno