Kolanu potrebni uredi suda i katastra

Slika korisnika admin
Josip PORTADA
Otvaranje ureda za Kolan je povijesni događaj

U Kolanu je  počeo s radom ured zemljišno-knjižnog odjela  Općinskog suda u Pagu te  ured katastra što mnogi u  Kolanu smatraju povijesnim  trenutkom za općinu Kolan.  Naime, prvi put stanovnici  ove općine ne moraju radi  sređivanja zemljišnih i katastarskih upisa dolaziti u  Pag. Uredi su otvoreni nakon višegodišnjih priprema i  pregovora predstavnika  Općine Kolan s nadležnim  državnim institucijama, a otvoreni su zbog upisa nekretnina na području Kolanjskog polja. 

- Ovo je završni čin jednog  od najvažnijih poslova na  našem prostoru od osnutka  Općine Kolan. Nakon više  od dvije godine tijekom kojih su u potpunosti završeni  poslovi terenskog obilježavanja i označavanja  svih parcela na prostoru Kolanjskog polja te nakon izvršenog zračnog snimanja u  novouređenim prostorima  suda i katastra u Kolanu  počet će izlaganje i upisivanje vlasništva nad označenim parcelama, rekao je  Josip Zubović, načelnik  Općine Kolan.

Pet milijuna kuna vrijedan  projekt

Predviđa se da će posao  uređenja knjiga za Kolanjsko polje trajati oko dvije  godine. No u Kolanu smatraju da bi i nakon upisa  Kolanjskog polja zemljišno-knjižni ured i katastar trebali ostati u Kolanu, a  Općina Kolan će na tome  sigurno raditi. U izmjeru Kolanjskog polja površine 300  hektara i u uređenje prostora  suda i katastra uloženo je  oko pet milijuna kuna, a taj  je projekt uz Općinu Kolan  financirala i Vlada RH. Zubović smatra da je posao  izmjere Kolanjskog polja i  upis vlasništva bio nužan. 

- Katastarske karte i upisi  u zemljišne knjige za prostor  Kolanjskog polja bile su u  jako lošem i neažuriranom  stanju i to je bila prepreka  bilo kakvom ozbiljnijem  zahvatu ili poljoprivrednom  napretku, rekao je Zubović. 

Katastarska izmjera i otvaranje ureda suda i katastra  je dio velikog projekta  oživljavanja Kolanjskog polja, koje je, uz Novaljsko  polje, stoljećima bilo temelj  poljoprivredne proizvodnje  na zapadnom dijelu otoka  Paga.

  Oživljavanju poljoprivrede

- Poljoprivreda i stočarstvo su oduvijek bili temeljni  način života i opstanka na  ovim prostorima, a u Kolanu  se svi dobro sjećaju da je  Kolanjsko polje bilo prekriveno vinogradima i uvijek je  bilo prepuno grožđa, proizvodilo se vino, prošek i rakija  i to želimo obnoviti, rekao je  Zubović.

Zubović je naveo da je  upis vlasništva na parcelama  u Kolanjskom polju najznačajniji korak u oživljavanju poljoprivredne proizvodnje u Općini Kolan, no  planiraju se i drugi projekti.  Nakon upisa vlasništva izgradit će se sustav navodnjavanja, a u taj projekt  uložit će se 6.800.000 kuna.

- Projektom navodnjavanja omogućit će se obrađivanje Kolanjskog polja. S prvom količinom sredstava  provest će se prva faza izgradnje bazena i postavljanje sustava cjevovoda, hidranti i drugo definirano  projektom. Nadam se da će  to u našim ljudima probuditi  želju za kvalitetnijim bavljenjem poljoprivredom jer  smo svjesni da poljoprivreda  i stočarstvo idu zajedno uz  turizam i da će naša proizvodnja ekoloških i vrhunskih proizvoda obogatiti  našu turističku ponudu, rekao je Zubović.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno