PRODAJA TERENA Ministarstvo uprave provjerava zakonitost sjednice Gradskog vijeća Obrovca!

Slika korisnika mkvanja
Nakon što su oporbeni vijećnici poslali zahtjev za nadzorom
Nakon što Ministarstvo zaprimi traženu dokumentaciju i ocijeni sve okolnosti konkretnog predmeta, postupit će sukladno svojim ovlastima utvrđenim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, stoji u odgovoru Ministarstva
Zadarski list/Arhiva
Vijećnici HSLS-a spornom smatraju odluku o prodaji građevinskog zemljišta u Mekoj Dragi

Nakon što su vijećnici HSLS-a poslali zahtjev za »upravnim nadzorom nad zakonitošću općih akata donesenih protivno odredbama Zakona, Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Obrovca«, Ministarstvo uprave provest će kontrolu regularnosti zadnje sjednice Gradskog vijeća Obrovca!
Podsjetimo, vijećnici su zahtjev uputili smatrajući da su odluke donesene na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća nezakonite, a od iznimne su važnosti za život Obrovčana, osobito ona o prodaji vrijednog građevinskog zemljišta u Mekoj Dragi. U zahtjevu stoga ističu nezakonitost općih akata izglasanih na sjednici Gradskog vijeća Obrovca 13. kolovoza i to zbog »proceduralnih propusta koji izravno utječu na zakonitost donesenih odluka po sljedećim točkama, a to su: zloupotreba instituta hitnosti u postupku donošenja općih akata - uskrata cjelokupne dokumentacije koja se odnosi na predmet odlučivanja, propuštanje javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnosti te zloupotreba ovlasti u imovinskom cenzusu pri otuđivanju, odnosno stjecanju«, kako nam je kazao HSLS-ov vijećnik Marko Klanac.

Zatražili dokumentaciju

Od Ministaarstva uprave stoga smo zatražili odgovor hoće li postupiti po zahtjevu oporbe za nadzorom sjednice Gradskog vijeća Obrovca, a evo što su nam oni naveli:
- Slijedom Vašeg upita vezano uz provođenje nadzora nad aktima donesenim na sjednici Gradskog vijeća Grada Obrovca, obavještavamo Vas da je Ministarstvo uprave, sukladno svome zakonom utvrđenom djelokrugu i uobičajenoj praksi, od predsjednika Gradskog vijeća Grada Obrovca zatražilo dostavu očitovanja na navode iz podnesene predstavke te relevantne dokumentacije koja se smatra bitnom u odnosu na predmet. Nakon što Ministarstvo zaprimi traženu dokumentaciju i ocijeni sve okolnosti konkretnog predmeta, postupit će sukladno svojim ovlastima utvrđenim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - stoji u odgovoru Ministarstva.
Naime, vijećnici su u prijavi naveli kako su predložene odluke važne za život građana grada Obrovca prije čijeg donošenja se trebala primijeniti redovna procedura:

U pozivu samo jedna točka dnevnog reda

- Ovako su vijećnici ostali uskraćeni za prethodnu pripremu za argumentiranu raspravu i donošenje ispravne odluke. Predlagatelj nije obrazložio niti dokazao koju to »znatniju štetu« Grad Obrovac trpi, odnosno koji su to opravdani razlozi da se odluka mora donijeti po hitnom postupku, a ne u redovitoj proceduri. Stoga tvrdimo da se u slučaju donošenja ovog Zaključka zloupotrijebio institut hitnog postupka u donošenju općih akata kako bi se izbjeglo propitivanje ili osporavanje vijećnika u vezi zakonitosti predloženog zaključka. Pored toga, predlagatelj pri donošenju odluke iz točke 1. dnevnog reda nije, uz prijedlog akta, podnio i odgovarajuću odnosno potrebnu dokumentaciju koja cjelovito omogućuje uvid u sadržaj prijedloga akta, stoji u zahtjevu, uz napomenu da je prilikom rasprave i obrazloženja kod točke dnevnog reda kojom se daje suglasnost gradonačelniku za kupnju nekretnina, vidljivo da je već netko ranije izlicitirao spomenutu nekretninu na dražbi, a da za to prethodno nije imao odluku Gradskog vijeća - naveli su HSLS-ovi vijećnici u prijavi Ministarstvu.
Naime, na redovnu sjednicu Gradskog vijeća 13. kolovoza svi članovi Gradskog vijeća zaprimili su poziv s jednom točkom dnevnog reda, a bila je riječ o prijedlogu zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za kupnju nekretnina na kojima se nalazi autobusni kolodvor Obrovac, kaže Marko Klanac:

Dopuna dnevnog reda

- Međutim, na samoj je sjednici, upozorava se u dopisu Ministarstvu uprave, predložena dopuna dnevnog reda »radi donošenja po hitnom postupku s još tri točke dnevnog reda sljedećeg sadržaja: 2. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti gradonačelniku za provedbu postupka i donošenja odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Obrovca, 3. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima te 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada«. Prilikom donošenja tih odluka, međutim, nije se poštivala procedura, a doneseni akti ni po sadržaju nisu suglasni sa zakonom, navode HSLS-ovi vijećnici, dodajući:
- Što se procedure tiče, dopunjene točke dnevnog reda nemaju značenje hitnosti, da bi se prema odredbama članka 40. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Obrovca, a bez prethodne mogućnosti razmatranja i pripremljene rasprave od strane vijećnika, mogle donositi u hitnom postupku, zakljujučuju vijećnici koji, pak, sada čekaju rezultate nadzora Ministarstva uprave nad ovom sjednicom, odnosno zakonitost donijetih odluka.

 

 

Vijećnici traže uvid u kupoprodajni ugovor

Kako nam je kazao predsjednik Županijskog odbora HSLS-a i obrovački gradski vijećnk, Marko Klanac, u dopisu stečajnog upravitelja vezanog za prodaju građevinskog zemljišta stoji da se dostavlja prijedlog Ugovora o kupoprodaji, međutim predmetni ugovor nije dostavljen uz radni materijal:
- Zbog toga su vijećnicima ostale nepoznate ugovorne odredbe, ime osobe koja je sudjelovala na licitaciji u ime Grada Obrovca, kao i podatak o tome tko je i kada ovlastio određenu osobu sudjelovati na licitaciji u ime Grada Obrovca, navode vijećnici. Klanac nam je već izjavio kako su sigurni da će nadzor Ministarstva uprave pokazati da je zadnja sjednica Gradskog vijeća Obrovca održana mimo zakona i pravnih akata te treba sačekati rezultat kontrole, a nakon što je Ministarstvo već donijelo odluku o provjeri regularnosti zadnje sjednice obrovačkog Gradskog vijeća.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno