Novih 10 mjesta za ovisnike o narkoticima

Slika korisnika admin
psihijatrijska
UV Psihijatrijske bolnice Ugljan razmatralo i prijedlog izmjene i dopune Pravilnika o plaćama

Upravno vijeće Psihijatrijske bolnice Ugljan održalo je sjednicu na kojoj se raspravljalo o prijedlogu izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika, o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u bolnici te o pružanju usluga smještaja i liječenja za 10 osoba s duševnim smetnjama izvan mreže HZZO-a.

Ravnatelj Psihijatrijske bolnice na Ugljanu dr. Darko Labura kazao je da su usvojene izmjene organizacije rada unutar ustanove.

- Prema mojoj inicijativi, Stručno i Upravno vijeće je usvojilo da se produži tretman ovisnika o teškim drogama za desetak osoba unutar bolnice. Ova je inicijativa, također, rezulatat naših zahtjeva, civilnog sektora, kao i osoba u vlasti da se prihvatimo liječenja ovisnika što, naravno, korespondira s otvaranjem detoks jedinice. No mi ne možemo provoditi akutni detoks u smislu liječenja. Ovaj oblik liječenja obuhvatit će ponajprije psihološki tretman koji bi se odvijao kroz jedan do dva mjeseca, kazao je dr. Labura. Pacijente bi prvo pregledao nadležni liječnik, a potom bi se dogovorio prijem u bolnicu.

- Cilj ovakvog pristupa u liječenju je smanjiti ili potpuno ukinuti ovisnost uz primjenu lijeka Subotex tako da ćemo zaobići metadonsku terapiju. Ovaj program bit će realiziran kad se zatvori financijska konstrukcija. Naime, ovakav oblik liječenja zahtijeva nazočnost socijalnih i terapeutskih radnika, liječnika i medicinskih sestara. Stoga ćemo se s ovim programom obratiti HZZO-u da nam dadu odgovarajuću potporu, zaključio je ravnatelj.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno