Odlagalište Diklo ima sve potrebne dozvole

Slika korisnika admin
Za sanaciju odlagališta u Diklu pokušat će se dobiti bespovratna sredstva Fonda za globalni okoliš

Inspekcija Ministarstva zaštite okoliša i prirode izdala je ovih dana rješenja komunalnim poduzećima u Zaprešiću, Pazinu i Trogiru kojima se zabranjuje djelatnost gospodarenja otpadom i odlaganje svih vrsta otpada, a rješenja stupaju na snagu 15. listopada.

Što je s Diklom, upitali smo jučer direktora zadarske Čistoće Tomislava Ćurka.

- Mi u Zadru imamo sve potrebne dozvole, kako one županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, koja vrijedi do 2016. godine, tako i lokacijsku dozvolu za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada u Diklu, kaže Ćurko. Dakle, odlagalište u Diklu ima potrebnu dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, koju pak ovi u Zaprešiću, Pazinu i Trogiru nisu imali, zbog čega su dobili zabranu rada.

- Inspekcijski nadzor na odlagalištima provodi se temeljem odredbi Pravilnika o načinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, a kod nas je taj nadzor obavljen u travnju ove godine. Utvrdili su da je na odlagalištu Diklo sve u redu, da imamo sve potrebne dozvole i da je upravljanje odlagalištem u skladu s propisanim mjerama zaštite koje se provode. Ova odlagališta kojima je rad nedavno zabranjen očito nisu imali te dozvole, kaže Ćurko, ističući kako za sada Zadar, odnosno odlagalište u Diklu može biti mirno sve do konačnog saniranja, odnosno zatvaranja odlagališta u trenutku kada bude gotov Centar za gospodarenje otpadom u Biljanama Donjim.

U zadarskoj Čistoći trenutačno rade na tome kako bi ušli u projekt Fonda za globalni okoliš GEF (Global Environment Facility). Riječ je o nezavisnoj financijskoj organizaciji koja osigurava sredstva zemljama u razvoju za provedbu projekata vezanih za bioraznolikost, klimatske promjene i sl.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno