Pusti ga nek spi

Slika korisnika mkvanja
ČETIRI KANTUNA
Zadarski list/Arhiva
Pušite vitri, o vitri nevera i bonaca.. nosite glas.. bi je jedan put otočki bataljun.. rodi se.. živi je.. i umra za nas..

Zaburavi danas na rat, na onog ća pod škrilon spi. I ne pitaj ga di je bi i ća je lini. Ne pitaj ga. Pusti ga neg spi. Denisa. Milu. Danijela. Dragana. Neka spu. Na otoku svome. Rojenu Škoju. Vidiš da u portu segutra restu svitla ta na dritin ćimpresima. Ka na idrima. Znaš neću ti kazati da san vam se doša pokloniti. Golo srce na dlanu vam nositi. S vami onu trubu minut tišine podiliti. Eto tako proliću lita, dvadeset osan je pasalo. I dira me ona sita. Gorčinon masline i sol se okun cidi.. ni da plačen. Ma eto kad vas se sitin. Gledan kako galeb ka terafermi u mrklini gre. I mislin na vas.. mislin na tebe.. Bi je jedan put bataljun. Bili su ljudi. Postrojeni namo u Kale, Sa svun snagon bodula.. sa snagun mora bure i juga i vire. Mokra lica grizenog potom i soli parili su ka da su od srca samo sačinjeni..parili su Goli. Bi je jedan put otočki bataljun. Kako sićanje boli. Ljut. Lip ka sloboda, ka trabakul na valu. Jači od i jedne nevere.. jači od straja, mižerje jada Onoga.. Jači od Imena svoga. Od brata rojena. Hodi je namo di ga je sudbina nosila, s provon se svojon u tilo dušmansko zabi.. ni svoje ni žali.. ni namo kad su do Poličnika.. arivali.. ni nisu se boduli dali. Tuka se bataljun. I kad ga je u Visočanin raketalo. Na Bokanjcu bombardalo.. kad su komadi mesa čovičjega božjega okolo letili. Nesritni bili.. Ka crveni tići. Mora je bodul stići.. gaziti.. Ići.. Bi je u toj priči... kad glavu čovik ni moga dići. Kad dani su parili dugi dugi.. a noć još duža trajale...... Kad se na nebo beštimalo. Kad se ni znalo oćeš li svanuti ili ćeš otegnuti... ni sta.. provon se naprid gura.Trećega je sičnja one zime kad teklo je caklo ka nika rika, a čovik vika.., a krovi od kuć goreći put senjali. Žena starica je prid pragon ležala.. movila se ni.. četnik je ubi... Namo su u Sovare boduli arivali. I ni dušman ondar proša.. Bataljun Miovila sveca. Bi je namo. Ni bi sam.. bi je namo Sveti Ivan.. ni se da.. Naviga je lip ka čelik... Svuder je grea.. di potriba je ljuta bila.. di dušmanska noga je Rvacku gazila.. palila.. čeljad ubila.. svuder je bataljun bi.. i ni se ničeg ča ućinija je, srami.. kroz Zemunik.. Šariće, Smrdelj na Gradinu.. traži je brod taj svoju sudbinu.... i sad mu je u moždanin ona slika Kraljice Mira.. na deset tondini samo zvonik je sta.. ma ni on ni bataljun ni pa. Ni kad su ga probili.. kad su Milu u Maslinici namo gori mitraljom izrešetali.. Na cesti u kamionu je pa, ma ni sta.. Denisa kad su ubili, kad mu je geler po glave na Glavici Ražovljovoj odni.. namo je bataljun bi.. i idri idri... Ni se da.. ni sta.. Idrija je bataljun s barijakom svojin na vitru raštracanom. Od gozija pokidanon.. S ljubavi u komadin skupljenon... u krvi šivanom. Kroz neveru. Buru crnu. Kroz Pridrage, Novigrada zdraću.. i krvi Danijelovom zagrljenu skraću... kroz fortunale.. Idrija je bataljun i unda kad se činilo da nikog živog nima, da je sve šparilo... Nestalo.. Kad je Dragana ubila na Velebitu mina.. kad činilo se da je bonacalo.. ma kad se samo činilo samo veslao.. Kako ove grobe koje toliko volimo opivati. Kako ta četiri groba oplakati. Četiri groba na škoju sama.. četiri brata lipa ka cviće.. ljubavlju profumana.. Pod čimpret driti ča leže.. Sa vitrima, dugin vitrima mora. Pušite vitri, o vitri nevera i bonaca.. nosite glas.. bi je jedan put otočki bataljun.. rodi se.. živi je.. i umra za nas.. Visoko stoji na Suncu obasjan u povisti škoja.. Rvacke i domovine boja. I zvonidu u gloriji njegovoj sve crikve naše. Luncjaju.. i nikon ga ne daju.. U radosti duša Njegova piva.. Uskrsao je postroj bataljuna.. uskrsla je Riva. Slava tebi grobe Lukoranski, tebi Slava grobe Sutomiški, tebi Saljski grobe tako mladi, tebi grobe Zadra grada.. radi vas Hrvatska postoji.. radi vas postoji nada.. Slava Bogu na visini.. i našoj Domovini. Jesen je jućer na škoju bila. Maslina je jopet posli kiš ovih rodila. I jopet za kočon teko galebi.. nebi li čagod čapali. S mirom sanjara, svami braćo osta san u tišini seve dok niki mulac kamik ni u more hti.. I ja rečen sebi.. Ipak će nas fala vami, ipak će nas biti.

Kategorija: 
Ocjena: 
Prosječno: 3 (2 glasova)