Bibinje - općina s najvećim vitalnim indeksom u Zadarskoj županiji

Slika korisnika admin
Adam VIDAS
Prema Prostornom planu uređenja općine Bibinje, općina je turistička destinacija i zona malog i srednjeg poduzetništva

Razvojna  agencija Zadarske županije ZADRA izradila je nedavno Program razvoja  općine Bibinje. Dokument  je javnosti prezentiran za  nedavnog obilježavanja  Dana općine Bibinje, a sastoji se od analize stanja,  SWOT analize i strategije  razvoja općine.

 U dokumentu se može  naći niz zanimljivih podataka koji govore da općina  Bibinje, prema popisu iz  2011. ima 4.019 stanovnika i sa 311,7 stanovnika po  km2, je općina s najvećom  gustoćom naseljenosti u  Zadarskoj županiji. Vitalni  indeks ili broj živorođenih  na 100 umrlih Zadarske  županije u 2010. godini je  iznosio 101,4, dok je  općina s najvećim vitalnim  indeksom u županiji upravo općina Bibinje, 156,7.

Pozitivni demografski  trend

Razlozi ovog vrlo pozitivnog demografskog trenda vjerojatno leže u pozitivnim životnim uvjetima za  mlade obitelji te većem udjelu ekonomski aktivnih,  mladih ljudi u stanovništvu  općine. Time su Bibinje  primjer općine s pozitivnim  demografskim kretanjima,  što je, svakako, kapital za  budućnost Bibinja. No kad se  govori o gospodarskim preduvjetima, trendovi pokazuju da je broj stanovnika  općine Bibinje u stalnom porastu, kao i to da se radi o  općini s najvišim vitalnim indeksom u županiji.  Međutim, udio aktivnog stanovništva je manji od RH  prosjeka. Mali je broj onih sa  završenom gimnazijom, visokom i višom školom, a  većina zaposlenih Bibinjaca  radi u drugom mjestu stanovanja.

Prema Prostornom planu  uređenja općine Bibinje,  općina je turistička destinacija i zona malog i srednjeg  poduzetništva. Iz toga se  iščitava kao važan preduvjet  gospodarskog razvoja općine  Bibinje razvoj triju gospodarskih grana: poduzetništva,  poljoprivrede i turizma.

Općina ima dva osnovna  pravca razvoja. Jedan je kroz  turizam, a drugi kroz poslovne zone Lonići i Gromica.  Izgradnjom i razvojem zona  dugoročno će se riješiti potrebe poduzetnika za poslovnim prostorom, omogućiti  poduzetnicima poslovno povezivanje, racionalizaciju  poslovanja i zajedničko korištenje pripadajuće infrastrukture. Položaj i poticajno  okružje formula su uspjeha  investicijskog ciklusa Općine  Bibinje.

Područje zadarske urbane  regije

Pri analizi statističkih informacija o tržištu rada područje općine Bibinje usko je  vezano uz gospodarske veze i  dnevne migracije s gradom  Zadrom, zbog čega se područje svrstava u područje  zadarske urbane regije. Ovo  uvelike utječe i na zaposlenost lokalnog stanovništva,  čija je pretežna zaposlenost  zabilježena u Zadru.

Posljednji podaci HGK  Zadar zaključno s mjesecom  veljačom 2012. godine bilježe 74 aktivna poslovna  subjekta registrirana na području općine Bibinje. Svi  poslovni subjekti na području općine Bibinje su mala poduzeća.

U 38 registriranih poduzeća zaposlene su 94 osobe,  čija je prosječna plaća za  2010. godinu bila 3.431 kunu. Od spomenutih tvrtki  najviše ih je registrirano u  području trgovine na veliko i  malo, zatim slijedi građevinarstvo te druge uslužne djelatnosti. Najviše radnika,  njih 19, zaposleno je u poduzeću Tornado Commerce  d.o.o. Prema broju zaposlenika, tvrtku prate Čičvarda  Šindija d.o.o. sa 14 zaposlenih, Bibinjac d.o.o. sa 13  zaposlenih, te Fren d.o.o. i  Blitvenica d.o.o. sa po pet  zaposlenih osoba.

Najveća očekivanja upravo su od planiranih zona poslovno-proizvodne i proizvodno-poslovne namjene. Prvu  skupinu sadržavaju zone Lonići površine 48,28 ha, Sridnjak 24,89 ha i Zgon 0,61  ha. U izgradnji je zona Lonići, a skupinu proizvodno-poslovne namjene čine lokacije Gaženica površine  3,85 ha, Brig 1,80 ha. Zona  Lonići prostire se na 50 hektara zemljišta. Unutar zone  nalazi se 49 parcela s površinama od 3.000 m2 do  39.971 m2 spremnih za prodaju.

Lonići i Gromica

Zona je namijenjena poslovno-proizvodnim djelatnostima. Od ukupno 49 parcela u zoni Lonići zasad je  prodano 26 parcela. Ugovorena vrijednost radova u jednoj od najkonkurentnijih  zona u županiji, koja se nalazi uz Jadransku magistralu  na zapadnom ulazu u Bibinje  iz pravca Zadra, iznosi oko  15 milijuna kuna. Kada ova  prva faza uređenja zone bude  gotova, sve će biti spremno  za početak njihova rada.

-- cijeli tekst pročitajte u tiskanom izdanju Zadarskog lista

Kategorija: 
Tag: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno