Razvoj poljoprivrede i turizma na zdravim osnovama

Slika korisnika admin
Autor: 
Jedan od dobitnika potpore je i Šime Gazić za turističku promidžbu Vrata Velebita

U prostorijama Razvojne agencije Zadarske županije jučer su potpisani Sporazumi kojima se odobravaju potpore Programa poticanja zelenog poduzetništva (PPZP) za pet novih projekata s područja Zadarske županije. Potpore su odobrene obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Knežević, Kuduz, Šepat, Vrata Velebita i Šešelja te turističkoj agenciji Val tours.

Programi poticanja zelenog poduzetništva (PPZP) uspostavljeni su krajem 2008. u okviru županijskih razvojnih agencija četiriju dalmatinskih županija koje su partneri u provedbi Projekta COAST - očuvanje i održivo korištenje bioraznolikosti Dalmatinske obale, kojeg temeljem darovnice Globalnog fonda za okoliš (GEF - Global Environment Facility), na području Dalmacije, provodi Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, u suradnji s Programom UN-a za razvoj (UNDP).

Projekti kojima su odobrene potpore spadaju u 40-ak projekata u Dalmaciji koji su temeljem javnog natječaja odabrani kao najkvalitetniji u svojim kategorijama (npr. ekološka poljoprivreda; autohtone domaće vrste i pasmine; očuvanje krajobraza; marikultura...). Ukupna procijenjena vrijednost navedenih projekata je oko 1.165.000 kuna, od čega se oko 180.000 kuna osigurava kroz PPZP potpore.

 Do sada je u Zadarskoj županiji potpisano i pušteno u provedbu ukupno 16 projekata koji su prošli natječajnu proceduru PPZP-a. Trenutačno je otvoren poziv na iskaz interesa (do kraja godine), prema kojem su poduzetnici u mogućnosti dostaviti svoje prijedloge u Razvojnu agenciju Zadarske županije ukoliko su zainteresirani za sredstva iz PPZP Jamstveno-kreditnog fonda.

 ZADNJI SPORAZUMI S BESPOVRATNIM SREDSTVIMA

Ovaj krug potpisivanja specifičan je po tome jer se radi o zadnjem krugu potpisanih sporazuma koji uključuju darovnicu (bespovratna sredstva) kao oblik potpore. Od sada pa na dalje PPZP će nastaviti pružati potporu zelenim poduzetnicima, prvenstveno putem Jamstveno kreditnog fonda (krediti po povoljnijim uvjetima i mogućnost dobivanja jamstva za poduzetnike do 50 posto iznosa kredita) i pružanjem tehničke pomoći kandidatima.

 OPG KNEŽEVIĆ

Razvoj eko stočarstva i na prirodi temeljenog, agroturizma u parku prirode Velebit na obiteljskom gospodarstvu Knežević. Cilj projekta je kroz dodatna ulaganja uspostaviti agro-turističku ponudu i nastaviti razvijati eko stočarstvo u jedinstvenim prirodnim uvjetima parka prirode Velebit.

 OPG KUDUZ (Smoković)

Proizvodnja organskog humusa uzgojem crvene kalifornijske gliste i edukacija javnosti o prednostima primjene organskog humusa u poljoprivredi (posebno ekološkoj). Cilj projekta je povećanje proizvodnih kapaciteta i plasmana organskog humusa na OPG-u Kuduz što će neposredno dovesti do porasta ponude humusa u Dalmaciji.

 OPG ŠEPAT (Kaštel Žegarski)
Razvoj na prirodi temeljenog/ruralnog turizma u parku prirode Zrmanja na OPG-u Šepat. Cilj projekta je putem novih ulaganja prvenstveno u kapacitete za primanje gostiju unaprijediti turističku ponudu OPG-a te promovirati Park prirode Zrmanja.
 OPG VRATA VELEBITA (Ljubotić)

Razvoj ruralnog i na prirodi temeljenog turizma u Parku prirode Velebit na OPG-u Vrata Velebita. Cilj projekta je novim ulaganjima u već dobro poznate i turistički valorizirane kapacitete OPG-a, ojačati postojeću turističku ponudu i promovirati kulturnu i prirodnu baštinu PP-a Velebit.

 OPG ŠEŠELJA (Zaglav)

Uspostava Eko kampa Barbaroža na Dugom otoku. Cilj projekta je na otprilike 1 ha zapuštenog poljoprivrednog zemljišta osigurati uvjete za robinzonski turizam uspostavom Eko kampa. Eko kamp uključuje uređeni krajobraz u skladu s permakulturnim principima prilagođenim mediteranskoj klimi itd.

 VAL TOURS (Biorad)

Osmišljavanje, organizacija i marketing turističke ponude promatranja ptica u Dalmaciji. Cilj projekta je kreiranje ponude promatranja ptica u Dalmaciji te njen marketing na najznačajnijim emitivnim tržištima (Velika Britanija).

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno