Sporna isplata glavnice za dvoranu i sredstva za izgradnju stanova

Slika korisnika admin
pos_crvene_kuce3
Vedran SITNICA
Sredstva prikupljena prodajom društvenih stanova grad će investirati u gradnju socijalnih stanova

Dugoočekivano izvješće Državne revizije o financijskom poslovanju Grada Zadra za 2009. naći će se u utorak pred gradskim vijećnicima na 14. sjednici Gradskog vijeća Zadra. Naime, oporba je na aktualnim satovima i svim točkama dnevnog reda uredno rešetala vladajuće o nenamjenskom korištenju sredstava, a njihova saznanja temeljila su se upravo na izvješću Državne revizije.

Tako je odmah u uvodu izvješća rečeno da je planirani gradski proračun podbacio za 21,2 posto. To znači da se od planiranih 442.007.535,00 kn uprihodilo svega nešto više od 348 milijuna. U odnosu na 2008. prihodi su manji za čak 31,7 posto. Najviše su podbacili prihodi iz komunalne naknade, pa su tako „pali" ispod predviđenog plana za 38.015.343,00 kn ili 31,7 posto. To se odrazilo i na proračunski manjak od 60 milijuna kuna, u kojem je iz prethodne godine preneseno 26 milijuna kuna minusa. Potraživanja su koncem 2009 iznosila 168 milijuna kn, a u odnosu na stanje koncem 2008. potraživanja su veća za 20,8 milijuna kn ili 14,1 posto. Gradski rashodi planirani su u iznosu 442.007.535,00 kn, a izvršeni su u iznosu 407.993.860,00 kn, što je za 34 milijuna ili 7,7 posto manje od planiranih.

Grad Zadar je uz to u prosincu 2003. donio odluku o zaduživanju izdavanjem obveznica zbog izgradnje zatvorenog bazenskog plivališta i višenamjenske sportske dvorane. Obveznice u vrijednosti 139,4 milijuna kuna izdane su 1. rujna 2004., a dospijeće im je 1. rujna 2011. Kupcima obveznica se isplaćuju kamate u polugodišnjim obrocima po stopi od 5,5 posto godišnje, a glavnica se treba isplatiti odjednom po dospijeću. Državna revizija potvrđuje što su govorili SDP-ovi vijećnici da Grad u projekciji proračuna za 2010. i 2011. nije predvidio na koji način će osigurati sredstva za isplatu glavnice koja dospijeva u rujnu 2011. U Gradu su otprije rekli da će prispjeli dug riješiti reprogramom obveza prema Alpe Adria banci.

Međutim, dugo se očekivalo što to zapravo Državna revizija zamjera Gradu Zadru kada se radi o sredstvima prikupljenih prodajom društvenih stanova. Podsjetimo, oporba, posebice SDP, upozoravala je da Grad godinama nije namjenski trošio sredstva za izgradnju novih stanova. Do 2005. za propisane namjene je utrošeno 54.550.473,00 kn. Međutim, nakon 2005. sredstva nisu korištena za propisane namjene te je stanje sredstava ostvarenih prodajom stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo krajem 2009. iznosilo 44,95 milijuna kn, od čega se 15,18 milijuna nalazilo na računu proračuna, 2,64 je bilo oročeno kod banaka, dok je 27.14 milijuna kn utrošeno za tekuće proračunske potrebe, umjesto za propisane namjene, stoji u nalazu Državne revizije.

Grad se, podsjetimo, brani da će spomenuta sredstva biti utrošena na gradnju socijalnih stanova, ali to njihovo očitovanje Državna revizija izgleda nije priložila u izvješće.

 DRŽAVA FINANCIRALA MAS I DVORANU

Najveću financijsku pomoć država je Gradu Zadru transferirala za izgradnju zgrade Muzeja antičkog stakla, 13,35 milijuna kn te 11 milijuna iz tadašnjeg Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka za višenamjensku sportsku dvoranu na Višnjiku. Nešto malo manje od 12 milijuna kuna iznosio je transfer za naselja na područjima od posebne državne skrbi.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno