BIOGRADSKA BOLNICA Na čekanju zdravstveno-turistički centar vrijedan 10 milijuna eura

Slika korisnika valentinam
Biogradska bolnica dijeli sudbinu drugih u zemlji
Strateški dokument Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" ni u kom slučaju ne predviđa aktivnosti razvoja medicinskoga turizma i ne pokriva aktivnosti nužne za razvoj zdravstveno-turističkog centra Biograd. Evidentno je da u periodu (2016. - 2020.) nisu za to predviđena sredstva, obrazlaže Marcelić
Specijalna bolnica u Biogradu ima potencijala za razvijanje zdravstvenog turizma

Specijalna bolnica za ortopediju Biograd je ustanova koja dijeli sudbinu hrvatskog zdravstva koje grca u dugovima. Ne možemo ne spomenuti tešku financijsku situaciju koja pogađa našu ustanovu kao i sve javne bolnice u Republici Hrvatskoj. Imamo velike poteškoće u financiranju djelatnosti unatoč raznim mjerama racionalizacije koje smo poduzeli, kazao je dipl. oec. Andrija Marcelić, ravnatelj Ortopedske bolnice od kraja srpnja protekle godine, dodajući kako cijene usluga koje su ugovorene s HZZO-om ne omogućuju pokriće troškova na koje ne mogu utjecati.

- Unatoč tome nastojimo razvijati u granicama dostupnog svoju djelatnost i poboljšavati uvjete rada i kvalitetu usluga. Brojni su pomaci koje smo postigli na koje možemo biti ponosni, naglasio je Marcelić.

Plinofikacija, digitalizacija, nove usluge

Prije nekoliko dana su proveli do kraja plinofikaciju ustanove iz sredstava županijskog proračuna i time omogućili jeftiniji i ekološki prihvatljiviji način grijanja.

Krajem prošle godine smo uredili pročelje bolnice, a dogodine planiramo ulaganja koja će omogućiti i znatno veći standard zdravstvene zaštite u pogledu smještaja koje će poboljšati financijsku održivost bolnice, najavio je Marcelić, istaknuvši kako su uveli i digitalizaciju rendgena s najsuvremenijim softwareom s nadogradnjom potrebnom za planiranje operativnih zahvata.

- Ove godine je također provedena i nova informatizacija cjelokupne bolničke djelatnosti. Najvažnije je možda reći kako je paleta naših usluga proširena s nekoliko novih postupaka, ustrojena je ambulanta za bol, a prije nekoliko tjedana je ugrađena prva endoproteza ramena. Započelo je i s radom nutricionističko savjetovalište, stvoreni su uvjeti i za artroskopiju ramena time što je nabavljen simulator za obuku operatera, a sljedeće godine nastojat će se s HZZO-om ugovoriti tzv. škola hodanja koja znači rehabilitaciju osoba nakon amputacije, kaže Marcelić.

Nema investitora ni novca iz EU fondova

- Možemo zaključiti kako se unatoč složenosti problema zdravstva koji oterećuju našu ustanovu uvijek mogu postizati pomaci u smjeru kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite za naše pacijente, optimističan je Marcelić, koji veliki biogradski projekt zdravstveno-turističkog centra ne otpisuje već ga samo stavlja na svojevrsno čekanje.

Za zdravstveno-turistički centar Biograd, osim što je pripremljena dokumentacija za strukturne fondove, izrađeno je i idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje Centra.

- Međutim, strateški dokument Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" ni u kom slučaju ne predviđa aktivnosti razvoja medicinskoga turizma i ne pokriva aktivnosti nužne za razvoj ZTC-a Biograd. Evidentno je da u ovom financijskom periodu (2016. - 2020.) nisu predviđena sredstva za ovaj tipa projekta, obrazlaže Marcelić.

Kako bi se ipak pokušalo nastaviti s realizacijom projekta proteklu jesen raspisan je i javni poziv za iskazivanje interesa za realizaciju projekta izgradnje zdravstveno-turističkog centra Biograd s kojim se željelo utvrditi ima li zainteresiranih investitora za izgradnju 10 milijuna eura vrijednog projekta.

- Na poziv se, nažalost, nije javio niti jedan zainteresirani investitor. Unatoč navedenom, mi vjerujemo u taj projekt. I dalje tražimo investitore i nadamo se povoljnijim uvjetima u novom financijskom periodu u kojem će se moći kandidirati ovakav projekat za EU fondove, poručio je Andrija Marcelić.

Kategorija: 
Ocjena: 
Nije još ocijenjeno